งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Consumer Insight: เรื่องที่ต้องเจาะลึกใน กลุ่มเป้าหมาย การรู้จักกลุ่มเป้าหมายโดยทั่วไป ข้อมูล (Information) ความเข้าใจ (Understanding) หาข้อมูลมาแล้วทำการวิเคราะห์เพื่อให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Consumer Insight: เรื่องที่ต้องเจาะลึกใน กลุ่มเป้าหมาย การรู้จักกลุ่มเป้าหมายโดยทั่วไป ข้อมูล (Information) ความเข้าใจ (Understanding) หาข้อมูลมาแล้วทำการวิเคราะห์เพื่อให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Consumer Insight: เรื่องที่ต้องเจาะลึกใน กลุ่มเป้าหมาย การรู้จักกลุ่มเป้าหมายโดยทั่วไป ข้อมูล (Information) ความเข้าใจ (Understanding) หาข้อมูลมาแล้วทำการวิเคราะห์เพื่อให้ เข้าใจลูกค้า โดยส่วนใหญ่จะได้มาจาก การวิจัยเชิงปริมาณ

2 2 ตัวอย่าง : แม่บ้านกับการซักผ้า  ข้อมูล 1 ครั้งต่อสัปดาห์ = 2% 2 ครั้งต่อสัปดาห์ = 5% 3 ครั้งต่อสัปดาห์ = 35% 4 ครั้งต่อสัปดาห์ = 40% 5 ครั้งต่อสัปดาห์ = 15% 6 ครั้งต่อสัปดาห์ = 3% Fact

3 3 ตัวอย่าง : แม่บ้านกับการซักผ้า  ความเข้าใจ  แม่บ้านส่วนใหญ่ซักผ้า 3-4 ครั้งต่อ สัปดาห์ หรือวันเว้นวัน

4 4 Insight ต้อง ลึกกว่า

5 5 Insight คืออะไร ? “ การเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เข้าใจถึงวิถี ชีวิต เข้าใจว่าเขาทำอะไร ? ด้วยเหตุ อะไร ? คุณค่าเขาคืออะไร ? เข้าคิดอะไร อยู่............?

6 6 ตัวอย่าง : แม่บ้านกับการปรุงอาหาร  ข้อมูล  ทำอาหารหรือจัดอาหารเช้าและเย็น 10%  ทำอาหารหรือจัดอาหารเย็น 60%  ไม่ต้องทำหรือจัดเตรียมอาหาร 30%

7 7 ตัวอย่าง : แม่บ้านกับการปรุงอาหาร  ความเข้าใจ  แม่บ้านส่วนใหญ่ทำหรือเตรียมอาหารเย็น สำหรับลูก หรือคนในครอบครัว

8 8 ข้อมูลทั่วไปของแม่บ้านที่ ทำงานนอกบ้าน แสวงหาสิ่งที่ดีสำหรับลูก การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดี เวลาในการทำอาหารให้ลูกมี น้อย เสื้อผ้าร่างกายต้องสะอาด

9 9 ข้อมูลเชิงลึก (Insight) เวลาน้อยแต่อยากทำอาหารให้ลูก ถ้าเมื่อมีโอกาส อาหารที่เตรียมต้องใช้เวลาไม่มาก อาหารต้องสะอาด ปลอดภัย รสชาติดี อาหารต้องเป็นประโยชน์ต่อ พัฒนาการที่ดีของลูก

10 10 สรุป : Insight มาจาก เกณฑ์ด้านจิตวิทยา และพฤติกรรม โดยการวิจัยซึ่งส่วนใหญ่มาจาเชิง คุณภาพ การสังเกต การทำ Focus group การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (Depth Interview)


ดาวน์โหลด ppt 1 Consumer Insight: เรื่องที่ต้องเจาะลึกใน กลุ่มเป้าหมาย การรู้จักกลุ่มเป้าหมายโดยทั่วไป ข้อมูล (Information) ความเข้าใจ (Understanding) หาข้อมูลมาแล้วทำการวิเคราะห์เพื่อให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google