งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

People Development Solution

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "People Development Solution"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 People Development Solution
Upper COACHTM Series People Development Solution

2 Overview Upper COACHTM Series เป็น workshop ที่ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยดึงศักยภาพของตนเองออกมา ใช้ได้อย่างเต็มที่ มีใจรักในงาน และก่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน ซึ่ง Upper Coach Series ได้ให้ความสำคัญแก่บุคลากรในองค์กรทั้งสองส่วนคือ “ผู้นำ” หรือผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าแก่องค์กร และ “ผู้ตาม” หรือ ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตขององค์กร ซึ่งเนื้อหาและวิธีการดำเนิน workshop ใน Upper Coach Series มุ่งเน้นให้ทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดพลังที่สามารถผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในองค์กร Upper COACHTM Series : In-house Workshop เป็น Interactive workshop เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ สามารถเปลี่ยนแปลง พัฒนาและออกแบบใหม่ได้ เพื่อตอบโจทย์ของแต่ละองค์กร บรรยายและนำ workshop โดย Executive Coach ผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพของ ทีมผู้บริหาร ทีมขายและทีมงานสนับสนุน แก่องค์กรต่างๆ

3 Workshop Structure Upper COACHTM Series
แบ่งเป็น 3 packages ที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์เรื่องการบริหารคน เสริมสร้างภาวะผู้นำ และเพิ่มยอดขาย ซึ่งประกอบด้วย Package I : Organization Development Package II : Leadership Development Package III : Improving Sales Performance โดยในแต่ละ Package จะประกอบด้วย 4 Workshops เจาะรายละเอียดในแต่ละเรื่องที่สำคัญ ดังรายละเอียด ใน slide ถัดไป

4 Workshop Roadmap 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

5 One-day Workshop

6 One-day Workshop (cont’)

7 Workshop Details (1)

8 Workshop Details (2)

9 Workshop Details (3)

10 Workshop Details (4)

11 Workshop Details (5)

12 Workshop Details (6)

13 Workshop Details (7)

14 Workshop Details (8)

15 Workshop Fee In-house Workshop Fee @60,000 Baht / workshop
More effective and saving with the workshop packages Package I : Organization Development Package II : Leadership Development Package III : Improving Sales Performance Buy 3 workshops get 1 workshop free 25% B (240,000 B) Free 30 sets of workshop handout

16 Public Workshops In-house Workshop ที่ได้กล่าวข้างต้น เรายังมีหลักสูตรจัดเป็น Public ด้วยดังนี้ ท่านสามารุถ เช็ควันเวลา Update ได้ที่

17 Public Workshops (2) In-house Workshop ที่ได้กล่าวข้างต้น เรายังมีหลักสูตรจัดเป็น Public ด้วยดังนี้ ท่านสามารุถ เช็ควันเวลา Update ได้ที่ พิเศษ สำหรับสมาชิก ส่วนลด10% สำหรับ Public Workshop ทุกหลักสูตร สมัคร 3 ท่าน ในหลักสูตรเดียวกัน ฟรี 1 ท่าน

18 Contact ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Upper COACHTM Series ได้ที่ Training Solution & Business Development Dept. Upper Knowledge Co., Ltd. Tel : Fax : Mobile : , Web :

19 People Development Solution
Thank You


ดาวน์โหลด ppt People Development Solution

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google