งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้น ปวช. ปีที่ 2 ปี สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2551 ปี พ.ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้น ปวช. ปีที่ 2 ปี สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2551 ปี พ.ศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้น ปวช. ปีที่ 2 ปี สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2551 ปี พ.ศ.

2 ร้อยละของการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษา ชั้นปีที่ 2 ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคนรัก ร้อยละ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2550 ปี พ.ศ.

3 ร้อยละการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น อายุ 15-24 ปี ร้อยละ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.

4 อัตราแม่ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตร พ.ศ. 2542 - 2549 ร้อยละ ที่มา : สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2550 ปี พ.ศ.


ดาวน์โหลด ppt อายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้น ปวช. ปีที่ 2 ปี สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2551 ปี พ.ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google