งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาเหตุ ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็เพราะ เหล่าก๊าซ เรือนกระจก เช่น ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์นั้นเพิ่มขึ้นมากอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาเหตุ ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็เพราะ เหล่าก๊าซ เรือนกระจก เช่น ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์นั้นเพิ่มขึ้นมากอย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สาเหตุ ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็เพราะ เหล่าก๊าซ เรือนกระจก เช่น ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์นั้นเพิ่มขึ้นมากอย่าง รวดเร็ว รวมถึงการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ไม่มีตัวฟอก อากาศที่มากพอจึงทำให้ก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ขึ้นไป รวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศ ของโลกอย่างหนาแน่น ทำ ให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ถูกสะสมไว้ในโลกมาก เกินไป จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น

4 สภาพลมฟ้าอากาศที่ผิดแปลก ไปจากเดิม ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุที่ รุนแรง อากาศที่ร้อนผิดปกติจนมีคน เสียชีวิต โรคระบาดชนิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น พาหะนำโรคที่มีมากขึ้น

5

6 ใช้ถุงผ้าแทน ถุงพลาสติก ลดการผลิตแก๊สเรือนกระจก ใช้พลังงานอย่างประหยัด ลดการใช้ถุงพลาสติก และลดการสร้างขยะ ไม่ตัดต้นไม้และขณะเดียวกันต้อง ช่วยกันการปลูกต้นไม้ด้วย ใช้ชีวิตอย่าง พอเพียง

7 “ หากเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ โลกของ เราก็จะกลับมาน่าอยู่อีกครั้ง ” ผู้จัดทำ นางสาวภัชราภรณ์ จินหลง 5211002296


ดาวน์โหลด ppt สาเหตุ ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็เพราะ เหล่าก๊าซ เรือนกระจก เช่น ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์นั้นเพิ่มขึ้นมากอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google