งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะโลกร้อน (Global Warming). ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็น ปัญหาใหญ่ของโลกเรา ในปัจจุบัน สังเกตได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะโลกร้อน (Global Warming). ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็น ปัญหาใหญ่ของโลกเรา ในปัจจุบัน สังเกตได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะโลกร้อน (Global Warming)

2 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็น ปัญหาใหญ่ของโลกเรา ในปัจจุบัน สังเกตได้ จาก อุณหภูมิ ของโลก ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุ หลักของปัญหานี้ มา จาก ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases)

3 ปรากฏการณ์เรือนกระจก มี ความสำคัญกับโลก เพราะก๊าซ จำพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีเทน จะกักเก็บความร้อน บางส่วนไว้ในในโลก ไม่ให้ สะท้อนกลับสู่บรรยากาศ ทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะ กลายเป็นแบบดวงจันทร์ ที่ ตอนกลางคืนหนาวจัด ( และ ตอนกลางวันร้อนจัด เพราะ ไม่ม ีบรรยากาศ กรองพลังงาน จาก ดวงอาทิตย์ ) ซึ่งการทำ ให้โลกอุ่นขึ้นเช่นนี้ คล้ายกับ หลักการของ เรือนกระจก ( ที่ ใช้ปลูกพืช ) จึงเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect)

4 แต่การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ของ CO2 ที่ออกมาจาก โรงงานอุตสาหกรรม รถยนตร์ หรือการกระทำใดๆที่เผา เชื้อเพลิงฟอสซิล ( เช่น ถ่าน หิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ หรือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ) ส่งผลให้ระดับปริมาณ CO2 ใน ปัจจุบันสูงเกิน 300 ppm (300 ส่วน ใน ล้านส่วน ) เป็นครั้ง แรกในรอบกว่า 6 แสนปี ซึ่ง คาร์บอนไดออกไซด์ ที่ มากขึ้นนี้ ได้เพิ่มการกักเก็บ ความร้อนไว้ในโลกของเรา มากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเป็น ภาวะโลกร้อน ดังเช่นปัจจุบัน

5 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การที่ อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศ บนโลกสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อากาศบริเวณใกล้ผิวโลก และน้ำในมหาสมุทร ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ย ของโลกสูงขึ้นถึง 0.74 ± 0.18 องศาเซลเซียส และจาก แบบจำลองการคาดคะเน ภูมิอากาศพบว่าในปี พ. ศ. 2544 – 2643 อุณหภูมิเฉลี่ย ของโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส

6 สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลก ร้อนก็เพราะว่าเหล่าก๊าซ เรือนกระจกทั้งหลายที่ เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรม ต่างๆของมนุษย์นั้นเพิ่มขึ้น มากอย่างรวดเร็ว รวมถึงการ ที่ป่าไม้ถูกตัดและทำลายลง ไปอย่างมาก จึงทำให้ไม่มี ตัวฟอกอากาศที่มากพอ จึง ทำให้ก๊าซเรือนกระจก ทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นไปรวมตัว กันอยู่บนชั้นบรรยากาศของ โลกอย่างหนาแน่น ความ ร้อนจากดวงอาทิตย์ที่เคยถูก สะท้อนกลับออกไปนอกโลก ก็ถูกสะสมไว้ในโลกมาก เกินไป และก็เป็นสาเหตุที่ ทำให้อุณหภูมิของโลก เพิ่มขึ้นนั่นเอง

7 ผลกระทบของภาวะโลก ร้อนนั้นก็มีให้เราเห็นกันอยู่ บ่อยๆ สภาพลมฟ้าอากาศที่ ผิดแปลกไปจากเดิม ภัย ธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุที่ รุนแรง อากาศที่ร้อนผิดปกติ จนมีคนเสียชีวิต รวมไปถึง โรคระบาดชนิดใหม่ๆ หรือ โรคระบาดที่เคยหายไปจาก โลกนี้แล้วก็กลับมาให้เราได้ เห็นใหม่ และพาหะนำโรคที่ มีมากขึ้น ในอนาคตคาดว่า ผลกระทบของภาวะโลก ร้อนจะรุนแรงมากขึ้น

8 พวกเราสามารถช่วยลด ภาวะโลกร้อนได้ด้วย หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น การลดใช้พลังงาน ลด ใช้ถุงพลาสติก ลดใช้ สิ่งของที่ไม่จำเป็น เพื่อที่จะสร้างขยะให้ น้อยลง รวมไปถึงการ ปลูกต้นไม้ และยังมีอีก หลายวิธีที่พวกเรา สามารถทำได้ เพื่อที่จะ ช่วยบรรเทาภาวะโลก ร้อนนี้

9


ดาวน์โหลด ppt ภาวะโลกร้อน (Global Warming). ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็น ปัญหาใหญ่ของโลกเรา ในปัจจุบัน สังเกตได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google