งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มลภาวะ (pollution มลภาวะ (pollution). มลภาวะทางน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มลภาวะ (pollution มลภาวะ (pollution). มลภาวะทางน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มลภาวะ (pollution มลภาวะ (pollution)

2 มลภาวะทางน้ำ

3 การบ่งบอกน้ำเสีย DO (Dissolved oxygen) คือ ปริมาณ O 2 ที่ ละลายน้ำ ในการหาปริมาณ O 2 ในน้ำใช้สารเคมี หลายชนิดทำปฏิกิริยากับ O 2 DO ในน้ำ > หรือเท่ากับ 3 mg/l เป็นน้ำดี ต่ำ กว่า 3 mg/l เป็นน้ำเสีย

4 BOD (Biochemical Oxygen demand) คือ ปริมาณ O 2 ที่ จุลินทรีย์ใช้ในการสลายสารอินทรีย์ในน้ำ น้ำที่มี BOD > 100 เป็นน้ำเสีย น้ำที่มี BOD สูง แสดงว่ามีสารอินทรีย์อยู่มาก น้ำที่มี BOD ต่ำ แสดงว่ามีสารอินทรีย์อยู่น้อย

5 โลหะหนัก สารที่มีโลหะหนักเป็นองค์ประกอบในน้ำที่จะ ก่อให้เกิดมลภาวะ ปรอท (Hg) ทำให้เกิดโรคมินามะตะ โรงงานที่ ปล่อยสารนี้ ได้แก่ โรงงานผลิตกระดาษ และเยื่อ กระดาษ โรงงานผลิตพลาสติก แคตเมียม (Cd) เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม แบตเตอรี่ ใช้ผสมโลหะคือ ใช้ผสมสีบางชนิด ใช้ เคลือบโลหะบางครั้งใช้ผสมอุดฟัน แมงกานีส (Mn) จากโรงงานผลิตถ่านไฟฉาย ตะกั่ว (Pb) จากโรงงานแบตเตอรี่ ดีบุก (Sn) จากโรงงานกระป๋อง โรงงานทำโลหะ บัดกรี

6 มลภาวะทางอากาศ

7

8 ฝนกรด

9

10 ภาวะโลกร้อน

11 แก๊สเรือนกระจก

12

13

14

15 โอโซน

16 CFCs chlorofluorocarbon (CFC) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีแต่ธาตุ คาร์บอน คลอรีน ไฮโดรเจนและฟลูออรีน เป็น อนุพันธ์ของมีเทนและอีเทนที่ระเหยเป็นไอได้ รวดเร็ว ธาตุ คาร์บอน คลอรีน ไฮโดรเจนฟลูออรีนมีเทนอีเทน

17 คำถาม ??? 1. มีการตรวจวัดน้ำเสียโดยใช้ค่าอะไรวัดบ้าง และมีเกณฑ์อย่างไร 2. นักเรียนมีส่วนช่วยอย่างไรในการพัฒนา แหล่งน้ำไม่ให้เสีย 3. ฝนกรดเกิดจากอะไร มีโทษอย่างไร 4. การผลิตไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อน อย่างไร 5. แก๊สเรือนกระจก มีอะไรบ้าง และมีหน้าที่ อย่างไร 6. การปลูกต้นไม้ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ อย่างไร 7. CFCs คืออะไร พบได้จากที่ไหน และมี โทษอย่างไร 8. นักเรียนช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร บ้างบอกมา 5 ข้อ


ดาวน์โหลด ppt มลภาวะ (pollution มลภาวะ (pollution). มลภาวะทางน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google