งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการทางสังคมของวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการทางสังคมของวัยรุ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการทางสังคมของวัยรุ่น
ในช่วงของวัยรุ่น การคบเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิต เพราะ การมีเพื่อนจะช่วยให้วัยรุ่นมีความรู้สึกว่าตนเองมีพรรคพวกมีความรู้สึกว่าได้รับการ ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ยัง ช่วยทำให้วัยรุ่นลดความเห็นแก่ตัว นึกถึงตัวเองน้อยลง รู้จักรับฟังความคิดเห็นของ ผู้อื่นรู้จักคล้อยตามผู้อื่นและที่สำคัญคือได้มีโอกาสปรับปรุงนิสัยและบุคลิกของตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ

2 เพื่อนจะช่วยเพื่อนทำงานบางอย่างที่เราไม่สามารถทำให้เสร็จได้ด้วยตนเอง
และบางครั้งการที่เข้าไปช่วยเหลือเพื่อนในส่วนที่ตัวเองจะไปเพิ่มความภาคภูมิใจและมั่นใจ กับตนเอง จึงจะเห็นได้ชัดว่าเด็กวัยนี้พยายามทำหลายสิ่งหลายอย่างให้เป็นที่ยอมรับจาก เพื่อนโดยการทำตามเพื่อน ส่วนการแสดงออกในเรื่องของแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า ทรงผม ดนตรี รองเท้า ความคิด การใช้ภาษา และอื่นๆ ซึ่งมักจะแตกต่างออกไปตามยุกของสังคม วัฒนธรรมและปรัชญา พัฒนาการทางสังคมของวัยรุ่น

3 ในขณะนั้นสิ่งที่จะเป็นสื่อกลางในการแสดงออกที่สำคัญของวัยรุ่นคือ โทรศัพท์ ดนตรี
การเต้นรำจังหวะแปลกๆ การเขียนโคลงกลอนหรือบันทึกเรื่องราวในไดอารี่ และอื่นๆ เป๋ลักษณะเฉพาะที่วัยรุ่นแสดงออกเกี่ยวกับความรัก ความรู้สึกต่างๆ ซึ่งการแสดงออก ของวัยรุ่นจะแปรเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆ ตามระยะเวลาที่เราสามารถแบ่งความสำคัญ ของการคบเพื่อน ชีวิตสังคมของวัยรุ่น วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากเป็นอิสระเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้นสังคมของ วัยรุ่นจึงขยายวงกว้างออกไปในแนวของการเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็เป็น การเรียนรู้ของเด็กไปด้วย

4 พัฒนาการทางสังคม วัยนี้จะเริ่มห่างพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ ไปสนิทสนมกลุ่มเพื่อน และใช้เวลากลับเพื่อนมาก เพื่อเอกลักษณ์ตนเอง แสวงหาการยอมนับจากผู้อื่น ฝึกทักษะสังคมและสนุกสนานกับ สังคมเพื่อน วัยรุ่นอาจมองพ่อแม่ไม่ดี เหมือนตอนเมื่อเขายังเด็ก อาจพูดถึงความบกพร่องของ พ่อแม่หรือครูอาจารย์ และแสดงออกอย่างไม่สุภาพเรียบร้อย วัยรุ่นจะเรียนรู้พฤติกรรมจากเพื่อนๆอย่างมาก เกิดเป็นค่านิยม ทัศนคติ แนวปฏิบัติ จนเกิดเป็นนิสัยหรือพฤติกรรมใหม่ๆขึ้นได้มากมาย

5 พัฒนาการทางเพศ จะแสดงออกเป็น เอกลักษณ์ทางเพศ และความสนใจทางเพศ
ซึ่งเกิดอารมณ์เพศ ในวัยนี้บางคนจะมีมากและควบคุมได้น้อย เกิดปัญหาทางเพศขึ้นได้ ปัญหาทางเพศในวัยรุ่น ในปัจจุบันพบว่าวัยรุ่นเกิดปัญหาทางเพศขึ้นมาก เนื่องจากสาพสังคมสิ่งแวดล้อม มีการกระตุ้นยั่วยุในเรื่องเพศอย่างมาก วันรุ่นส่วนใหญ่จะได้ข้อมูลจากสื่อที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดพฤติกรรมทางเพศที่เป็นปัญหาดังนี้

6 1.การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
2.การมีเพื่อนต่างเพศอย่างไม่เหมาะสมในวัยเรียน 3.การมีเพศสัมพันธ์กันในวัยรุ่น 4.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 5.การทำแท้ง 6.การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการทางเพศ 7.การเกิดโรคติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ 8.การแต่งงานในวัยรุ่น 9.การมีบุตรในวัยรุ่น 10.การมีปัญหาทางครอบครัวในวัยรุ่น

7 การเรียนรู้ในวัยรุ่นเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศและครอบครัว
วัยรุ่นเป็นวัยที่เหมาะสมในการเรียนรู้เรื่องเพศและครอบครัว เนื่องจากมีความพร้อม ทางจิตใจมีความอยากรู้อยากเห็นเรื่องนี้ มีความพร้อมทางร่างกายเนื่องจากเขาได้เห็น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองและมีความพร้อมทางสังคม เนื่องจากเขาได้มีโอกาส พบปะมีปฏิสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามตามปกติอยู่แล้ว การเรียนรู้เรื่องเพศและครอบครัว มีเนื้อหาที่วันรุ่นควรเรียนรู้ ดังนี้

8 1.การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย และจิตใจสังคมในวัยรุ่น
2.การคบเพื่อนต่างเพศ 3.การเลือกคบแฟน 4.การเลือกคุ่ครอง 5.การแต่งการและชีวิตครอบครัว 6.เพศสัมพันธ์และปฏิกิริยาตอบสนองทางเพศ 7.การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด

9 8.การตั้งครรภ์ 9.การแท้งบุตร 10.การคลอดบุตร 11.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 12.ความผิดปกติทางเพศที่พบได้บ่อย 13.รักร่วมเพศ 14.การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง 15.การป้องกันปัญหาทางเพศในวัยรุ่นสำหรับตนเอง


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการทางสังคมของวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google