งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Depreci ation. Wh at * การจัดสรรมูลค่าของ สินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา การใช้งานของทรัพย์สิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Depreci ation. Wh at * การจัดสรรมูลค่าของ สินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา การใช้งานของทรัพย์สิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Depreci ation

2 Wh at * การจัดสรรมูลค่าของ สินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา การใช้งานของทรัพย์สิน

3 Wh y รายรับ รายจ่าย กำไร ภาษี กำไรสุทธิ

4 Wh y รายรับ รายจ่าย กำไร ภาษี กำไรสุทธิ รายจ่ายประเภท ต่าง ๆ Depreciation

5 Wh y 0 1 2 3 4 5 หากไม่ Allocate จะทำให้กำไรในปีแรกต่ำเกินจริง และในปีหลังสูงเกินจริง

6 Wh y Depreciation เป็น Non-Cash Expensive ไม่มีผลกับ Cash Flow ยกเว้นผลที่เกิดจากภาษี

7 Ho w Straight line

8 Ho w Cost Salvage Value 0 1 2 3 4 5 Useful Life Years Total Depreciation Charges Money S

9 Ho w 70 0 1 2 3 4 5 Time (Years) Book Value S P 166 Useful Life = N Straight Line Annual Depreciation Charge $900

10 Ho w SYD = Remaining life at the beginning SOYD (P-S)

11 Ho w 70 0 1 2 3 4 5 Time (Years) Book Value 360 216 130 78 46 Useful Life = N Declining Balance Depreciation Charge $900

12 Ho w Declining Balance

13 Ho w P Time (Years Book Value N S


ดาวน์โหลด ppt Depreci ation. Wh at * การจัดสรรมูลค่าของ สินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา การใช้งานของทรัพย์สิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google