งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุดยอดเทคนิค (คำแนะนำ) ของฉัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุดยอดเทคนิค (คำแนะนำ) ของฉัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุดยอดเทคนิค (คำแนะนำ) ของฉัน
โดย.... นายแหยม วัยทีน

2 เทคนิคที่ 1 ทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน เราอาจมีลักษณะบุคลิกภาพ
และทัศนคติที่ต่างกันบ้าง แต่นั้นเป็นเพราะการหล่อหลอมจากสังคม และวัฒนธรรม การเรียนรู้เรื่องเพศเป็นเรื่องที่น่าท้าทาย สิ่งสำคัญ สำหรับการเรียนรู้เรื่องนี้ร่วมกัน คือ การรักษาความลับ และการ สร้างสรรค์ ยิ่งเราให้ข้อมูลของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนมากเท่าไหร่ เราก็จะได้เรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น

3 เทคนิคที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของวัยรุ่นเป็นเรื่องปกติ เราจะต้องรู้จักกับอารมณ์ที่ถูกยั่วยุต่างๆ บางครั้งเราอาจขาด ความมั่นใจไปบ้าง แต่ก็เป็นเพราะอิทธิพลของคนรอบข้าง เราต้องมีความมั่นใจในตัวเองและเคารพนับถือตัวเองให้มาก

4 เทคนิคที่ 3 ในเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย เฉพาะอย่างไม่เหมือนกัน เพื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ในอัตราที่ไม่เท่ากัน ในแต่ละเพศ วัยรุ่นจะมีสุขภาพที่ดีได้ด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารให้ครบหลักพื้นฐานที่ร่างกายต้องการ พักผ่อนให้เพียงพอ และดูแลร่างกายให้สะอาด ปราศจากกลิ่นตัว

5 เทคนิคที่ 4 เพศชายและเพศหญิงสามารถเป็นเพื่อนสนิทกันได้ โดย ไม่จำเป็นต้องมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ก็ควรรักษา ระยะห่างของความสัมพันธ์นั้น เพื่อความเหมาะสมทางสังคม และวัฒนธรรมด้วย นอกจากนี้เราจะต้องรักษาความสัมพันธ์ กับคนรอบข้างโดยเฉพาะผู้ใหญ่ การสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญ อธิบายให้ท่านเข้าใจถึงความสัมพันธ์

6 เทคนิคที่ 5 หญิง ชาย แตกต่างกันที่เพศและสรีระ บทบาทและหน้าที่เป็นเพียง สิ่งที่แต่สังคมเป็นผู้กำหนด ขึ้นตามความเหมาะสม ซึ่งจริงๆ แล้วทั้งสองเพศ ควรที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และไม่ควรเลือกปฏิบัติ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน

7 เทคนิคที่ 6 ทุกคนมีสิทธิมนุษยชน ได้แก่ สิทธิที่จะเป็นตัวของตัวเอง สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิด้านสุขภาพอนามัย สิทธิ ในการป้องกันตัวเองและสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง สิทธิในการ รักษาพยาบาล สิทธิในการมีส่วนในกระบวนการตัดสินใจ และ สิทธิที่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารกัน เราควรต้องรับรู้และรักษาสิทธิ เหล่านี้

8 เทคนิคที่ 7 การแสดงออกถึงความรักแบบใกล้ชิดสนมสามารถ ทำได้หลายวิธีตั้งแต่ กอด จูบ ลูบคลำ หรือแม้แต่การ ออรัลเซ็กซ์ แต่วิธีที่ทำให้เกิดโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ HIV หรือการตั้งครรภ์ คือ การมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ เราต้องรู้จัก ตีกรอบให้กับตนเองและคู่ของตน ว่าควรปฏิบัติอย่างไร มีเพศสัมพันธ์เมื่อพร้อม และรู้จักการปฏิเสธหรือต่อรองเมื่อ ไม่ต้องการ

9 เทคนิคที่ 8 การตั้งครรภ์เป็นเรื่องที่สวยงาม หากทั้งสองฝ่ายพร้อม และรับผิดชอบร่วมกัน ถ้ายังไม่พร้อม คุณก็ควรที่จะ ป้องกันโดยการใช้ถุงยางอนามัย เพราะนอกจากจะ คุมกำเนิดได้แล้ว ถุงยางอนามัยยังสามารถป้องกัน การติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ HIV ด้วย

10 เทคนิคที่ 9 การไม่มีเพศสัมพันธ์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการ ตั้งครรภ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ HIV แต่สำหรับ ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว คุณก็สามารถป้องกันได้โดยการใช้ถุงยาง อนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ เพราะนั่นจะแสดงถึง ความรับผิดชอบไม่ใช้การไม่ไว้ใจกัน

11 เทคนิคที่ 10 ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ก็ต้องการความรัก ความห่วงใย และการดูแลเอาใจใส่จากคนใกล้ชิด รวมถึง ความเข้าใจของคนรอบข้างและสังคม เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ เพราะโรคเอดส์ไม่ได้ติดกันได้ง่ายๆ หากรู้จักป้องกัน เปิดโอกาส และให้การยอมรับแก่พวกเขา


ดาวน์โหลด ppt สุดยอดเทคนิค (คำแนะนำ) ของฉัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google