งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะโลก ร้อน ด. ช เกียรติณรงค์ นันทปัญญา ม.2/2 เลขที่ 2 ด. ช จิตวัส สุขวัย ม.2/2 เลขที่ 3 ด. ญ ณัฐวดี คัมภิรานนท์ ม.2/2 เลขที่ 39 ด. ญ สุพัตรา ชาวกัณหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะโลก ร้อน ด. ช เกียรติณรงค์ นันทปัญญา ม.2/2 เลขที่ 2 ด. ช จิตวัส สุขวัย ม.2/2 เลขที่ 3 ด. ญ ณัฐวดี คัมภิรานนท์ ม.2/2 เลขที่ 39 ด. ญ สุพัตรา ชาวกัณหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภาวะโลก ร้อน ด. ช เกียรติณรงค์ นันทปัญญา ม.2/2 เลขที่ 2 ด. ช จิตวัส สุขวัย ม.2/2 เลขที่ 3 ด. ญ ณัฐวดี คัมภิรานนท์ ม.2/2 เลขที่ 39 ด. ญ สุพัตรา ชาวกัณหา ม.2/2 เลขที่ 41 เสนอ อ. จริญญา ม่วงจีน

3 เมนูหลัก ความหม ายของ ภาวะโลก ร้อน วิธีการ ป้องกัน ภาวะโลก ร้อน สาเหตุ การเกิด ภาวะ โลกร้อน รูปภาพ ประกอบ ภาวะโลก ร้อน

4 ความหมายของภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์เรือนกระจก มีความสำคัญ กับโลก เพราะก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีเทน จะกักเก็บ ความร้อนบางส่วนไว้ในในโลก ไม่ให้ สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเป็นแบบดวงจันทร์ ที่ ตอนกลางคืนหนาวจัด ( และ ตอนกลางวัน ร้อนจัด เพราะไม่มีบรรยากาศ กรอง พลังงาน จาก ดวงอาทิตย์ ) ซึ่งการทำให้ โลกอุ่นขึ้นเช่นนี้ คล้ายกับหลักการของ เรือนกระจก ( ที่ใช้ปลูกพืช ) จึงเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ปรากฏการณ์เรือนกระจก

5 ความหมายของภาวะโลกร้อน -2 “ ปรากฏการณ์โลกร้อน ” เป็นคำจำเพาะ คำหนึ่งของอุบัติการณ์การ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก โดยที่ " การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ " มีความ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใน ทุกช่วงเวลาของโลก รวมทั้ง เหตุการณ์ปรากฏการณ์โลกเย็นด้วย โดยทั่วไป คำว่า " ปรากฏการณ์โลก ร้อน " จะใช้ในการอ้างถึงสภาวะที่ อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นในช่วงไม่กี่ ทศวรรษที่ผ่านมา และมีความ เกี่ยวข้องกระทบต่อมนุษย์ใน อนุสัญญา “ ปรากฏการณ์โลกร้อนจาก กิจกรรมมนุษย์

6 วิธีการป้องกันภาวะโลกร้อน 1. เปลี่ยนหลอดไฟ 2. ขับรถให้น้อยลง 3. รีไซเคิลให้มาก 4. เช็คลมยาง 5. ใช้น้ำร้อนให้น้อยลง 6. หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุ ภัณฑ์เยอะ 7. ปรับอุณหภูมิห้องของคุณ ( สำหรับเมืองนอก )

7 วิธีการป้องกันภาวะโลกร้อน -2 8. ปลูกต้นไม้ 9. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า 10. บอกเพื่อนๆของคุณเกี่ยวกับ วิธีเหล่านี้

8 สาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน ชั้นบรรยากาศของโลกประกอบไปด้วยก๊าซ ต่างๆเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะก๊าซเรือน กระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไน ตรัสออกไซด์ ซึ่งทำหน้าที่เหมือนหลังคากระจก ของโลก ป้องกันมิให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ที่ส่องลงมายังพื้นโลกสะท้อนกลับออกไปได้ หมด และทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกค่อนข้าง คงที่ หากปราศจากหลังคากระจกธรรมชาตินี้ เจริญเติบโตได้ คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็น ก๊าซเรือนกระจกตัวสำคัญที่สุดออกสู่ชั้น บรรยากาศเป็นจำนวนมหาศาล ปริมาณก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นนี้จะสะสมอยู่ที่ชั้น บรรยากาศ ส่งผลให้หลังคากระจกดังกล่าวหนา ขึ้น และเก็บความร้อนในบริเวณพื้นผิวโลกไว้ มากยิ่งขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือน กระจก ที่ส่งผลให้โลกร้อนขึ้น

9 สาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน -2 คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก กล่าวว่า ความ เข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์ ใน บรรยากาศของโลก เพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 30, 145 และ 15 ตามลำดับจากยุคก่อนการขยายตัวของ อุตสาหกรรม ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเผาผลาญ เชื้อเพลิงสกปรก โดยเฉพาะน้ำมัน และถ่านหิน หาก การปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงดำเนินต่อไปในอัตรา ที่เป็นอยู่ดังเช่นปัจจุบันนี้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ สะสมในชั้นบรรยากาศจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ของ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีก่อนการปฎิวัติ อุตสาหกรรม และมีแนวโน้มว่า ภายในช่วง 100 ปี ข้างหน้า การสะสมของก๊าซเหล่านั้นจะเพิ่มเป็น 3 เท่า และอุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้นอีก 4 องศา เซลเซียสจากระดับอุณหภูมิปัจจุบัน ซึ่งเป็นเหตุให้ เกิดผลกระทบต่างๆที่รุนแรงตามมามากมาย

10 รูปภาพภาวะโลกร้อน


ดาวน์โหลด ppt ภาวะโลก ร้อน ด. ช เกียรติณรงค์ นันทปัญญา ม.2/2 เลขที่ 2 ด. ช จิตวัส สุขวัย ม.2/2 เลขที่ 3 ด. ญ ณัฐวดี คัมภิรานนท์ ม.2/2 เลขที่ 39 ด. ญ สุพัตรา ชาวกัณหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google