งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย วราภรณ์ ถาวรวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย วราภรณ์ ถาวรวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย วราภรณ์ ถาวรวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่๑

2 น้ำเน่า คือ น้ำเสียที่ขาดออกซิเจน ละลายในน้ำ ประกอบด้วย • สารอินทรีย์ละลายน้ำ • แบคทีเรีย ทั้งชนิดที่ใช้อากาศ (Aerobic) และ ชนิดที่ไม่ใช้อากาศ (Anaerobic) • แร่ธาตุต่างๆ โมเลกุลต่างๆ ออกซิเจน ไนไตร ไนเตรท ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟต ซัลไฟต์ คาร์บอเนท ฯลฯ น้ำเน่าคืออะไร

3 น้ำเสียหลัก มี 2 ประเภท คือ มหาอุทกภัยครั้งนี้ เรามีน้ำเน่า แบบไหนบ้าง • สารประกอบโลหะ หนักต่างๆ น้ำเสีย อนินทรีย์ • จุลชีพสามารถย่อยสะ ลายหรือทำให้เน่าเสีย ได้ ( เช่น อาหาร พืช หญ้า ) และส่วนมากจะมี เชื้อโรค + พยาธิแถม น้ำเสีย อินทรีย์

4 การจัดการน้ำท่วมขัง • ครัวเรือน ควรปฏิบัติดังนี้ ในกรณีที่มีน้ำท่วมขัง ควรลดปัญหาน้ำเน่า เสียเบื้องต้นโดยการ เก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สารอินทรีย์เน่าเสีย ออกจากน้ำที่ขังอยู่

5 การแก้ปัญหาน้ำเน่าขังในบริเวณ บ้าน  การใช้ปูนขาว โดยการละลายปูนขาว 150- 300 กรัม ( ประมาณ 1-2 แก้วน้ำดื่ม ) ต่อน้ำเสีย 1 ลูกบาศก์เมตร ( หรือ 1000 ลิตร ) ขึ้นอยู่กับ ความสกปรกของน้ำเน่า จะช่วยทำให้น้ำใสขึ้น และลดกลิ่นเหม็น แต่สารอินทรีย์ในน้ำซึ่งเป็น เหตุให้น้ำสกปรกไม่ได้ลดลง  การใช้ EM EM ทีมีเชื้อจุลินทรีย์คัดสายพันธุ์สำหรับลด กลิ่นเหม็นของน้ำเน่า ควรเป็นน้ำเน่าขังและมี แสงแดดช่วย ( ในกรณีน้ำเน่าไหลจะใช้ไม่ ได้ผล )

6 EM (Effective Microorganisms) จุลินทรีย์ EM แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 1. จุลินทรีย์ที่สร้างกรดแลคติก 2. ยีสต์ 3. แบคทีเรียสีม่วง

7 ประเภทของ EM • แบบผง • แบบน้ำ • EM Ball

8 EM แบบผง • จีพีโอ เมกะคลีน พลัส (GPO MEGAKLEAN PLUS) • จีพีโอ เมกะคลีน พลัส เป็นผลิตภัณฑ์ ชีวภาพที่กำจัดกลิ่นเหม็นและช่วยย่อย สลายของเสียประเภทสารอินทรีย์ นอกจากนี้ยังเป็นตัวเร่งและกระตุ้นปฏิกิริยา การย่อยสลายให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ สมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังมีความปลอดภัย ต่อ คน สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม และเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก คณะกรรมการอาหารและยา

9 ขนาดของผลิตภัณฑ์จีพีโอ เมกะ คลีน พลัส ขนาด 10 กรัม ขนาด 1 กิโลกรัม ขนาด 10 กิโลกรัม

10 วิธีการใช้งาน จีพีโอ เมกะคลีน พลัส • นำจีพีโอ เมกะคลีน พลัส มาแช่น้ำทิ้งไว้ อย่างน้อย 4 ชั่วโมง หรือข้ามคืนก่อนการใช้ งาน แต่ไม่ควรเกิน 48 ชั่วโมง โดยมีวิธีการ และอัตราการใช้ดังนี้

