งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียน รุ่งเรืองอุปถัมภ์ สื่อเสริมความรู้เพื่อ การศึกษา ชุด โรค เอดส์ เสนอ สนับสนุน โดย บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียน รุ่งเรืองอุปถัมภ์ สื่อเสริมความรู้เพื่อ การศึกษา ชุด โรค เอดส์ เสนอ สนับสนุน โดย บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงเรียน รุ่งเรืองอุปถัมภ์ สื่อเสริมความรู้เพื่อ การศึกษา ชุด โรค เอดส์ เสนอ สนับสนุน โดย บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน )

3 คำชี้แจง ๑. ให้นักเรียนทำแบบประเมิน ก่อนเรียน ๒. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหา จากสื่อเสริมความรู้ ๓. ให้นักเรียนทำแบบ ประเมินผลหลังเรียน ๔. แบบทดสอบนี้ผู้เรียน สามารถศึกษาได้ ตลอดเวลา

4 จุดประสง ค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนรู้สาเหตุของการ เป็นโรคเอดส์ ๒. เพื่อให้นักเรียนรู้จักหลีกเลี่ยง จากโรคเอดส์

5 สาเหตุของโรคเอดส์การป้องกันจากโรคเอดส์ สื่อเสริมความรู้ชุด โรคเอดส์ โปรดเลือกรายการ ที่คุณต้องการ การติดต่อของโรคเอดส์ ออกจากโปรแกรม ผู้พัฒนาโปรแกรม แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

6 ผู้พัฒนาโปร แกรม นายนพดล ฉลาดดี อาจารย์ 1 ระดับ 5 รร. รุ่งเรืองอุปถัมภ์ 122 ซ. อุดมสุข 12 ถ. สุขุมวิท 103/1-2 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

7 แบบทดสอบก่อน เรียน ๑. เอดส์เกิดจากเชื้อโรคชนิดใด ก. ไวรัส ข. แบคทีเรีย ค. เชื้อรา ง โปรโตซัว

8 เก่งจังเลย..... ถูกต้องคร้าบ

9 คุณตอบผิดคร้าบ ! ลองกลับไปทบทวนดูใหม่อีกครั้ง

10 แบบทดสอบก่อน เรียน 2. โรคเอดส์ติดต่อกันได้อย่างไร ก. การกอด ข. การจับมือ ค. ว่ายน้ำด้วยกัน ง การร่วมเพศ

11 เก่งจังเลย..... ถูกต้องคร้าบ

12 คุณตอบผิดครับ ! ลองกลับไปทบทวนดูใหม่อีกครั้ง

13 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือ กล่มโรค ต่าง ๆ ที่ติดต่อจาก คนหนึ่ง สู่อีกคนหนึ่งโดยการ ร่วมเพศ บางโรคอาจติดต่อกัน โดย การสัมผัส หรือถ่ายทอดสู่ ลูกขณะอยู่ในครรภ์ เช่น ซิฟิลิส หนองใน แผลริมอ่อน เริม เป็น ต้น

14 เอดส์ เป็นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากการติด เชื้อไวรัสที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกาย เสื่อม หรือบกพร่อง ทำให้เชื้อโรคชนิด ฉวยโอกาส เช่น ปอดบวม วัณโรค หรือ เป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ อาการจะรุนแรง และเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว เอดส์ ติดต่อโดยการร่วมเพศ การรับเชื้อ ทางเลือด น้ำเหลือง หรือถ่ายทอดจากแม่ สู่ลูก ขณะอยู่ใน ครรภ์

15  การมีเพศสัมพันธ์ เพียงครั้งเดียว ท่านอาจ ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเอดส์ ได้  เมื่อติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้ว ทำให้ เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ มากขึ้น  เมื่อติดโรคติดต่อทางเพศและติดเชื้อเอดส์ จะทำให้อาการของโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์รุนแรง และรักษายากยิ่งขึ้น  เมื่อติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และติด เชื้อเอดส์จะทำให้อัตราการแพร่เชื้อเอดส์ เร็ว ขึ้น และมีอาการของโรคเอดส์เร็วขึ้น เอดส์ กับ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์

16 ป้องกันอย่างไรไม่ให้ติดโรค  หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์  รักษาความสะอาดของร่างกาย และอวัยวะสม่ำเสมอ  ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

17  โรงพยาบาลบางรัก กองกามโรค ถนน สาธรใต้ โทร.286-0431, 286-0108,286- 6382, 286-0608 โทรสาร 287-3553  สถานกามโรคและโรคเอดส์ ท่าเรือ คลองเตย โทร. 249-2141  สถานกามโรคและโรคเอดส์วชิระ ถนน สามเสน โทร. 243-0150 ต่อ 2631  สถานกามโรคเอดส์ นางเลิ้ง โทร. 281- 0651 สถานกามโรคและโรคเอดส์ บ้านชีวี ถนน ราชวิถี โทร. 246-7194 เชิญรับการตรวจและรับการรักษาได้ที่

18 ขณะที่ป่วย และรักษาจะ ปฏิบัติตัวอย่างไร งดกิจกรรมทางเพศ โดยเด็ดขาด รวมทั้ง การปฏิบัติด้วยตัวเองเพื่อป้องกันการกระจาย ของโรค และการอักเสบลุกลาม งดดื่ม เหล้า - เบียร์ และของมึนเมาทุกชนิด รักษา อวัยวะเพศและบริเวณใกล้เคียงให้สะอาด และแห้ง ถ้าพบว่าคู่นอนติดโรคให้รีบนำไป ตรวจและรับการรักษาโดยเร็วที่สุดในผู้ชาย ห้ามรีดอวัยวะเพศเพื่อดูหนองเป็นอันขาด เพื่อป้องกันการอักเสบลุกลาม ก่อนการมา ตรวจให้กลั้นปัสสาวะอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง ไปรับการตรวจทุกครั้งและปฏิบัติตาม คำแนะนำของแพทย์

19 แบบทดสอบหลัง เรียน ๑. เอดส์เกิดจากเชื้อโรคชนิดใด ก. ไวรัส ข. แบคทีเรีย ค. เชื้อรา ง โปรโตซัว

20 เก่งจังเลย..... ถูกต้องคร้าบ

21 คุณตอบผิดคร้าบ ! ลองกลับไปทบทวนดูใหม่อีกครั้ง

22 แบบทดสอบหลัง เรียน 2. โรคเอดส์ติดต่อกันได้อย่างไร ก. การกอด ข. การจับมือ ค. ว่ายน้ำด้วยกัน ง การร่วมเพศ

23 เก่งจังเลย..... ถูกต้องคร้าบ

24 คุณตอบผิดคร้าบ ! ลองกลับไปทบทวนดูใหม่อีกครั้ง

25 ใช่ ไม่ใช่ ท่านต้องการออกจาก โปรแกรมใช่หรือไม่ ?


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียน รุ่งเรืองอุปถัมภ์ สื่อเสริมความรู้เพื่อ การศึกษา ชุด โรค เอดส์ เสนอ สนับสนุน โดย บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google