งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 4 การผลิตแผ่นพับ (Brochure) สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของแผ่นพับ 2. วิธีการออกแบบแผ่นพับ 3. การจัดทำแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft Word.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 4 การผลิตแผ่นพับ (Brochure) สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของแผ่นพับ 2. วิธีการออกแบบแผ่นพับ 3. การจัดทำแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft Word."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 4 การผลิตแผ่นพับ (Brochure)

3 สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของแผ่นพับ 2. วิธีการออกแบบแผ่นพับ 3. การจัดทำแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft Word

4 ความหมายของแผ่นพับ (Brochure) สื่อโฆษณาที่เป็นสิ่งพิมพ์ประเภท ไดเร็กเมล (Direct Mail) ที่ผู้ผลิต ส่งตรงถึงผู้บริโภค มีทั้งวิธีการส่ง ทางไปรษณีย์และแจกตามสถานที่ ต่าง ๆ

5 ลักษณะเด่นของแผ่นพับ มีขนาดเล็ก หยิบง่าย รายละเอียดมาก ออกแบบอิสระ หลากหลาย ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า สิ่งพิมพ์ชนิดอื่น ๆ สื่อถึง เป้าหมายได้อย่างแท้จริง

6 แสดงลักษณะของแผ่นพับ

7 วิธีออกแบบแผ่นพับ สามารถพับได้หลายแบบ การพับ แบบต่าง ๆ ทำให้ภาพลักษณ์ของ สื่อเปลี่ยนไป เมื่อพับแล้วจะมี จำนวน หน้าอย่างน้อย 4 หน้า จำนวนหน้าไม่ควรเกิน 16 หน้า 8 หน้า 6 หน้า

8 การจัดทำแผ่นพับด้วย โปรแกรม MS-Word 1. กำหนดหน้ากระดาษตามขนาดของ แผ่นพับ และกำหนดการวางแนว เป็นแนวตั้งหรือแนวนอน 1 3 4 5 2 ระยะขอบ บน ล่าง ซ้าย ขวา กำหนดเป็น 0.3 นิ้ว

9 การจัดทำแผ่นพับด้วย โปรแกรม MS-Word 2. กำหนดจำนวนคอลัมน์ ตามต้องการ เช่น 3 คอลัมน์ 1 3 2

10 การจัดทำแผ่นพับด้วย โปรแกรม MS-Word 1 3 2 4 หมายเลข 2 เอา เครื่องหมายถูก ออก

11 คอลัมน์ที่กำหนดจำนวน 3 คอลัมน์

12 ตัวอย่างแผ่นพับ หน้า 1 หน้า 2

13 การผลิตแผ่นพับ จบหน่วยที่ 4


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 4 การผลิตแผ่นพับ (Brochure) สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของแผ่นพับ 2. วิธีการออกแบบแผ่นพับ 3. การจัดทำแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft Word.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google