งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหา ใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหา ใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหา ใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลัก ของปัญหานี้ มาจาก ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases)

3

4 ในสภาวะปกติ โลกเราจะได้รับพลังงาน ประมาณ 99.95 % จากดวงอาทิตย์ ในรูปแบบ ของการแผ่รังสี พลังงานที่เหลือมาจากความ ร้อนใต้พิภพซึ่งหลงเหลือจากการก่อตัวของโลก จากฝุ่นธุลีในอวกาศ และการสลายตัวของธาตุ กัมมันตรังสีที่มีอยู่ในโลก ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาโลกเราสามารถรักษา สมดุลของพลังงานที่ได้รับอย่างดีเยี่ยม โดยมี การสะท้อนความร้อนและการแผ่รังสีจากโลกจน พลังงานสุทธิที่ได้รับในแต่ละวันเท่ากับศูนย์ ทำให้โลกมีสภาพอากาศเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิต หลากหลาย

5 กลไกหนึ่งที่ทำให้โลกเรารักษาพลังงาน ความร้อนไว้ได้ คือ “ ปรากฏการณ์เรือน กระจก ” ( greenhouse effect ) โดยโลกจะมีชั้น บางๆของแก๊สกลุ่มหนึ่งเรียกว่า “ แก๊สเรือน กระจก ” ( greenhouse gas ) ที่ทำหน้าที่ดักและ สะท้อนความร้อนที่โลกแผ่กลับออกไปใน อวกาศให้กลับเข้าไปในโลกอีก หากไม่มีแก๊ส กลุ่มนี้ โลกจะไม่สามารถเก็บพลังงานไว้ได้ และจะมีอุณหภูมิแปรปรวนในแต่ละวัน แก๊ส กลุ่มนี้จึงทำหน้าที่เสมือนผ้าห่มบางๆคลุมโลกที่ หนาวเย็น

6 ในช่วงระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา โลกเรา ได้มีการสะสมแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ มากขึ้น เนื่องจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆที่ ใช้ในกิจกรรมประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ เผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดิน การเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจกทำให้โลกไม่ สามารถแผ่ความร้อนออกไปได้อย่างที่เคย ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มมากขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง เสมือนกับโลกเรามีผ้าห่มที่หนาขึ้น นั่นเอง

7

8 " ปรากฏการณ์เรือนกระจก " (greenhouse effect) คือ ปรากฏการณ์ที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในช่วงความยาว คลื่นอินฟราเรทที่สะท้อนกลับ ถูกดูดกลืนโดย โมเลกุลของ ไอน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) มีเทน (CH 4 ) และ CFCs ไนตรัสออกไซด์ (N 2 O) ในบรรยากาศ ทำให้โมเลกุลเหล่านี้มี พลังงานสูงขึ้น มีการถ่ายเทพลังงานซึ่งกันและ กัน ทำให้อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศสูงขึ้น การ ถ่ายเทพลังงานและความยาวคลื่นของโมเลกุล เหล่านี้ต่อๆกันไป ในบรรยากาศทำให้โมเลกุล เกิดการสั่นการเคลื่อนไหวตลอดเวลาและมาชน ถูกผิวหนังของเรา ทำให้เรารู้สึกร้อน

9 ตารางแสดงแก๊สเรือนกระจกและแหล่งที่มา แก๊สเรือน กระจก แหล่งที่มา ส่งผล ให้ โลก ร้อนขึ้น (%) แก๊สคาร์บอน ได - ออกไซด์ (C O 2 ) 1) จากแหล่งธรรมชาติ เช่น กระบวนการหายใจของ สิ่งมีชีวิต 2) จากมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากโรงงาน อุตสาหกรรมต่างๆ, การตัดไม้ ทำลายป่า ( ลดการดูดซับ CO 2 ) 57 แก๊สมีเทน (CH 4 ) 1) จากแหล่งธรรมชาติ เช่น จากการย่อยสลายของ สิ่งมีชีวิต, การเผาไหม้ที่เกิดจาก ธรรมชาติ 2) จากมนุษย์ เช่น จากนาข้าว, แหล่งน้ำท่วม, จากการ เผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทถ่าน หิน น้ำมัน และแก๊สธรรมชาติ 12 แก๊สไนตรัส ออก - ไซด์ (N 2 O) 1) จากมนุษย์ เช่น อุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริกใน ขบวนการผลิต, อุตสาหกรรม พลาสติก, อุตสาหกรรมไนลอน, อุตสาหกรรมเคมี, การ เผาไหม้เชื้อเพลิงจากซาก พืชและสัตว์, ปุ๋ย, การเผาป่า 2) จากแหล่งธรรมชาติ – อยู่ในภาวะที่สมดุล 6 แก๊สที่มีส่วน ประ - กอบคลอโร ฟลูออ โรคาร์บอน (CFCs) จากมนุษย์ เช่น อุตสาหกรรมต่างๆ และอุปกรณ์ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น โฟม, กระป๋องสเปรย์, เครื่องทำความเย็น ; ตู้เย็น แอร์, ตัวทำลาย ( แก๊สนี้จะรวมตัว ทางเคมีได้ดีกับโอโซนทำให้โอโซนในชั้นบรรยากาศ ลดลงหรือเกิดรูรั่วในชั้น โอโซน ) 25

10


ดาวน์โหลด ppt ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหา ใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google