งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญลักษณ์ สารกัดกร่อน สารกัดกร่อน หมายถึง สารเคมีที่มี ความสามารถในการทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อ ของร่างกายเมื่อสัมผัสโดยตรงหรือจากการ สูดดม และการกลืนกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญลักษณ์ สารกัดกร่อน สารกัดกร่อน หมายถึง สารเคมีที่มี ความสามารถในการทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อ ของร่างกายเมื่อสัมผัสโดยตรงหรือจากการ สูดดม และการกลืนกิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สัญลักษณ์ สารกัดกร่อน

3 สารกัดกร่อน หมายถึง สารเคมีที่มี ความสามารถในการทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อ ของร่างกายเมื่อสัมผัสโดยตรงหรือจากการ สูดดม และการกลืนกิน ได้แก่สารพวกกรด และด่างต่างๆ กรด ในภาษาอังกฤษคือ acid มาจาก acidus เป็นภาษาละตินแปลว่าเปรี้ยว เป็น คุณสมบัติของกรด ทางเคมีหมายถึงสารที่ให้ โปรตอน กรดแบ่งเป็น 2 พวกคือ กรดอนินทรีย์ที่ ไม่ไวไฟ ไม่ลุกติดไฟ กับกรดอินทรีย์ที่สามารถลุกไหม้ไฟได้ แต่ ส่วนใหญ่จะมีจุดลุกติดไฟสูง

4 ด่าง มีฤทธิ์กัดกร่อนมากจะเป็นสารอนิ นทรีย์ ด่างที่เข้มข้นมากเป็นอันตรายต่อ เนื้อเยื่อ เช่น sodium hydroxide และ ammonia ด่างเป็นอันตรายมากกว่ากรด เพราะกรด สามารถทำให้เกิดชั้นของโปรตีนเป็นม่านกั้น มิให้สารแทรกซึมผ่านลึกลงไป ส่วนด่างนั้นไม่ สามารถทำให้เกิดชั้นของโปรตีนกั้นไว้ได้ นอกจากกรดและด่างแล้ว ยังมีสารชนิด อื่นๆบางตัวมีฤทธิ์กัดกร่อนได้ คือ bromine ซึ่ง เป็นของเหลวให้ไอสีน้ำตาลแดงออกมา ได้มาก และสามารถกัดผิวหนังไหม้ ไอเมื่อสูด ดมจะทำให้ระคายจมูก ทำให้แสบตาได้

5 กรด Sulfuric ( กรดกำมะถัน ) กรด sulfuric เป็นกรดที่สำคัญ และใช้กันมาก ในอุตสาหกรรมแทบทุกประเภท อุตสาหกรรม ที่ใช้กรด sulfuric มี การทำปุ๋ย ทำแผ่นดีบุก ทำสบู่ สี กรด Nitric ( กรดดินประสิว ) กรดนี้ใช้ในการผลิตปุ๋ย ammonium nitrate และวัตถุระเบิด เช่น TNT และ nitroglycerine ใช้ในการสังเคราะห์สารประกอบพวก nitrate fortis

6 กรด Hydrochloric ( กรดเกลือ ) ถึงแม้ว่าปริมาณการใช้กรด hydrochloric จะไม่ มากเท่ากรด sulfuric กรด hydrochloric ก็เป็น กรดที่สำคัญตัวหนึ่ง ผลิตขึ้นจากปฎิกิริยา ระหว่าง sodium กับกรด sulfuric กรดนี้มีทั้ง ชนิดที่เป็นก๊าส hydrogencloride บรรจุถัง และ ชนิดที่เป็นสารละลาย ใช้ในการสังเคราะห์สารประกอบพวก chloride ใช้ในการบัดกรี ใช้ทำความสะอาดโลหะก่อนนำไปชุบ และถ้า ทำกรดหกจะให้ควัน hydrogen chloride กัดเยื่อ จมูก

7 กรด Perchloric กรดนี้นอกจากจะมีฤทธิ์กัดกร่อนแล้ว ยังเป็น ตัวให้ oxygen ได้ดี จึงเป็นอันตรายเมื่อกรดนี้ ถูกเชื้อเพลิง เช่น ไม้ หรือสารอินทรีย์ต่างๆ กับ alcohol จะระเบิดได้ กรดเข้มข้นหยดลง บนกระดาษลุกไหม้เป็นไฟง่ายมาก ความร้อน ทำให้เกิดการระเบิดได้ กรด Hydrofluoric ทำมาจากปฎิกิริยาระหว่างหิน fluospar กับ กรด sulfuric เป็นกรดที่ใช้มากในอุตสาหกรรม แก้ว เพราะสามารถละลายแก้วได้ เมื่อถูก ผิวหนังจะกัดผิวหนัง ทำให้ขาว เนื้อเยื่อ ภายใต้จะตายและทำให้ปวดมาก

