งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

G lobal warming สาเหตุของการเกิด ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิด จากการกระทำของมนุษย์ ที่ทำให้ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น กิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "G lobal warming สาเหตุของการเกิด ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิด จากการกระทำของมนุษย์ ที่ทำให้ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น กิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้เกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 G lobal warming สาเหตุของการเกิด ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิด จากการกระทำของมนุษย์ ที่ทำให้ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น กิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้เกิด ภาวะโลกร้อน คือ กิจกรรมที่ทำให้ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกใน บรรยากาศเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การ เพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยตรง เช่น การเผาไหม้ เชื้อเพลิง และ การเพิ่มปริมาณ ก๊าซเรือนกระจกโดยทางอ้อม คือ การตัดไม้ทำลายป่า

2 G lobal warming ปรากฏการณ์เรือนกระจก มีความสำคัญกับโลก เพราะก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีเทน จะกัก เก็บความร้อนบางส่วนไว้ในในโลก ไม่ให้ สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเป็นแบบดวงจันทร์ ที่ ตอนกลางคืนหนาวจัด ( และ ตอนกลางวัน ร้อนจัด เพราะไม่ม ีบรรยากาศ กรอง พลังงาน จาก ดวงอาทิตย์ ) ซึ่งการทำให้ โลกอุ่นขึ้นเช่นนี้ คล้ายกับหลักการของ เรือนกระจก ( ที่ใช้ปลูกพืช ) จึงเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) แต่การเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่องของ CO2 ที่ออกมาจาก โรงงาน อุตสาหกรรม รถยนตร์ หรือการกระทำใดๆ ที่เผา เชื้อเพลิงฟอสซิล ( เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ หรือ สารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน ) ส่งผลให้ระดับปริมาณ CO2 ในปัจจุบันสูงเกิน 300 ppm (300 ส่วน ใน ล้านส่วน ) เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 6 แสนปี ซึ่ง คาร์บอนไดออกไซด์ ที่มากขึ้นนี้ ได้ เพิ่มการกักเก็บความร้อนไว้ในโลกของเรา มากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเป็น ภาวะโลกร้อน ดังเช่นปัจจุบัน

3 G lobal warming

4 ผลกระทบของภาวะ โลกร้อน สภาพลมฟ้าอากาศที่ผิดแปลก ไปจากเดิม ภัยธรรมชาติที่ รุนแรงมากขึ้น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่ร้อนผิดปกติจนมีคน เสียชีวิต รวมไปถึงโรคระบาด ชนิดใหม่ๆ หรือโรคระบาดที่ เคยหายไปจากโลกนี้แล้วก็ กลับมาให้เราได้เห็นใหม่ และ พาหะนำโรคที่มีมากขึ้น ใน อนาคตคาดว่าผลกระทบของ ภาวะโลกร้อนจะรุนแรงมาก ขึ้น

5 G lobal warming การลดภาวะโลกร้อน การลดใช้พลังงาน ลดใช้ ถุงพลาสติก ลดใช้สิ่งของที่ไม่ จำเป็นเพื่อที่จะสร้างขยะให้น้อยลง รวมไปถึงการปลูกต้นไม้ และยังมี อีกหลายวิธีที่พวกเราสามารถทำ ได้ เพื่อที่จะช่วยบรรเทาภาวะโลก ร้อนนี้

6 G lobal warming

7 ผู้จัดทำ นาย ธนพล มนูรัตน์ 5211002113 คณะ อุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชา วิทยาศาสตร์และเทคโน ดลยีการอาหาร


ดาวน์โหลด ppt G lobal warming สาเหตุของการเกิด ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิด จากการกระทำของมนุษย์ ที่ทำให้ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น กิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google