งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เดินทีละ ๙ ๙ ทีละขั้น มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา อดทนมุ่ง สู่ความเป็นเลิศ By-step walk step by step development of innovative patient focused commitment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เดินทีละ ๙ ๙ ทีละขั้น มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา อดทนมุ่ง สู่ความเป็นเลิศ By-step walk step by step development of innovative patient focused commitment."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เดินทีละ ๙ ๙ ทีละขั้น มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา อดทนมุ่ง สู่ความเป็นเลิศ By-step walk step by step development of innovative patient focused commitment to excellence. บริษัท ฤทธิยงค์ การก่อสร้าง จำกัด RITTIYONG CONSTRUCTION CO.,LTD. CR

3 บริษัท ฤทธิยงค์ การก่อสร้าง จำกัด RITTIYONG CONSTRUCTION CO.,LTD. CR รายละเอียด (Detail Contact us) ชื่อบริษัท ( ภาษาไทย ) : บริษัท ฤทธิยงค์ การ ก่อสร้าง จำกัด (English) : RITTIYONG CONSTRUCTION COMPANY LIMITED สำนักงาน : 34 ถนนนิมิต 1 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 0-7621-3983 โทรสาร. 0- 7621-3983 OFFICE : 34 Nimit 1 Road,Taladyai District,Amphur Muang,Phuket Province 83000 (Thailand) Tel : 0 7621 3983 Fax : 0 7621 3983 Email address: wisan.rittiyong@gmail.com

4 บริษัท ฤทธิยงค์ การก่อสร้าง จำกัด RITTIYONG CONSTRUCTION CO.,LTD. CR ประวัติ บริษัท ฤทธิยงค์ การก่อสร้าง จำกัด ก่อตั้ง ขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อค. ศ. 2008 วัตถุระสงค์เพื่อรองรับการขยายตัว ของอุตสาหกรรม การก่อสร้างที่กำลังขยายตัวอย่างกว้างขวางใน ขณะนี้ อีกทั้งเป็นทางเลือก ให้กับลูกค้าที่มีความประสงค์จะสร้างบ้านไว้อยู่เอง หรือเพื่อขายไม่ว่าจะ ขนาดเล็กหรือโครงการขนาดใหญ่ บริษัทฯก็มี ความยินดีให้บริการด้วย ความตั้งใจเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านเกิดความพึงพอใจ ทั้งคุณภาพและบริการ บริษัทฯหวังว่าคงจะได้มีโอกาสรับใช้ลูกค้า ทุกท่านมา ณ ที่นี้

5 บริษัท ฤทธิยงค์ การก่อสร้าง จำกัด RITTIYONG CONSTRUCTION CO.,LTD. CR (HISTORY) Company Rittiyong Construction was established in Phuket when the year 2008 aims to support the growth of the construction industry that is growing more widespread now and are available at customers who wish to own a home or to sell it is either small or large projects. The company also is pleased with the commitment to provide all the customer satisfaction through quality and service. The company hopes that it would have the opportunity to serve all customers who come here

6 บริษัท ฤทธิยงค์ การก่อสร้าง จำกัด RITTIYONG CONSTRUCTION CO.,LTD. CR นโยบายคุณภาพ (QUALITY POLICY) มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความ พึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยงานก่อสร้างที่ได้ มาตรฐาน ทันเวลา ปลอดภัย อยู่ในงบประมาณที่กำหนดพร้อมไปกับการบริหาร คุณภาพอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาองค์ กับบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ Commitment to creative works by international standards. To satisfy customers. A construction safety standard time in the budget. Along with continuous quality management. And corporate development personnel strive for excellence.

7 บริษัท ฤทธิยงค์ การก่อสร้าง จำกัด RITTIYONG CONSTRUCTION CO.,LTD. CR แผนผังการบริหาร (Organization Chart)

8 บริษัท ฤทธิยงค์ การก่อสร้าง จำกัด RITTIYONG CONSTRUCTION CO.,LTD. CR

9 บริษัท ฤทธิยงค์ การก่อสร้าง จำกัด RITTIYONG CONSTRUCTION CO.,LTD. CR ผลงานด้านการก่อสร้างที่ผ่านมา (THE PERFORMANCE EXPERIENCES)

10 บริษัท ฤทธิยงค์ การก่อสร้าง จำกัด RITTIYONG CONSTRUCTION CO.,LTD. CR ผลงานด้านการก่อสร้างที่ผ่านมา (THE PERFORMANCE EXPERIENCES)

11 บริษัท ฤทธิยงค์ การก่อสร้าง จำกัด RITTIYONG CONSTRUCTION CO.,LTD. CR ผลงานด้านการก่อสร้างที่ผ่านมา (THE PERFORMANCE EXPERIENCES)

12 บริษัท ฤทธิยงค์ การก่อสร้าง จำกัด RITTIYONG CONSTRUCTION CO.,LTD. CR ผลงานด้านการก่อสร้างที่ผ่านมา (THE PERFORMANCE EXPERIENCES)

13 บริษัท ฤทธิยงค์ การก่อสร้าง จำกัด RITTIYONG CONSTRUCTION CO.,LTD. CR ผลงานด้านการก่อสร้างที่ผ่านมา (THE PERFORMANCE EXPERIENCES)

14 บริษัท ฤทธิยงค์ การก่อสร้าง จำกัด RITTIYONG CONSTRUCTION CO.,LTD. CR ผลงานด้านการก่อสร้างที่ผ่านมา (THE PERFORMANCE EXPERIENCES)

15 บริษัท ฤทธิยงค์ การก่อสร้าง จำกัด RITTIYONG CONSTRUCTION CO.,LTD. CR ผลงานด้านการก่อสร้างที่ผ่านมา (THE PERFORMANCE EXPERIENCES)

16 บริษัท ฤทธิยงค์ การก่อสร้าง จำกัด RITTIYONG CONSTRUCTION CO.,LTD. CR ผลงานด้านการก่อสร้างที่ผ่านมา (THE PERFORMANCE EXPERIENCES)

17 บริษัท ฤทธิยงค์ การก่อสร้าง จำกัด RITTIYONG CONSTRUCTION CO.,LTD. CR ผลงานด้านการก่อสร้างที่ผ่านมา (THE PERFORMANCE EXPERIENCES)

18 บริษัท ฤทธิยงค์ การก่อสร้าง จำกัด RITTIYONG CONSTRUCTION CO.,LTD. CR ทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจของเรา ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและ สร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณภาพเพื่อลูกค้าต่อไปอย่าง ไม่หยุดยั้ง


ดาวน์โหลด ppt เดินทีละ ๙ ๙ ทีละขั้น มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา อดทนมุ่ง สู่ความเป็นเลิศ By-step walk step by step development of innovative patient focused commitment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google