งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หากไม่มีการช่วยกันแก้ไขปัญหาโลกร้อนในวันนี้ ในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร 1. ทำให้ฤดูกาลของฝนเปลี่ยนแปลงไป กระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หากไม่มีการช่วยกันแก้ไขปัญหาโลกร้อนในวันนี้ ในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร 1. ทำให้ฤดูกาลของฝนเปลี่ยนแปลงไป กระบวนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 หากไม่มีการช่วยกันแก้ไขปัญหาโลกร้อนในวันนี้ ในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร 1. ทำให้ฤดูกาลของฝนเปลี่ยนแปลงไป กระบวนการ ระเหยและการกลั่นตัวจะเร็วขึ้น หมายถึงว่า ฝนอาจจะตก บ่อยขึ้น แต่น้ำจะระเหยเร็วขึ้นด้วย ทำให้ดินแห้งเร็วกว่า ปกติในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก 2. ผลผลิตทางการเกษตรจะลดลง นอกจากผลกระทบ โดยตรงจากอุณหภูมิ ฝน ช่วงระยะเวลาฤดูกาลเพาะปลูก แล้ว ยังเกิดจากผลกระทบทางอ้อมอีกด้วย คือ การระบาด ของโรคพืช ศัตรูพืชและวัชพืช 3. สัตว์น้ำจะอพยพไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ น้ำทะเล แหล่งประมงที่สำคัญๆของโลกจะเปลี่ยนแปลง ไป 4. มนุษย์จะเสียชีวิตเนื่องจากความร้อนมากขึ้น ตัวนำเชื้อ โรคในเขตร้อนเพิ่มมากขึ้น ปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศ ภายในเมืองจะรุนแรงมากขึ้น

15 พวกเรา สามารถช่วยกันแก้ไข ปัญหานี้ได้อย่างไร ?


ดาวน์โหลด ppt หากไม่มีการช่วยกันแก้ไขปัญหาโลกร้อนในวันนี้ ในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร 1. ทำให้ฤดูกาลของฝนเปลี่ยนแปลงไป กระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google