งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคิดเชิงสร้างสรรค์และ กระบวนการสร้างองค์กรด้วย Innovation การคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติอย่าง หนึ่งของผู้ที่มีภาวะผู้นำ เพราะภาวะผู้นำในปัจจุบัน หมายถึงความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อกันระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคิดเชิงสร้างสรรค์และ กระบวนการสร้างองค์กรด้วย Innovation การคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติอย่าง หนึ่งของผู้ที่มีภาวะผู้นำ เพราะภาวะผู้นำในปัจจุบัน หมายถึงความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อกันระหว่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคิดเชิงสร้างสรรค์และ กระบวนการสร้างองค์กรด้วย Innovation การคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติอย่าง หนึ่งของผู้ที่มีภาวะผู้นำ เพราะภาวะผู้นำในปัจจุบัน หมายถึงความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อกันระหว่าง ผู้นำและผู้ถูกนำ โดยมีความตั้งใจให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงและให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแล้วสะท้อน ถึงวัตถุประสงค์ร่วมกัน ผู้มีภาวะผู้นำในยุคปัจจุบัน จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีวิธีคิดและกล้านำไป ปฏิบัติประยุกต์ใช้แล้วทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ช่วยกัน พัฒนาคนแต่ละคนให้เจริญเติบโตแบบสร้างสรรค์ ด้วยวิธีคิดที่เป็นนวัตกรรม (Innovation) เพื่อให้ เกิดทีมงานที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดต่อ องค์กรโดยรวมได้

2 หัวข้อ สัมมนา  การคิดอย่างมีกลยุทธ์  กรอบความคิดที่มี ประสิทธิผล  J-curve กับการสร้าง นวัตกรรม  การสร้างระบบนวัตกรรม ในองค์กร  เทคนิคการโค้ชเพื่อ ผลงานที่สร้างสรรค์  สร้างทีมงานที่มีนวัตกรรม

3 วิทย ากร อ. ประสารศักดิ์ สุวรรณโพธิพระ  Previous experiences: - Managing Director at Pascons Co.,Ltd.,  Director of the Board at Danish-Thai Chamber of Commerce,  General Manager at Danfoss (Thailand), Managing Director at EAC Technical Marketing, Vice President at Strongpack Plc., General Manager at Keystone Valves  He is also a special lecturer at KMITL Graduate International Program

4 The course fee is Baht 3,700 per person (not included VAT). For reservation and further details including for other in-house program, please contact Khun Puy at Tel. 02- 917 7147, Fax.02 -9177148 or by email at training@pascons.com training@pascons.com วันที่จัดอบรม 28 ตุลาคม 2554 เวลา 9:00- 16:00 น. ณ โรงแรม Bangkok Cha - Da Hotel ( รัชดาภิเษก )


ดาวน์โหลด ppt การคิดเชิงสร้างสรรค์และ กระบวนการสร้างองค์กรด้วย Innovation การคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติอย่าง หนึ่งของผู้ที่มีภาวะผู้นำ เพราะภาวะผู้นำในปัจจุบัน หมายถึงความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อกันระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google