งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

People Development Solution Upper Coach Series Copy Right Reserved. UpperKnowledge.com Upper COACH TM Series People Development Solution www.UpperKnowledge.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "People Development Solution Upper Coach Series Copy Right Reserved. UpperKnowledge.com Upper COACH TM Series People Development Solution www.UpperKnowledge.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 People Development Solution Upper Coach Series Copy Right Reserved. UpperKnowledge.com Upper COACH TM Series People Development Solution www.UpperKnowledge.com

2 People Development Solution Upper Coach Series Copy Right Reserved. UpperKnowledge.com Overview Upper COACH TM Series เป็น workshop ที่ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยดึงศักยภาพของตนเองออกมา ใช้ได้อย่างเต็มที่ มีใจรักในงาน และก่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน ซึ่ง Upper Coach Series ได้ให้ความสำคัญแก่บุคลากรในองค์กรทั้งสองส่วนคือ “ผู้นำ” หรือผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าแก่องค์กร และ “ผู้ตาม” หรือ ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตขององค์กร ซึ่งเนื้อหาและวิธีการดำเนิน workshop ใน Upper Coach Series มุ่งเน้นให้ทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดพลังที่สามารถผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในองค์กร Upper COACH TM Series : In-house Workshop เป็น Interactive workshop เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ สามารถเปลี่ยนแปลง พัฒนาและออกแบบใหม่ได้ เพื่อตอบโจทย์ของแต่ละองค์กร บรรยายและนำ workshop โดย Executive Coach ผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพของ ทีมผู้บริหาร ทีมขายและทีมงานสนับสนุน แก่องค์กรต่างๆ

3 People Development Solution Upper Coach Series Copy Right Reserved. UpperKnowledge.com Upper COACH TM Series แบ่งเป็น 3 packages ที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์เรื่องการบริหารคน เสริมสร้างภาวะผู้นำ และเพิ่มยอดขาย ซึ่งประกอบด้วย Package I : Organization Development Package II : Leadership Development Package III : Improving Sales Performance โดยในแต่ละ Package จะประกอบด้วย 4 Workshops เจาะรายละเอียดในแต่ละเรื่องที่สำคัญ ดังรายละเอียด ใน slide ถัดไป Workshop Structure

4 People Development Solution Upper Coach Series Copy Right Reserved. UpperKnowledge.com Workshop Roadmap 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

5 People Development Solution Upper Coach Series Copy Right Reserved. UpperKnowledge.com One-day Workshop

6 People Development Solution Upper Coach Series Copy Right Reserved. UpperKnowledge.com One-day Workshop (cont’)

7 People Development Solution Upper Coach Series Copy Right Reserved. UpperKnowledge.com Workshop Details (1)

8 People Development Solution Upper Coach Series Copy Right Reserved. UpperKnowledge.com Workshop Details (2)

9 People Development Solution Upper Coach Series Copy Right Reserved. UpperKnowledge.com Workshop Details (3)

10 People Development Solution Upper Coach Series Copy Right Reserved. UpperKnowledge.com Workshop Details (4)

11 People Development Solution Upper Coach Series Copy Right Reserved. UpperKnowledge.com Workshop Details (5)

12 People Development Solution Upper Coach Series Copy Right Reserved. UpperKnowledge.com Workshop Details (6)

13 People Development Solution Upper Coach Series Copy Right Reserved. UpperKnowledge.com Workshop Details (7)

14 People Development Solution Upper Coach Series Copy Right Reserved. UpperKnowledge.com Workshop Details (8)

15 People Development Solution Upper Coach Series Copy Right Reserved. UpperKnowledge.com Workshop Fee In-house Workshop Fee @60,000 Baht / workshop More effective and saving with the workshop packages Package I : Organization Development Package II : Leadership Development Package III : Improving Sales Performance Buy 3 workshops get 1 workshop free 25% Saving @180,000 B (240,000 B) Free 30 sets of workshop handout

16 People Development Solution Upper Coach Series Copy Right Reserved. UpperKnowledge.com Public Workshops In-house Workshop ที่ได้กล่าวข้างต้น เรายังมีหลักสูตรจัดเป็น Public ด้วยดังนี้ ท่านสามารุถ เช็ควันเวลา Update ได้ ที่ www.UpperKnowledge.com

17 People Development Solution Upper Coach Series Copy Right Reserved. UpperKnowledge.com Public Workshops (2) In-house Workshop ที่ได้กล่าวข้างต้น เรายังมีหลักสูตรจัดเป็น Public ด้วยดังนี้ พิเศษ สำหรับสมาชิก www.UpperKnowledge.com ส่วนลด10% สำหรับ Public Workshop ทุกหลักสูตร สมัคร 3 ท่าน ในหลักสูตรเดียวกัน ฟรี 1 ท่าน ท่านสามารุถ เช็ควันเวลา Update ได้ที่ www.UpperKnowledge.com

18 People Development Solution Upper Coach Series Copy Right Reserved. UpperKnowledge.com Contact ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Upper COACH TM Series ได้ที่ Training Solution & Business Development Dept. Upper Knowledge Co., Ltd. Tel : 02-730-5589 Fax : 02-730-5509 Mobile : 086-500-6055, 089-129-8989 Email : info@UpperKnowledge.com Web : www.UpperKnowledge.com

19 People Development Solution Upper Coach Series Copy Right Reserved. UpperKnowledge.com www.UpperKnowledge.com Thank You People Development Solution


ดาวน์โหลด ppt People Development Solution Upper Coach Series Copy Right Reserved. UpperKnowledge.com Upper COACH TM Series People Development Solution www.UpperKnowledge.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google