งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลดโลกร้อน ด้วย มือเรา. 1. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า หลังเลิกใช้ เหตุผล : ช่วยประหยัดไฟ และทำให้เราไม่ต้อง สร้าง โรงไฟฟ้าถ่านหิน เพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบัน ถ่านหินคือตัวการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลดโลกร้อน ด้วย มือเรา. 1. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า หลังเลิกใช้ เหตุผล : ช่วยประหยัดไฟ และทำให้เราไม่ต้อง สร้าง โรงไฟฟ้าถ่านหิน เพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบัน ถ่านหินคือตัวการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลดโลกร้อน ด้วย มือเรา

2 1. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า หลังเลิกใช้ เหตุผล : ช่วยประหยัดไฟ และทำให้เราไม่ต้อง สร้าง โรงไฟฟ้าถ่านหิน เพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบัน ถ่านหินคือตัวการ สำคัญที่ทำให้โลกร้อน มากเป็นอันดับ 1 ผลที่ได้รับ : ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้ หลายร้อย กิโลกรัมต่อปี และที่สำคัญคือ ต้องถอดปลั๊กไฟ ออกด้วยทุกครั้ง จะทำ ให้ประหยัด ค่าใช้จ่ายได้ถึง 4,000 บาทต่อปี 2. ติดฉนวนกันความร้อนในบ้าน เหตุผล : เพราะการติดตั้งฉนวนกันความร้อน จะ ทำให้เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานหนัก และช่วย ประหยัดพลังงาน ผลที่ได้รับ : จะช่วยประหยัดพลังงานในบ้านได้ ถึง 40 เปอร์เซ็นต์

3

4 3. ตั้ง อุณหภูมิแอร์ ที่ 25 ํ C เหตุผล : เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก ซึ่ง จะทำให้สูญเสีย พลังงานโดยเปล่าประโยชน์ ผลที่ได้รับ : ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออก ไซค์ได้ถึง 900 กิโลกรัมต่อปี และยังประหยัด พลังงานได้ 2.4 หน่วย 4. ลดใช้เครื่องทำน้ำร้อน เหตุผล : เครื่องทำน้ำร้อนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน มาก ผลที่ได้รับ : ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ได้ถึง 300 กิโลกรัมต่อปี

5 5. เปลี่ยนหลอดไส้ เป็นหลอดตะเกียบ เหตุผล : จะทำให้เราไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพิ่มมากขึ้น เพราะ ปัจจุบัน ถ่านหิน คือตัวการสำคัญ ที่ ทำให้โลกร้อน มากเป็นอันดับหนึ่ง ผลที่ได้รับ : การเปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดไฟ จะ ช่วยประหยัดไฟ ได้ 3-5 เท่า และยังมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า หลอดธรรมดา ถึง 10 เท่า เท่ากับลดการใช้พลังงานได้ถึงร้อยละ 80 และประหยัดเงิน ได้ 738 บาทต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออก ไซค์ได้ ถึง 295 กิโลกรัมต่อปี

6 6. ปลูกต้นไม้ยืนต้น เหตุผล : ต้นไม้ 1 ต้น ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนได ออกไซค์ ได้ 1 ตัน ตลอดอายุของต้นไม้ 7. เพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล เหตุผล : เพราะในการผลิตกระดาษหรือพลาสติก แบบรีไซเคิล ใช้พลังงาน ในการผลิตเพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ผลที่ได้รับ : การใช้ผลิตภัณฑ์ รีไซเคิล จะช่วยลด ปริมาณขยะได้ถึงปีละ 1,450 ตันลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้ 1 ตันต่อปี

7 8. เลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัวคนเดียว เหตุผล : เพราะน้ำมัน คือแหล่งปล่อยคาร์บอนไดออก ไซค์ที่สำคัญ โดยมีสัดส่วน มากถึงร้อยละ 40 ทางแก้ไข : ควรจัดระบบ car pool รวมทั้งหันมา ใช้จักรยาน รถขนส่งมวลชน หรือเดินให้มากขึ้น เพราะจะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้ ถึง 1,000 ตัน ต่อวัน ( ต่อปริมาณรถในกทม. 5.5 ล้านคัน ) นอกจากนี้ รถขนส่งมวลชน ยังมีประสิทธิภาพทางพลังงานมากกว่ารถยนต์ส่วนตัว ถึง 3 เท่า และยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออก ไซค์ได้ถึง 8 เท่าอีกด้วย

8 9. เลือกซื้อของที่ผลิตในประเทศ เหตุผล : เพราะการซื้อสินค้าต่างประเทศต้อง สิ้นเปลืองพลังงานในการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ และจัดจำหน่าย ผลที่ได้รับ : การใช้ของที่ผลิตในประเทศจะช่วยลด ค่าหีบห่อและค่าขนส่ง ทำให้สามารถลดปริมาณก๊าซ คาร์บอนไดออกไซค์ที่จะเกิดขึ้น และเงินตราไม่ รั่วไหลอีกด้วย 10. กินผักแทนเนื้อสัตว์ให้มากขึ้น เหตุผล : การทำปศุสัตว์ คือแหล่งที่ทำให้เกิดก๊าซ มีเทนไม่ว่าจะเป็นการแผ้วทาง พื้นที่ป่าเพื่อทำฟาร์มปศุสัตว์ หรือ การขับถ่ายของเสีย จากสัตว์ล้วนทำ ให้เกิดการแพร่กระจายของก๊าซเรือนกระจก ในชั้น บรรยากาศ ถึง 18 เปอร์เซ็นต์ ผลที่ได้รับ : ถ้าเราลดการผลิตเนื้อสัตว์ทุก ๆ 1 กิโลกรัมจะลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกเท่ากับคาร์บอนไดออกไซค์ ได้ 3-4 กิโลกรัม

9

10 นาย พีรวัส ธีระปัญญารัตน์ 5211002288 คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ดาวน์โหลด ppt ลดโลกร้อน ด้วย มือเรา. 1. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า หลังเลิกใช้ เหตุผล : ช่วยประหยัดไฟ และทำให้เราไม่ต้อง สร้าง โรงไฟฟ้าถ่านหิน เพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบัน ถ่านหินคือตัวการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google