งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา อนามัยเจริญ พันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา อนามัยเจริญ พันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา อนามัยเจริญ พันธุ์

2 อนามัยเจริญพันธุ์ หมายถึง ภาวะความ สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจที่ เป็นเกิดจากกระบวนการและหน้าที่ของ การเจริญพันธุ์ที่สมบูรณ์ทั้งชายและ หญิง ซึ่งทำให้มีชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่าง มีความสุข

3 องค์ประกอบ มี ดังนี้ 1. การวางแผนครอบครัว คู่สมรสควรกำหนด แผนการมีลูกเมื่อใด มีกี่ คน เว้นระยะห่างกี่ปี 1. การวางแผนครอบครัว คู่สมรสควรกำหนด แผนการมีลูกเมื่อใด มีกี่ คน เว้นระยะห่างกี่ปี ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดง เจนวิทยาคม จ. พะเยา

4 องค์ประกอบ มี ดังนี้ 2. อนามัยแม่และเด็ก การดูแลสุขภาพหญิง ตั้งครรภ์ เพื่อให้ตั้งครรภ์ อย่างปลอดภัย 2. อนามัยแม่และเด็ก การดูแลสุขภาพหญิง ตั้งครรภ์ เพื่อให้ตั้งครรภ์ อย่างปลอดภัย ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดง เจนวิทยาคม จ. พะเยา

5 องค์ประกอบ มี ดังนี้ 3. โรคเอดส์ พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ ได้แก่ การสำส่อน ทางเพศ เสพสารเสพติด เข้าเส้นเลือด เป็นต้น 3. โรคเอดส์ พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ ได้แก่ การสำส่อน ทางเพศ เสพสารเสพติด เข้าเส้นเลือด เป็นต้น ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดง เจนวิทยาคม จ. พะเยา

6 องค์ประกอบ มี ดังนี้ 4. มะเร็งระบบสืบพันธุ์ เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้า นม 4. มะเร็งระบบสืบพันธุ์ เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้า นม ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดง เจนวิทยาคม จ. พะเยา

7 องค์ประกอบ มี ดังนี้ 5. โรคติดเชื้อในระบบ สืบพันธุ์ เช่น โรคซิฟิลิส หนองใน โรคเริม 5. โรคติดเชื้อในระบบ สืบพันธุ์ เช่น โรคซิฟิลิส หนองใน โรคเริม ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดง เจนวิทยาคม จ. พะเยา

8 องค์ประกอบ มี ดังนี้ 6. การแท้งและ ภาวะแทรกซ้อน ผู้แท้งควรปฏิบัติตาม คำแนะนำจากแพทย์ ภาวะแทรกซ้อน เช่น การ ตกเลือด มดลูกติดเชื้อ 6. การแท้งและ ภาวะแทรกซ้อน ผู้แท้งควรปฏิบัติตาม คำแนะนำจากแพทย์ ภาวะแทรกซ้อน เช่น การ ตกเลือด มดลูกติดเชื้อ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดง เจนวิทยาคม จ. พะเยา

9 องค์ประกอบ มี ดังนี้ 7. ภาวการณ์มีบุตรยาก ฝ่ายชาย เช่น อสุจิไม่ แข็งแรง ฝ่ายหญิง เช่น ความ ผิดปกติของการตกไข่, สภาพมดลูกไม่เหมาะสม 7. ภาวการณ์มีบุตรยาก ฝ่ายชาย เช่น อสุจิไม่ แข็งแรง ฝ่ายหญิง เช่น ความ ผิดปกติของการตกไข่, สภาพมดลูกไม่เหมาะสม ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดง เจนวิทยาคม จ. พะเยา

10 องค์ประกอบ มี ดังนี้ 8. เพศศึกษา การศึกษา พฤติกรรม ทัศนคติ เรื่อง เพศอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดง เจนวิทยาคม จ. พะเยา

11 องค์ประกอบ มี ดังนี้ 9. อนามัยวัยรุ่น เป็นการดูแลอนามัยส่วนบุคคล รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกาย ผักผ่อน การ ควบคุมอารมณ์ทางเพศ 9. อนามัยวัยรุ่น เป็นการดูแลอนามัยส่วนบุคคล รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกาย ผักผ่อน การ ควบคุมอารมณ์ทางเพศ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดง เจนวิทยาคม จ. พะเยา

12 องค์ประกอบ มี ดังนี้ 10. ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์ และผู้สูงอายุ ต้องดูแลสุขภาพพิเศษ เพราะ ร่างกาย เสื่อมถอย ผู้หญิงจะหมด ประจำเดือน เรียกว่าวัยทอง 10. ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์ และผู้สูงอายุ ต้องดูแลสุขภาพพิเศษ เพราะ ร่างกาย เสื่อมถอย ผู้หญิงจะหมด ประจำเดือน เรียกว่าวัยทอง ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดง เจนวิทยาคม จ. พะเยา


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา อนามัยเจริญ พันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google