งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลดโลกร้อน ด้วยมือเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลดโลกร้อน ด้วยมือเรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลดโลกร้อน ด้วยมือเรา

2 1.ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า หลังเลิกใช้ เหตุผล: ช่วยประหยัดไฟ และทำให้เราไม่ต้องสร้าง โรงไฟฟ้าถ่านหิน เพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบัน ถ่านหินคือตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อน มากเป็นอันดับ 1 ผลที่ได้รับ: ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้หลายร้อย กิโลกรัมต่อปี และที่สำคัญคือ ต้องถอดปลั๊กไฟออกด้วยทุกครั้ง จะทำ ให้ประหยัด ค่าใช้จ่ายได้ถึง 4,000 บาทต่อปี 2.ติดฉนวนกันความร้อนในบ้าน เหตุผล:เพราะการติดตั้งฉนวนกันความร้อน จะทำให้เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานหนัก และช่วยประหยัดพลังงาน ผลที่ได้รับ:จะช่วยประหยัดพลังงานในบ้านได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์

3

4 3.ตั้ง อุณหภูมิแอร์  ที่ 25 ํC เหตุผล: เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก ซึ่งจะทำให้สูญเสีย พลังงานโดยเปล่าประโยชน์ ผลที่ได้รับ:ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้ถึง 900 กิโลกรัมต่อปี และยังประหยัดพลังงานได้ 2.4 หน่วย 4.ลดใช้เครื่องทำน้ำร้อน เหตุผล: เครื่องทำน้ำร้อนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานมาก ผลที่ได้รับ: ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้ถึง 300 กิโลกรัมต่อปี

5 5.เปลี่ยนหลอดไส้ เป็นหลอดตะเกียบ เหตุผล: จะทำให้เราไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มมากขึ้น เพราะ ปัจจุบัน ถ่านหิน คือตัวการสำคัญ ที่ ทำให้โลกร้อนมากเป็นอันดับหนึ่ง ผลที่ได้รับ: การเปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดไฟ จะช่วยประหยัดไฟ ได้ 3-5 เท่า และยังมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดธรรมดา ถึง 10 เท่า เท่ากับลดการใช้พลังงานได้ถึงร้อยละ 80 และประหยัดเงิน ได้ 738 บาทต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้ ถึง 295 กิโลกรัมต่อปี

6 6.ปลูกต้นไม้ยืนต้น เหตุผล:ต้นไม้ 1 ต้น ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ได้ 1 ตัน ตลอดอายุของต้นไม้ 7.เพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล เหตุผล:เพราะในการผลิตกระดาษหรือพลาสติกแบบรีไซเคิล ใช้พลังงาน ในการผลิตเพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ผลที่ได้รับ:การใช้ผลิตภัณฑ์ รีไซเคิล จะช่วยลดปริมาณขยะได้ถึงปีละ 1,450 ตันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้ 1 ตันต่อปี

7 8.เลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัวคนเดียว
เหตุผล:เพราะน้ำมัน คือแหล่งปล่อยคาร์บอนไดออกไซค์ที่สำคัญ โดยมีสัดส่วน มากถึงร้อยละ 40 ทางแก้ไข: ควรจัดระบบ car pool รวมทั้งหันมา ใช้จักรยาน รถขนส่งมวลชน หรือเดินให้มากขึ้น เพราะจะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้ถึง 1,000 ตัน ต่อวัน (ต่อปริมาณรถในกทม. 5.5 ล้านคัน)นอกจากนี้รถขนส่งมวลชน ยังมีประสิทธิภาพทางพลังงานมากกว่ารถยนต์ส่วนตัวถึง 3 เท่า และยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้ถึง 8 เท่าอีกด้วย

8 9.เลือกซื้อของที่ผลิตในประเทศ
เหตุผล:เพราะการซื้อสินค้าต่างประเทศต้องสิ้นเปลืองพลังงานในการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ และจัดจำหน่าย ผลที่ได้รับ: การใช้ของที่ผลิตในประเทศจะช่วยลดค่าหีบห่อและค่าขนส่ง ทำให้สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ที่จะเกิดขึ้น และเงินตราไม่ รั่วไหลอีกด้วย 10.กินผักแทนเนื้อสัตว์ให้มากขึ้น เหตุผล:การทำปศุสัตว์ คือแหล่งที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนไม่ว่าจะเป็นการแผ้วทาง พื้นที่ป่าเพื่อทำฟาร์มปศุสัตว์ หรือ การขับถ่ายของเสียจากสัตว์ล้วนทำ ให้เกิดการแพร่กระจายของก๊าซเรือนกระจก ในชั้นบรรยากาศ ถึง 18 เปอร์เซ็นต์ ผลที่ได้รับ: ถ้าเราลดการผลิตเนื้อสัตว์ทุก ๆ 1 กิโลกรัมจะลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกเท่ากับคาร์บอนไดออกไซค์ ได้ 3-4 กิโลกรัม

9

10 นาย พีรวัส ธีระปัญญารัตน์ 5211002288 คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ดาวน์โหลด ppt ลดโลกร้อน ด้วยมือเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google