งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นาย สุริยัน กองทอง เลขที่ 24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นาย สุริยัน กองทอง เลขที่ 24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นาย สุริยัน กองทอง เลขที่ 24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ

2 การเรียนสุขศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ว่า อนามัย เจริญพันธุ์ มี 10 องค์ประกอบ สำหรับ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัย เจริญพันธุ์ของวัยรุ่นนั้นจะมีไม่ ครบ 10 องค์ประกอบ อัน เนื่องมากจากบางองค์ประกอบ ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น

3 นอกจากวัยรุ่นจะต้องเอาใจใส่กับอนามัยทั่วๆ ไปของร่างกายแล้ว ก็ยังมีความจำเป็นที่ จะต้องเอาใจใส่กับอนามัยทางเพศเป็น พิเศษ ซึ่งเราเรียกว่า สุขปฏิบัติเกี่ยวกับ อวัยวะเพศ ซึ่งมีดังนี้

4 การวางแผนครอบครัว สิ่งที่วัยรุ่นควรคำนึงถึงในเรื่องการวางแผน ครอบครัว คือ การคุมกำเนิด ดังนั้น จึงควรมีการ ป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การป้องกันที่นิยม ใช้มากที่สุด คือ การใส่ถุงยางอนามัย บางคนอาจใช้ การรับประทานยาหลังการมีเพศสัมพันธ์ การใช้ยา คุมกำเนิด การหลั่งอสุจิภายนอกช่องคลอด ซึ่งวิธี สุดท้ายนี้นับว่ามีอัตราการเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์มากที่สุด

5 การอนามัยแม่และเด็ก ถ้าวัยรุ่นเกิดการตั้งครรภที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น หากไม่ทำแท้งก็จะต้องศึกษาให้รู้ว่าเมื่อ ตั้งครรภ์แล้วจะต้องปฏิบัติตน อย่างไร เช่น การฝากครรภ์กับแพทย์ที่ สถานพยาบาล การรักษาอนามัยของ ตนเองและบุตรในครรภ์ให้ถูกต้อง เมื่อ คลอดบุตรแล้วก็ต้องเลี้ยงดูบุตรให้ถูกต้อง

6 เพศศึกษา นักเรียนต้องมีความเข้าใจว่าเพศศึกษาไม่ใช่ เพียงการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น จะเห็นได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่จะชอบหัวเราะและหยอกล้อ กับผู้ที่ทำคะแนนหรือตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง เพศศึกษาได้ดี

7 โรค เอดส์ การที่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์โดย ไม่ใช้ถุงยางอนามัย นั้น นอกจากจะมีโอกาสเสี่ยง ต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง ประสงค์แล้ว ยังเสี่ยงต่อการ ติดโรคเอดส์ด้วย เพราะฝ่าย หนึ่งฝ่ายใดอาจจะเป็นผู้ติด เชื้ออยู่

8 โรคติดเชื้อใน ระบบสืบพันธุ์ อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์มีหลาย ชนิด เช่น ซิฟิลิส หนองใน แผล ริมอ่อน ฝีมะม่วง แผลเรื้อรังที่ขา หนีบ เป็นต้น ซึ่งคนที่เป็นไม่มี ความสบายใจ

9 การแท้งและภาวะแทรกซ้อน ผลกระทบจากการทำแท้งนั้นมักเกิด ภาวะแทรกซ้อน เช่น การตกเลือด การติด เชื้อโรค มดลูกอักเสบ เป็นต้น และใน ภายหลังอาจทำให้เกิดภาวการณ์มีบุตรยาก

10 วิธีการสำคัญที่ควร ปฏิบัติ การกระทำตนให้เป็นคน ที่มีเสน่ห์ ซึ่งต้องมีเสน่ห์ ทางกาย คือ การ ปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดี เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่พบ เห็นหรืออยู่ใกล้ชิด


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นาย สุริยัน กองทอง เลขที่ 24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google