8 กรด Phosphoric กรด phosphoric บริสุทธิ์เป็นของแข็ง ถ้า เข้มข้นน้อยลงจะเป็นของเหลว ทำจาก ปฎิกิริยาระหว่างกรด sulfuric หรือกรด hydrochloric กับหิน phosphate ใช้ในการทำ สารพวก phosphate ที่ใช้เป็นปุ๋ย และผลิตผง ซักฝอก Acetyl chloride เป็นของเหลวที่ให้ควัน ใช้ในการทำปฎิกิริยา สังเคราะห์สาร ทำปฎิกิริยารุนแรงกับน้ำ ให้ hydrogen chloride และกรด acetic เป็นสารกัด กร่อนและลุกติดไฟได้

9 กรด Formic กรด formic เป็นกรดอินทรีย์ มาจากคำละติน ว่า formic แปลว่า มด เพราะเป็นกรดที่ได้จากมด ผลิตขึ้นจาก ปฎิกิริยาระหว่าง carbon monoxide กับ sodium hydroxide ที่ 200 c ภายใต้ความดันอากาศสูง หรือเป็นผลพลอยได้ จากการผลิตกรด acetic โดยการ oxidise naphtha กรด formic เจือจาง ใช้ฆ่าเชื้อโรค ถ้ากรดเข้มข้นจะเป็นพิษ และ กัดผิวหนังเป็นแผลที่เจ็บปวดมาก สลายตัว ช้าๆหรือกับเป็นกรด

10 กรด Acetic( กรดน้ำส้ม ) ในน้ำส้มสายชูมีกรดแอซิติกผสมร้อยละ 3-6 ส่วนกรด galcial acetic คือกรดอะซิติกอยู่ ร้อยละ 99.5 กรดนี้แข็งตัวที่อุณหภูมิที่ 17 องศาเซลเซียส จึงมีลักษณะเหมือนน้ำแข็ง จึงอาจสร้างปัญหาในการเก็บเพราะมันจะ ขยายตัวเมื่อแข็ง ทำให้ภาชนะที่ใส่แตกได้ กรดอะซิติกเป็นกรดที่สำคัญที่สุด อุตสาหกรรมที่ใช้กรดอะซิติกมีการทำสีการ จับก้อนของยางดิบทำน้ำส้มสายชูใช้เป็นตัว ทำละลายในผลิต cellulose acetate,aceticanhydride เป็นอนุพันธ์ของกรด ใช้ทำ แอสไพริน

11 Sodium hydroxide,potassium hydroxide เป็นด่างที่ผลิตจากกระไฟฟ้าลงไปใน สารละลายของเกลือ Chloride มีจำหน่ายในรูป ของเม็ดแข็ง มีคุณสมบัติในการละลายไขมัน จึงมักใช้ในอุตสาหกรรมที่ล้างไขมันออก ใช้ ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ใช้ในอุตสาหกรรม กระดาษเพื่อแยก lignin ที่ไม่ต้องการออกจาก เยื่อไม้ สารละลายที่เข้มข้นกัดโลหะบางชนิด ได้ เช่น อะลูมิเนียม สังกะสี และตะกั่ว ละลาย น้ำให้ความร้อนสูง

12 Ammonia เป็นสารเคมีที่มีการใช้มากลองลงมาจาก กรด sulfuric อุตสาหกรรมที่ใช้ Ammonia มากคือ ในการทำปุ๋ย ใช้ผลิตสารเคมีอื่นๆ เช่น ammonium sulfate nitrate sodium bicarbonate และ carbonate calcium,carbonate sodium,nitrate,urea ใช้ทำ วัตถุระเบิดใช้ในการกลั่นน้ำมัน ใช้ใน ระบบทำความเย็น ฟอกน้ำตาล ฟอกหนัง ใช้ในการย้อมสีเส้นใย ในการผลิต Nylon- 66 Ammonia มีทั้งชนิดที่เป็นก๊าซและเป็น สารละลาย Ammonium hydroxide ก๊าซ และไอจากสารละลายทำให้แสบตา ตา แดง แสบจมูก สารละลายเข้มข้นไวไฟ และมีฤทธิ์กัดกร่อนมากควรเก็บถังก๊าซ และขวดให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิด อันตราย


ดาวน์โหลด ppt สัญลักษณ์ สารกัดกร่อน สารกัดกร่อน หมายถึง สารเคมีที่มี ความสามารถในการทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อ ของร่างกายเมื่อสัมผัสโดยตรงหรือจากการ สูดดม และการกลืนกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google