งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขูดมดลูก การขูดมดลูก หมายถึง การใส่อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผ่านทางช่องคลอด และ ปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูก เพื่อเก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขูดมดลูก การขูดมดลูก หมายถึง การใส่อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผ่านทางช่องคลอด และ ปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูก เพื่อเก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขูดมดลูก การขูดมดลูก หมายถึง การใส่อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผ่านทางช่องคลอด และ ปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูก เพื่อเก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจ

2 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์การขูดมดลูก
1. การขูดมดลูกเพื่อการรักษา ทำให้เลือดหยุดไหลในกรณีแท้งบุตร หรือผนังมดลูกเจริญผิดปกติ เลือดออกมาก

3 2. การขูดมดลูกเพื่อการวินิจฉัยโรคโดยเก็บ
ชิ้นเนื้อในโพรงมดลูกส่งตรวจทางพยาธิ วิทยา เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เลือดออก ผิดปกติ

4 การเตรียมตัวก่อน การขูดมดลูก 1. งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อน
1. งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อน การขูดมดลูก เพื่อป้องกันการสำลักเศษอาหารเข้า ไปในหลอดลม เมื่อให้ยานอนหลับร่วมกับยา ระงับปวด

5 2. หากมีประวัติการแพ้ยา และโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาล หรือแพทย์ทราบ ก่อนทำการขูดมดลูกทุกครั้ง เพื่อท่านจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ

6 3. ทำจิตใจให้สบาย ผ่อนคลาย ขณะทำการขูดมดลูก จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่กับท่านตลอดเวลาจนสิ้นสุดการขูดมดลูก 4. หากจำเป็นต้องนัดขูดมดลูกวันถัดไป ควรพักผ่อนให้เพียงพอ และพาญาติมาด้วย เพราะภายหลังทำอาจจะยังมีอาการเวียนศีรษะ และง่วนนอนจากฤทธิ์ของยาที่ได้รับขณะทำ

7 5. ท่านที่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ หรือมีบัตรประกันสังคม บัตรอื่นๆ กรุณา แจ้งให้ทราบด้วยเพื่อที่จะดำเนินการตาม สิทธิของท่านได้ 6. ท่านที่ต้องการใบรับรองแพทย์ กรุณาแจ้ง ให้เจ้าหน้าที่พยาบาล หรือแพทย์ทราบล่วง หน้า

8 ข้อปฏิบัติตัวภายหลังการขูดมดลูก
1. พักผ่อน ควรนอนพักผ่อนอย่างน้อย 1 วัน ถ้ายังมีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากการเสียเลือด

9 2. สังเกตเลือดที่ออก โดยปกติเลือดจะออกเล็กน้อย 3-5 วัน หรือออกน้อยมากแทบไม่มี ถ้า เลือดออกมาก เช่น ซึมชุ่มผ้าอนามัย 1 ผืนใน 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ให้กลับมาตรวจที่โรงพยาบาลทันที

10 3. การทำงาน ทำงานบ้านเบาๆแล้วค่อยเพิ่มขึ้นตามลำดับ อย่างหักโหม ในระยะแรกไม่ควรยก ของหนัก เพราะอาจทำให้เกิดอาการปวดถ่วงท้องน้อย 4. อาหาร รับประทานอาหารที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อความต้องการของร่างกายได้ตามปกติ

11 5. ความสะอาด รักษาความสะอาดของร่างกาย รักษาความสะอาดของช่องคลอด ล้างให้สะอาดภายหลังการขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ เปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆเมื่อเปียกชุ่ม

12 ห้ามสวนล้างช่องคลอด เพราะอาจทำให้ช่อง คลอดติดเชื้ออักเสบได้
ห้ามสวนอุจจาระ หรือรับประทานยาระบาย เพราะอาจกระตุ้นให้มีการตกเลือดได้ ห้ามอาบน้ำโดยแช่ในอ่างอาบน้ำ หรือ แม่น้ำลำคลอง

13 6. การมีเพศสัมพันธ์ งดมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังการขูดมดลูก เพื่อป้องกันการตกเลือดและการติดเชื้อ 7. การรับประทาน ยา ท่านจะได้รับยารับประทาน 2-3 ชนิด คือ ยาแก้อักเสบ ยาแก้ปวด ยาบำรุง เลือด หากท่านเสียเลือดมาก

14 8. ระวังอาการผิดปกติ อาการที่ท่านควรสังเกตขณะกลับไปอยู่บ้าน คือ
เลือดออกมากผิดปกติ ปวดท้องน้อย พักแล้วไม่ดีขึ้น มีไข้ ตกขาวมีกลิ่นเหม็น

15 9. การมาตรวจตามนัด หน่วยผ่าตัดเล็กทางนรีเวชจะนัดมาตรวจซ้ำและฟังผลชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา ดังนี้
2 สัปดาห์ นัดตามปกติ 1 สัปดาห์ กรณีที่แพทย์ต้องการทราบผลด่วน

16 10. หากมีปัญหาสงสัย ท่านสามารถติดต่อกลับมาที่ 945832 จะมีพยาบาลอยู่ประจำให้คำแนะนำตลอด 24 ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt การขูดมดลูก การขูดมดลูก หมายถึง การใส่อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผ่านทางช่องคลอด และ ปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูก เพื่อเก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google