งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรเลขามืออาชีพ www.pascons.com. Company Logo  ในปัจจุบัน เลขามีบทบาทต่อองค์กร และมีความสำคัญ ในการติดต่อประสานงานสูงมาก รวมทั้งเป็นผู้ที่ ส่งเสริมภาพพจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรเลขามืออาชีพ www.pascons.com. Company Logo  ในปัจจุบัน เลขามีบทบาทต่อองค์กร และมีความสำคัญ ในการติดต่อประสานงานสูงมาก รวมทั้งเป็นผู้ที่ ส่งเสริมภาพพจน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรเลขามืออาชีพ www.pascons.com

2 Company Logo  ในปัจจุบัน เลขามีบทบาทต่อองค์กร และมีความสำคัญ ในการติดต่อประสานงานสูงมาก รวมทั้งเป็นผู้ที่ ส่งเสริมภาพพจน์ ของบริษัท และเจ้านาย ทำอย่างไร จึงจะเป็นเลขาผู้ทรงประสิทธิภาพ และ มีภาพลักษณ์ อย่างมืออาชีพ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากคุณพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง............... เรา พร้อมที่จะช่วยคุณ  วัตถุประสงค์เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพใน การทำงาน สะท้อนภาพลักษณ์ ของการเป็นเลขามือ อาชีพ เสนอแนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ นำไปประยุกต์ใช้

3 Company Logo หัวข้อสัมมนา  บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร หน้าที่ประจำ และ หน้าที่ควรทำ  เลขานุการมืออาชีพ... คุณสมบัติที่ผู้บริหารคาดหวัง  Smart Secretary  ปรับตัวในการทำงานเป็นทีมกับผู้บริหาร  เทคนิคการบริหารงานเลขา ฯ  การจัดเตรียมและบันทึกการประชุม  ระบบการจัดเก็บ ดูแล และป้องกันเอกสาร  บุคลิกภาพและมารยาทในธุรกิจสากล บุคลิกที่เหมาะ สำหรับเลขา  มารยาทในการสื่อสารทางโทรศัพท์ ทักษะที่จำเป็นในการ ทำงาน  จิตวิทยาในการจัดการสำหรับเลขานุการ การแก้ไขปัญหาและ ตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์  กุญแจสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงาน ประจำด้านต่างๆ  งานเอกสาร, งานประชุม, งานต้อนรับ, งานนัดหมาย, งาน สำนักงาน

4 Company Logo ประวัติ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วิชาเลขานุการจากประเทศอังกฤษ ประสบการณ์ การทำงาน อดีตเลขานุการประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซันโย ยูนิเวอร์แซลอิเล็คทริค จำกัด ( มหาชน ) อดีตนายกสมาคมเลขานุการสตรี แห่งชาติ อดีตอุปนายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี อดีตผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม สมาคม เลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย อดีตกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ วิทยากร : อ. ภรณี วินิจฉัยกุล

5 Company Logo วันที่จัดอบรม 27 สิงหาคม 2551 เวลา 9:00-16.00 น. โรงแรม สยามเบเวอรี่ ( รัชดาภิเษก ) ลงทะเบียน 8.30 น. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่อหลักสูตร ต่อท่าน ท่านละ 3,490 บาท + ภาษี 7 % = 3,734.30 บาท กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3380041618 บริษัท แพสคอนส์ จำกัด 68/19 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมันบุรี กรุงเทพ 10510 ติดต่อสอบถาม คุณ ณัฐกานต์ Tel:029177147 Fax:029177148 email : training@pascons.comtraining@pascons.com จองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท แพสคอนส์ จำกัด ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชี ออมทรัพย์ 080-2-40260-2

6 www.pascons.com


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรเลขามืออาชีพ www.pascons.com. Company Logo  ในปัจจุบัน เลขามีบทบาทต่อองค์กร และมีความสำคัญ ในการติดต่อประสานงานสูงมาก รวมทั้งเป็นผู้ที่ ส่งเสริมภาพพจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google