งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขูด มดลูก การขูด มดลูก หมายถึง การใส่อุปกรณ์เครื่องมือ แพทย์ผ่านทางช่องคลอด และ ปากมดลูกเข้าไปในโพรง มดลูก เพื่อเก็บชิ้นเนื้อส่ง ตรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขูด มดลูก การขูด มดลูก หมายถึง การใส่อุปกรณ์เครื่องมือ แพทย์ผ่านทางช่องคลอด และ ปากมดลูกเข้าไปในโพรง มดลูก เพื่อเก็บชิ้นเนื้อส่ง ตรวจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขูด มดลูก การขูด มดลูก หมายถึง การใส่อุปกรณ์เครื่องมือ แพทย์ผ่านทางช่องคลอด และ ปากมดลูกเข้าไปในโพรง มดลูก เพื่อเก็บชิ้นเนื้อส่ง ตรวจ

2 วัตถุประสง ค์ วัตถุประสงค์การขูดมดลูก 1. การขูดมดลูกเพื่อการรักษา ทำให้เลือดหยุดไหลในกรณี แท้งบุตร หรือผนังมดลูก เจริญผิดปกติ เลือดออก มาก

3 2. การขูดมดลูกเพื่อการ วินิจฉัยโรคโดยเก็บ ชิ้นเนื้อในโพรงมดลูกส่ง ตรวจทางพยาธิ วิทยา เพื่อหาสาเหตุที่ทำ ให้เลือดออก ผิดปกติ

4 1. งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อน การขูดมดลูก เพื่อป้องกันการ สำลักเศษอาหารเข้า ไปในหลอดลม เมื่อให้ยานอน หลับร่วมกับยา ระงับปวด การเตรียมตัว ก่อน การขูด มดลูก

5 2. หากมีประวัติการแพ้ยา และ โรคประจำตัว กรุณาแจ้ง เจ้าหน้าที่พยาบาล หรือแพทย์ ทราบ ก่อนทำการขูดมดลูกทุก ครั้ง เพื่อท่านจะได้รับการดูแล อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ

6 3. ทำจิตใจให้สบาย ผ่อนคลาย ขณะทำการขูดมดลูก จะมี เจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่กับท่าน ตลอดเวลาจนสิ้นสุดการขูด มดลูก 4. หากจำเป็นต้องนัดขูดมดลูก วันถัดไป ควรพักผ่อนให้ เพียงพอ และพาญาติมาด้วย เพราะภายหลังทำอาจจะยังมี อาการเวียนศีรษะ และง่วน นอนจากฤทธิ์ของยาที่ได้รับ ขณะทำ

7 5. ท่านที่สามารถเบิกค่า รักษาพยาบาลได้ หรือมีบัตรประกันสังคม บัตรอื่นๆ กรุณา แจ้งให้ทราบด้วยเพื่อที่จะ ดำเนินการตาม สิทธิของท่านได้ 6. ท่านที่ต้องการใบรับรอง แพทย์ กรุณาแจ้ง ให้เจ้าหน้าที่พยาบาล หรือ แพทย์ทราบล่วง หน้า

8 ข้อปฏิบัติตัวภายหลัง การขูดมดลูก 1. พักผ่อน พักผ่อน ควรนอน พักผ่อนอย่างน้อย 1 วัน ถ้ายัง มีอาการอ่อนเพลียเนื่องจาก การเสียเลือด

9 2. สังเกตเลือดที่ออก โดยปกติเลือดจะออกเล็กน้อย 3-5 วัน หรือออกน้อยมากแทบ ไม่มี ถ้า เลือดออกมาก เช่น ซึมชุ่มผ้าอนามัย 1 ผืนใน 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ให้กลับมา ตรวจที่โรงพยาบาลทันที

10 3. การทำงานทำงานบ้าน เบาๆแล้วค่อยเพิ่มขึ้นตามลำดับ อย่างหักโหม ในระยะแรกไม่ ควรยก ของหนัก เพราะอาจ ทำให้เกิดอาการปวดถ่วง ท้องน้อย 4. อาหาร รับประทาน อาหารที่มีคุณค่า และมี ประโยชน์ต่อความต้องการของ ร่างกายได้ตามปกติ

11 5. ความสะอาด รักษาความสะอาดของ ร่างกาย รักษาความสะอาดของช่อง คลอด ล้างให้สะอาดภายหลัง การขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ เปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆเมื่อ เปียกชุ่ม

12 ห้ามสวนล้างช่องคลอด เพราะ อาจทำให้ช่อง คลอดติด เชื้ออักเสบได้ ห้ามสวนอุจจาระ หรือ รับประทานยาระบาย เพราะอาจ กระตุ้นให้มีการตกเลือดได้ ห้ามอาบน้ำโดยแช่ในอ่าง อาบน้ำ หรือ แม่น้ำลำคลอง

13 6. การมีเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ งดมี เพศสัมพันธ์อย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังการขูดมดลูก เพื่อ ป้องกันการตกเลือดและการติด เชื้อ 7. 7. การรับประทาน การรับประทาน ยา ยา ท่าน จะได้รับยารับประทาน 2-3 ชนิด คือ ยาแก้อักเสบ ยาแก้ ปวด ยาบำรุง เลือด หากท่าน เสียเลือดมาก

14 8. ระวังอาการผิดปกติ อาการที่ท่านควรสังเกตขณะ กลับไปอยู่บ้าน คือ เลือดออกมากผิดปกติ ปวดท้องน้อย พักแล้วไม่ดี ขึ้น มีไข้ ตกขาวมีกลิ่นเหม็น

15 9. การมาตรวจตามนัด หน่วยผ่าตัดเล็กทางนรีเวชจะนัด มาตรวจซ้ำและฟังผลชิ้นเนื้อ ทางพยาธิวิทยา ดังนี้ 2 สัปดาห์ นัดตามปกติ 1 สัปดาห์ กรณีที่แพทย์ ต้องการทราบผลด่วน

16 10. หากมีปัญหาสงสัย ท่าน สามารถติดต่อกลับมาที่ 945832 จะมีพยาบาลอยู่ ประจำให้คำแนะนำตลอด 24 ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt การขูด มดลูก การขูด มดลูก หมายถึง การใส่อุปกรณ์เครื่องมือ แพทย์ผ่านทางช่องคลอด และ ปากมดลูกเข้าไปในโพรง มดลูก เพื่อเก็บชิ้นเนื้อส่ง ตรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google