งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลองคิดทบทวนถึง “ การได้รับ ” ครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ ซึ่งคุณจดจำได้มาจนถึงทุกวันนี้ว่า คุณได้ “ รับอะไร ”? คุณได้รับจากใคร ? เมื่อใด ? ยังจำความรู้สึกครั้งที่คุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลองคิดทบทวนถึง “ การได้รับ ” ครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ ซึ่งคุณจดจำได้มาจนถึงทุกวันนี้ว่า คุณได้ “ รับอะไร ”? คุณได้รับจากใคร ? เมื่อใด ? ยังจำความรู้สึกครั้งที่คุณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลองคิดทบทวนถึง “ การได้รับ ” ครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ ซึ่งคุณจดจำได้มาจนถึงทุกวันนี้ว่า คุณได้ “ รับอะไร ”? คุณได้รับจากใคร ? เมื่อใด ? ยังจำความรู้สึกครั้งที่คุณ ได้รับไหม ? คุณมีความรู้สึกอย่างไร ? คุณจำได้ไหมว่าขณะที่คน เขา “ ให้สิ่งนั้น ” แก่คุณเขาพูดว่าอย่างไร ? สีหน้าแววตาของผู้ให้เป็น อย่างไร ? 1

2 คุณเคย “ ให้ ” ครั้งสำคัญที่สุด แก่ผู้อื่น หรือไม่ ( พ่อแม่พี่น้อง หรือคน อื่น )? เมื่อคุณตัดสินใจ “ ให้ ” สิ่งนั้น แก่ผู้อื่น คุณรู้สึกอย่างไร ? ( ขอให้ พูดจากใจจริงๆ ) และคุณได้พูดอะไรกับผู้รับบ้าง ไหม ? เขามีสีหน้าแววตาอย่างไร ขณะที่เขาได้รับ ? 2

3 จากประสบการณ์ตรง ของคุณที่มีในข้อ 1 และ ข้อ 2 คุณลองคิด ใคร่ครวญลึกๆ ดูว่า “ การรับและการให้นั้น เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ตนเองอย่างไรบ้าง ” 3

4 ลองครุ่นคิดทบทวน ประสบการณ์ที่คุณได้เคยประสาน ครั้งสำคัญที่สุด ( หรือมีความหมาย ที่สุด ) มาหนึ่งเรื่อง คุณได้ ประสานงานเรื่องอะไร ? สถานการณ์ขณะนั้นเป็นอย่างไร ? มีใครได้ทำอะไรกันบ้าง ? คุณคิดว่าครั้งนั้นคุณประสานได้ ดีหรือไม่ ? ถ้าคุณคิดว่าทำได้ดี ( หรือดีมาก ) อะไรคือปัจจัยที่ สำคัญๆ ในการประสานงาน ? คุณ ได้ทำอะไรครั้งนั้น ? 4

5 ทีนี้ลองทบทวนความจำดูสิว่า คุณ เคยประสานงานแล้วทำได้ไม่ดี ไม่ เป็นที่น่าพอใจหรือล้มเหลวบ้าง ไหม ? สถานการณ์ช่วงนั้นมันเป็น อย่างไร ? ทำไมการประสานงานจึงไม่ได้ผล เท่าที่ควร ? คุณมีจุดอ่อนตรงไหน บ้าง ? ( ลองคิดให้ละเอียด ) 5

6 จากประสบการณ์ที่ได้ทั้งข้อ 4 และข้อ 5 ถ้าคุณจะต้องประสานครั้งสำคัญ ในวันพรุ่งนี้และต้องทำอย่างมี ประสิทธิภาพที่สุด คุณจะต้อง ปรับปรุงด้านใดบ้าง ? และมีวิธีการอะไรที่แนบเนียนให้ ได้ผลที่สุด ? 6

7 คุณเคยมีประสบการณ์การ ทำงานของศูนย์ประสานงาน ใดบ้างไหม ? ( นึกถึงรูปธรรม จริงๆ เช่น ประชารัฐ ศูนย์ ประสานงานองค์กรเอกชน ฯลฯ ) ศูนย์นั้นทำอย่างไร ? เป็นศูนย์เฉพาะกิจหรือถาวร ? 7

8 ศูนย์ประสานงานนั้นมีจุดแข็ง จุดอ่อนอะไรบ้าง ? ลองมองให้ลึกๆ อย่าติดที่ผิว เปลือกของมัน 8

9 ถ้าจะทำให้ศูนย์ ประสานงานขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สำคัญๆ ใน จังหวัด ท่านคิดว่าตัวของ ท่านเอง และคณะทำงาน ในศูนย์ควรใส่ใจเรื่องอะไร เป็นพิเศษ ? 9


ดาวน์โหลด ppt ลองคิดทบทวนถึง “ การได้รับ ” ครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ ซึ่งคุณจดจำได้มาจนถึงทุกวันนี้ว่า คุณได้ “ รับอะไร ”? คุณได้รับจากใคร ? เมื่อใด ? ยังจำความรู้สึกครั้งที่คุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google