งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของ ทรัพยากรธรรมชา ติ ใช้ไม่หมด สิ้น ใช้แล้วเกิด ทดแทนได้ ใช้แล้ว หมดไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของ ทรัพยากรธรรมชา ติ ใช้ไม่หมด สิ้น ใช้แล้วเกิด ทดแทนได้ ใช้แล้ว หมดไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเภทของ ทรัพยากรธรรมชา ติ ใช้ไม่หมด สิ้น ใช้แล้วเกิด ทดแทนได้ ใช้แล้ว หมดไป

3

4

5

6

7

8 แหล่งน้ำ น้ำใต้ ดิน น้ำผิว ดิน หยาด น้ำฟ้า

9

10

11

12 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ Dissolved Oxygen:DO • ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ • ค่าปกติ ประมาณ 5-7 mg/l • ค่า DO < 3 mg/l จัดเป็นน้ำเสีย

13 Biochemical Oxygen Demand: BOD • ปริมาณออกซิเจนที่ จุลินทรีย์ในน้ำใช้ในการ ย่อยสลายอินทรีย์ในน้ำ

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 หลักการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรร มชาติ การใช้ แบบยั้งยืน การเก็บ กัก การรักษา ซ่อมแซม การฟื้นฟู การ ป้องกัน

65 Alien Species สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นใน ที่ที่แตกต่างจากพื้นที่ การแพร่กระจายตาม ธรรมชาติ

66 Non-invasive alien species [NIAS] ชนิดพันธุ์ต่าง ถิ่นที่ไม่ รุกราน ไม่มี ผลกระทบต่อ ระบบนิเวศ เดิม

67

68

69 Invasive alien species [IAS] ชนิดพันธุ์ ต่างถิ่นที่ รุกราน สิ่งมีชีวิตที่มี ผลต่อระบบ นิเวศเดิม

70

71


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของ ทรัพยากรธรรมชา ติ ใช้ไม่หมด สิ้น ใช้แล้วเกิด ทดแทนได้ ใช้แล้ว หมดไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google