งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) คือ การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจาก ผลของภาวะเรือนกระจก หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) คือ การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจาก ผลของภาวะเรือนกระจก หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) คือ การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจาก ผลของภาวะเรือนกระจก หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า Greenhouse Effect โดยภาวะโลกร้อน ซึ่งมีต้นเหตุจากการ ที่มนุษย์ได้เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการ เผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ, การขนส่ง และการผลิตในโรงงาน อุตสาหกรรม นอกจากนั้นมนุษย์เรายังได้เพิ่มก๊าซกลุ่มไนตรัส ออกไซด์ และคลอโรฟลูโรคาร์บอน (CFC) เข้าไปอีก ด้วยพร้อมๆ กับการที่เราตัดและทำลายป่าไม้จำนวน มหาศาลเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ ทำให้กลไกในการดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกไปจากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลง และในที่สุดสิ่งต่างๆ ที่เราได้กระทำต่อโลกได้หวน กลับมาสู่เราในลักษณะของ ภาวะโลกร้อน

3 การปล่อยกาซพิษจาก โรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณกาซ คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมาก ขึ้น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มี ความสามารถในการ ดูดกลืนรังสีอินฟราเรดและ มีอิทธิพลทำให้อุณหมิของ โลกอบอุ่น เรียกว่า “ ก๊าซ เรือนกระจก ” (greenhouse gas) ทำให้แสงอาทิตย์ส่องทะลุผ่าน ชั้นบรรยากาศมาสู่พื้นโลก ได้มากยิ่งขึ้น จนเป็นสาเหตุ ทำให้เกิด “ ปรากฎการณ์เรือน กระจก ” การเผาผลาญถ่านหินและ เชื้อเพลิง

4 ก๊าซ คาร์บอนไดออกไ ซด์ เกิดจากการเผาไหม้ เชื้อเพลิงโรงงาน อุตสาหกรรม และการตัดไม้ ทำลายป่า ก๊าซมีเทน เกิดจากการย่อยสลาย สิ่งมีชีวิตในพื้นที่ที่มีน้ำขัง เช่น นาข้าว ก๊าซในตรัส ออกไซด์ เกิดจากอุตสาหกรรมที่ใช้ กรดไนตริกในกระบวนการ ผลิต และการใช้ปุ๋ย ไนโตรเจนในการผลิต ก๊าซเรือนกระจกเป็นก๊าซที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจาก ดวงอาทิตผ่านทะลุมาได้ แต่ไม่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นที่ โลกคายออกทะลุไปนอกชั้นบรรยากาศได้

5 ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นๆที่ เพิ่มขึ้นจะกักความ ร้อนจากแสงอาทิตย์ ไม่ให้สะท้อนออกไป ทำให้เกิดการสะสม ความร้อนอยู่ในชั้น บรรยากาศ เหมือนกับเรือน กระจกที่ใช้ปลูกพืช ในเมืองหนาว ปรากฎการณื ที่เกิดจากการ เพิ่มขึ้นของ ก๊าซเรือน กระจก ทำให้โลกร้อน มากยิ่งขึ้นและ ยิ่งมีก๊าซเรือน กระจกมากขึ้น เท่าไร โลกก็ยิ่ง ร้อนมากขึ้น เท่านั้น

6

7 ภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มมากขึ้น ทำให้วงจรชีวิตของยุงลายเปลี่ยนไป ยุงลายจะฟักตัวเร็ว ขึ้น เกิดปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดอย่างรวดเร็ว ภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายอย่างรวดเร็ว หมี ขั้วโลกหาที่อยู่บนพื้นน้ำแข็งได้ยากขึ้น ทำให้หาอาหาร ได้ยากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

8 เกิดปรากฎการณ์เอล นิโญ และ ลา นิโญ ซึ่งเป็น ปรากฎการณ์เกิดจากความผกผันของกระแสอากาศโลกบริเวณ เส้นศูนย์สุตร เหนือมหาสมุทรแปรซิฟิก มีผลทางระบบนิเวศและ ห่วงลูกโซ่อาหาร ปริมาณปลาน้อย นกกินปลาขาดอาหาร ชาวประมงขาดรายได้ เกิดความแห้งแล้งทางตอนเหนือของทวีป อเมริกาใต้ และเกิดฝนตกหนักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและมนุษย์อย่าง มาก แนวปะการังถูกทำลาย ฝนตกน้อยลง สถานที่บางแห่ง กลายเป็นทะเลทราย ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบทำให้ สถานที่บางแห่งจมอยู่ใต้ทะเล เช่น กรุงเทพมหานคร หรือ เกาะมัล ดีฟส์ เป็นต้น เอล นิ โญ่ ลา นิโญ่

9 ปรับ desktop wallpaper ให้เป็นสีเข้ม ยิ่งเป็นสีดำเลยยิ่งดี เพราะว่าจะประหยัดไฟมากกว่า พกผ้าเช็ดหน้าแทนที่จะใช้กระดาษทิชชู เพราะการใช้กระดาษทิชชู มากส่งผลให้มีการตัดไม้เพิ่มมากขึ้น การชาร์ตแบตมือถือ ควรถอดที่ชาร์ตแบตมือถืออกเมื่อแบตเต็มแล้ว เพราถ้าหากชาร์ตต่อจะเป็นการกินไฟอย่างมาก การลดโลกร้อนอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายและสามารถทำได้ทุกคน คือ การ ประหยัดน้ำและประหยัดไฟ ลดการใช้ถุงพลาสติก เพราะ ถุงพลาสติกย่อยสลายยาก หรือ การเก็บ ถุงพลาสติกไว้เพื่อสามารถใช้ได้หลายๆครั้ง

10 ลดอาหารแช่แข็ง เพราะชั้นตอนการผลิตอาหารแช่แข็งจะสิ้นเปลือง พลังงานอย่างมาก การใช้จักรยานในระยะทางใกล้ๆเพื่อช่วยประหยัดน้ำมัน ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดก๊าซพิษในอากาศ


ดาวน์โหลด ppt ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) คือ การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจาก ผลของภาวะเรือนกระจก หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google