งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติตนของวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติตนของวัยรุ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติตนของวัยรุ่น
จัดทำโดย นาย สุริยัน กองทอง เลขที่ 24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ

2 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น
การเรียนสุขศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ว่า  อนามัยเจริญพันธุ์มี  10  องค์ประกอบ  สำหรับการปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นนั้นจะมีไม่ครบ  10 องค์ประกอบ  อันเนื่องมากจากบางองค์ประกอบไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น

3 อนามัยวัยรุ่น  นอกจากวัยรุ่นจะต้องเอาใจใส่กับอนามัยทั่วๆ ไปของร่างกายแล้ว  ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเอาใจใส่กับอนามัยทางเพศเป็นพิเศษ  ซึ่งเราเรียกว่า  สุขปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะเพศ  ซึ่งมีดังนี้

4 การวางแผนครอบครัว       สิ่งที่วัยรุ่นควรคำนึงถึงในเรื่องการวางแผนครอบครัว  คือ  การคุมกำเนิด  ดังนั้น  จึงควรมีการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์  การป้องกันที่นิยมใช้มากที่สุด  คือ  การใส่ถุงยางอนามัย  บางคนอาจใช้การรับประทานยาหลังการมีเพศสัมพันธ์  การใช้ยาคุมกำเนิด  การหลั่งอสุจิภายนอกช่องคลอด  ซึ่งวิธีสุดท้ายนี้นับว่ามีอัตราการเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์มากที่สุด

5 การอนามัยแม่และเด็ก ถ้าวัยรุ่นเกิดการตั้งครรภที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นหากไม่ทำแท้งก็จะต้องศึกษาให้รู้ว่าเมื่อตั้งครรภ์แล้วจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร  เช่น  การฝากครรภ์กับแพทย์ที่สถานพยาบาล  การรักษาอนามัยของตนเองและบุตรในครรภ์ให้ถูกต้อง เมื่อคลอดบุตรแล้วก็ต้องเลี้ยงดูบุตรให้ถูกต้อง

6 เพศศึกษา นักเรียนต้องมีความเข้าใจว่าเพศศึกษาไม่ใช่เพียงการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น  จะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่จะชอบหัวเราะและหยอกล้อกับผู้ที่ทำคะแนนหรือตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาได้ดี

7 โรคเอดส์ การที่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยนั้น  นอกจากจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์แล้ว  ยังเสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์ด้วย  เพราะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจจะเป็นผู้ติดเชื้ออยู่

8  โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์
อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีหลายชนิด  เช่น  ซิฟิลิส  หนองใน  แผลริมอ่อน  ฝีมะม่วง แผลเรื้อรังที่ขาหนีบ  เป็นต้น  ซึ่งคนที่เป็นไม่มีความสบายใจ 

9 การแท้งและภาวะแทรกซ้อน
 ผลกระทบจากการทำแท้งนั้นมักเกิดภาวะแทรกซ้อน  เช่น  การตกเลือด  การติดเชื้อโรค  มดลูกอักเสบ  เป็นต้น และในภายหลังอาจทำให้เกิดภาวการณ์มีบุตรยาก

10 วิธีการสำคัญที่ควรปฏิบัติ
 การกระทำตนให้เป็นคนที่มีเสน่ห์  ซึ่งต้องมีเสน่ห์ทางกาย  คือ  การปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดีเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่พบเห็นหรืออยู่ใกล้ชิด  


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติตนของวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google