งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สะสาง (Organization) เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งที่ ไม่จำเป็นในการใช้งานอยู่ในองค์กรและลด ความสูญเปล่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สะสาง (Organization) เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งที่ ไม่จำเป็นในการใช้งานอยู่ในองค์กรและลด ความสูญเปล่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. สะสาง (Organization) เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งที่ ไม่จำเป็นในการใช้งานอยู่ในองค์กรและลด ความสูญเปล่า

3 2. สะดวก (Neatness) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานโดยลดเวลาที่สูญเปล่าและเพิ่มความเร็ว

4 3. สะอาด (Cleaning) ตรวจสอบสิ่งผิดปกติ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ป้องกันความเสี่ยง

5 4. สร้างมาตรฐาน (Standardization) ประกัน คุณภาพ ลดความผันแปร

6 5. สร้างวินัย (Training / Discipline) รักษา มาตรฐาน

7 6. สร้างสรรค์ / นวัตกรรม (Innovation) เพื่อลด คน ค่าใช้จ่าย ขั้นตอน เวลา หรือวิธีการ ดำเนินงานที่เพิ่มคุณค่า

8 7. การเสนอแนะ (Suggestion) เพื่อรวบรวม ความคิดที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนา องค์กร


ดาวน์โหลด ppt 1. สะสาง (Organization) เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งที่ ไม่จำเป็นในการใช้งานอยู่ในองค์กรและลด ความสูญเปล่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google