งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง วัยรุ่น เสนอ คุณครู สุดารัตน์ นันทพานิช. วัยรุ่น คำจำกัดความ คำว่า “ วัยรุ่น ” มีความหลากหลาย เนื่องจากขึ้นกับความแตกต่างของขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง วัยรุ่น เสนอ คุณครู สุดารัตน์ นันทพานิช. วัยรุ่น คำจำกัดความ คำว่า “ วัยรุ่น ” มีความหลากหลาย เนื่องจากขึ้นกับความแตกต่างของขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง วัยรุ่น เสนอ คุณครู สุดารัตน์ นันทพานิช

2 วัยรุ่น คำจำกัดความ คำว่า “ วัยรุ่น ” มีความหลากหลาย เนื่องจากขึ้นกับความแตกต่างของขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒธรรม ตลอดจนความแตกต่างทาง สังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสรรีวิทยา ของ วัยรุ่นในแต่ละแห่ง อย่างไรก็ตาม องค์กรอนามัย โลก ได้กำหนดความหมายกว้างๆ ของวัยรุ่นไว้ ดังนี้ วัยรุ่น หมายถึง ช่วงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง ร่างกาย ในลักษณะที่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์ได้

3 วัยรุ่น เป็นระยะที่มีการพัฒนาทางจิตใจมาจาก ความเป็นเด็ก ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ วัยรุ่น เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพ ที่ ต้องพึ่งพาทางเศรษฐกิจไปสู่ภาวะที่ต้องรับผิดชอบ และพึ่งพาตนเอง วันนี้จึงครอบคลุมอายุโดยประมาณ คือ เด็กหญิง ระหว่างอายุ 10 – 20 ปี และเด็กชายระหว่างอายุ 12 – 22 ปี เนื่องจากช่วงวัยดังกล่าวค่อนข้างยาว ทางการแพทย์และจิตวิทยาพัฒนาการจึงแบ่งช่วง ดังกล่าว ออกเป็น 2 – 3 ระยะ ( แล้วแต่หลักเกณฑ์ ของผู้วชาญ ) เนื่องจากระยะต้นกับระยะปลายของ วัย เด็กจะมีการเจริญเติบโต ทั้งกายและจิตใจ อารมณ์ แตกต่างกันมาก ในที่นี้จะแบ่งเป็น 3 ระยะ

4 คือ วัยรุ่นตอนต้น เด็กผู้หญิงอยู่ในช่วงอายุ 10 – 14 ปี เด็กผู้ชายอยู่ในช่วงอายุ 12 –16 ปี ในระยะนี้มี การเปลี่ยนแปลง คือ มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างรวดเร็ว เช่น เด็กหญิงจะมีเต้านมใหญ่ขึ้น มีประจำเดือนมีการสร้าง ฮอร์โมนอีสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน มีขนตาม รักแร้และอวัยวะเพศภายนอกมีรูปร่างสูงใหญ่ประจำเดือน ฮอร์โมนอีสโตรเจนโปรเจสเตอโรน ค่อนข้างหลงตัวเอง (Narcissistic phase) มีความเพ้อฝัน (Magical Thinking) มีความเป็นอิสระ (Emancipation) แต่ยังต้องพึ่งพา พ่อแม่ ยังสนใจเพศเดียวกัน

5 วัยตอนกลาง เด็กผู้หญิงอยู่ในช่วง 14 –18 ปี เด็กผู้ชายในช่วงอายุ 16 – 20 ปี ในระยะนี้มีการ เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ เป็นระยะที่ดื้อรั้น โมโหง่าย มักจะมีความขัดแย้ง กับพ่อแม่สูง เพื่อมีอิทธิพลสูง เริ่มสนใจเพศตรงข้าม การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเริ่มสมบูรณ์เต็มที่ เป็นระยะที่เริ่มทดลองเกี่ยวกับเพศ ซึ่งถ้าขาด ความรู้และการป้องกันจะก่อให้เเกิดปัญหา ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา หรือโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ รวมทั้งโรคเอดส์ ยังคงมีความคิดเพ้อฝัน วัยรุ่นระยะนี้จึงมีปัญหามากและบ่อยที่สุด

6 วัยรุ่นตอนปลาย เด็กหญิงอยู่ในช่วงอายุ ระหว่าง 18 – 20 ปี เด็กผู้ชายอยู่ในช่วง 20 – 22 ปี เป็นระยะที่เจริญเติบโตเข้าสู่วัย ผู้ใหญ่เต็มที่ ดังนั้นระยะนี้จึงมีลักษณะวัย ผู้ใหญ่ รู้จักบทบาทของเพศเองเต็มที่ มีความเป็นอิสระเต็มที่ในการดำรงชีวิต และ การประกอบอาชีพ ค่อนข้างยอมรับการให้คำแนะนำได้ง่ายกว่า วัยต้นๆ ให้ความสนใจต่อคำแนะนำต่างๆ รวมทั้งเรื่อง การป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ เหมาะสมด้วย

7 ขอขอบคุณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง และ http://www.dek-d.com

8 1 เด็กหญิง ปณิตดา วงเพ็ชรชัย เลขที่ 26 2 เด็กหญิง สายสุณี อุมา เลขที่ 20 3 เด็กหญิง เสาวรส แก่นกะบินทร เลขที่ 17 4 เด็กชาย นิพล เฉลียง เลขที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง วัยรุ่น เสนอ คุณครู สุดารัตน์ นันทพานิช. วัยรุ่น คำจำกัดความ คำว่า “ วัยรุ่น ” มีความหลากหลาย เนื่องจากขึ้นกับความแตกต่างของขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google