11 4.1 แหล่งน้ำเน่าเสีย  ปริมาณการใช้ : คำนวณตามปริมาณน้ำใน คลอง ( กว้าง x ยาว x สูง )  อัตราการใช้ : แก้ไขปัญหารุนแรง ใช้ 3 ppm ( 3 กรัม / น้ำเสีย 1,000 ลิตร )  แก้ไขปัญหาปานกลาง ใช้ 1 ppm ( 1 กรัม / น้ำ เสีย 1,000 ลิตร )  ป้องกันปัญหาหรือรักษาสภาพ ใช้ 0.5 ppm ( 0.5 กรัม / น้ำเสีย 1,000 ลิตร )  วิธีการใช้งาน : แช่จีพีโอ เมกะคลีน พลัส ตาม จำนวนที่คำนวณได้ในน้ำ และแช่ทิ้งไว้อย่าง น้อย 4 ชั่วโมง หรือข้ามคืน หลังจากนั้น ให้นำ ส่วนผสมที่ได้ทั้งหมดไปสาดให้ทั่วคลอง โดย อาจจะแบ่งเป็นจุด ห่างกันประมาณจุดละ 250 เมตร

12 4.2 ห้องน้ำ ห้องส้วม ท่อน้ำและท่อ ระบายน้ำ • ปริมาณการใช้ : นำจีพีโอ เมกะคลีน พลัส มา แช่น้ำทิ้งไว้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง หรือข้ามคืน ก่อนการใช้งาน แต่ไม่ควรเกิน 48 ชั่วโมง โดย มีวิธีการและอัตราการใช้ดังนี้ • ห้องน้ำ ห้องส้วม ใช้ครั้งแรกปริมาณ 5 กรัมต่อ จุดที่เกิดปัญหา หลังจากนั้นใช้อาทิตย์ละ 1 กรัม โดยในโถส้วมสามารถใส่จีพีโอ เมกะคลีน พลัส ลงไปแล้วราดน้ำหรือกดชักโครกได้เลย • ท่อน้ำและท่อระบายน้ำ แช่จีพีโอ เมกะคลีน พลัส ในน้ำ 1 แก้ว จากนั้นนำเฉพาะส่วนที่ใสไป เทราดในท่อ ส่วนตะกอนที่เหลือให้เทในชัก โครก • หมายเหตุ : ถ้าปริมาณของเสียถูกปล่อยออกมาทุกวัน ควรทำ การบำบัดอย่างต่อเนื่อง

13 EM แบบ น้ำ

14

15 EM Ball

16

17 การจัดการน้ำเสียของบ้านเรือนใน พื้นที่น้ำท่วม กรณีน้ำที่ท่วมเน่าเหม็น มีวิธีดำเนินการดังนี้  ใช้เมกกะคลีนพลัส (EM ผง ) 1 ช้อนของ ผลิตภัณฑ์ (1 กรัม ) ต่อน้ำเสีย 1 ลูกบาศก์ เมตร ( หรือ 1000 ลิตร ) เติมซ้ำทุกสัปดาห์  ใช้อีเอ็มบอลล์โยนลงในแหล่งน้ำเสีย 1 ก้อน / พื้นน้ำ 4 ตารางเมตร ลึก 2.5 เมตร  ใช้น้ำยา EM หรือ น้ำหมักชีวภาพ 1 ลิตร ต่อน้ำเสียที่ท่วมขัง 1 ลูกบาศก์เมตร ( หรือ ท่วมสูง 1 เมตร ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร ) ทุกๆสัปดาห์ ( หากมีกลิ่นเหม็นมาก ให้ใช้ ทุกๆ 3 วัน )

18 ข้อควรคำนึงถึงการใช้ EM • ขนิด ปริมาณ และความสามารถของจุลินทรีย์ที่ นำมาทำ EM • ปริมาณการใช้ต่อพื้นที่ที่เหมาะสม • ความลึกของน้ำ • มีการติดตามผล โดยการวัดคุณภาพน้ำ เช่น DO BOD หลังการบำบัด

19

20 สรุปการจัดการน้ำเน่าและน้ำ ท่วมขัง EM เติม O 2 เก็บ ขยะ ระบาย น้ำ

21 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt โดย วราภรณ์ ถาวรวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google