งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7ส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7ส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7ส

2 สะสาง (Organization) เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งที่ไม่จำเป็นในการใช้งานอยู่ในองค์กรและลดความสูญเปล่า

3 สะดวก (Neatness) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยลดเวลาที่สูญเปล่าและเพิ่มความเร็ว

4 3. สะอาด (Cleaning) ตรวจสอบสิ่งผิดปกติ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ป้องกันความเสี่ยง

5 4. สร้างมาตรฐาน (Standardization) ประกันคุณภาพ ลดความผันแปร

6 สร้างวินัย (Training / Discipline) รักษามาตรฐาน

7 6. สร้างสรรค์ / นวัตกรรม (Innovation) เพื่อลดคน ค่าใช้จ่าย ขั้นตอน เวลา หรือวิธีการดำเนินงานที่เพิ่มคุณค่า

8 7. การเสนอแนะ (Suggestion) เพื่อรวบรวมความคิดที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาองค์กร


ดาวน์โหลด ppt 7ส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google