งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบ DESIGN. การออกแบบ (Design) หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจาก ความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่น สามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบ DESIGN. การออกแบบ (Design) หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจาก ความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่น สามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบ DESIGN

2 การออกแบบ (Design) หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจาก ความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่น สามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน

3 Consumer Insight ความรู้หนึ่งเดียวที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มเป้าหมาย และส่งผล เฉพาะเจาะจงเมื่อนำมาพัฒนาและ ปรับใช้กับพวกเขา เปรียบได้กับ กุญแจที่ปลดล็อกผู้บริโภค ซึ่ง ข้อมูลที่จะเรียกว่า Consumer Insight ได้ต้องลึกถึงพฤติกรรม ผู้บริโภคว่าพวกเขาทำอะไร ทำไม ถึงทำ มีการใช้ชีวิตอย่างไร และ เจาะเข้าไปถึงแก่นก้นบึ้งของจิตใจ ผู้บริโภคเป้าหมายให้ได้

4 พฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการ ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการ ตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออก

5 พฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior)

6 Value ( คุณค่า ) Customer value

7 Experience marketing ประสบการณ์ทางการตลาด

8 1. สังเกต 2. สงสัย 3. ตั้งคำถาม 4. หาคำตอบ 5. ความน่าจะเป็น ของคำตอบ

9 “ Brand Personality ” บุคคลิกของแบรนด์


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบ DESIGN. การออกแบบ (Design) หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจาก ความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่น สามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google