งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์
โดย ครูศิราณี หมู่มี ครูประจำสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม

2 การผลิตแผ่นพับ (Brochure)
หน่วยที่ 4 การผลิตแผ่นพับ (Brochure)

3 สาระการเรียนรู้ ความหมายของแผ่นพับ วิธีการออกแบบแผ่นพับ
การจัดทำแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft Word หน่วยที่ 4 การผลิตแผ่นพับ

4 ความหมายของแผ่นพับ (Brochure)
สื่อโฆษณาที่เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทไดเร็กเมล (Direct Mail) ที่ผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภค มีทั้งวิธีการส่งทางไปรษณีย์และแจกตามสถานที่ต่าง ๆ หน่วยที่ 4 การผลิตแผ่นพับ

5 ลักษณะเด่นของแผ่นพับ
มีขนาดเล็ก หยิบง่าย รายละเอียดมาก ออกแบบอิสระหลากหลาย ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าสิ่งพิมพ์ชนิดอื่น ๆ สื่อถึงเป้าหมายได้อย่างแท้จริง หน่วยที่ 4 การผลิตแผ่นพับ

6 แสดงลักษณะของแผ่นพับ
หน่วยที่ 4 การผลิตแผ่นพับ

7 วิธีออกแบบแผ่นพับ สามารถพับได้หลายแบบ การพับแบบต่าง ๆ ทำให้ภาพลักษณ์ของสื่อเปลี่ยนไป เมื่อพับแล้วจะมีจำนวน หน้าอย่างน้อย 4 หน้า จำนวนหน้าไม่ควรเกิน 16 หน้า 8 หน้า 6 หน้า หน่วยที่ 4 การผลิตแผ่นพับ

8 การจัดทำแผ่นพับด้วยโปรแกรม MS-Word
1 กำหนดหน้ากระดาษตามขนาดของ แผ่นพับ และกำหนดการวางแนว เป็นแนวตั้งหรือแนวนอน 2 3 4 ระยะขอบ บน ล่าง ซ้าย ขวา กำหนดเป็น 0.3 นิ้ว 5 หน่วยที่ 4 การผลิตแผ่นพับ

9 การจัดทำแผ่นพับด้วยโปรแกรม MS-Word
1 2 2. กำหนดจำนวนคอลัมน์ ตามต้องการ เช่น 3 คอลัมน์ 3 หน่วยที่ 4 การผลิตแผ่นพับ

10 การจัดทำแผ่นพับด้วยโปรแกรม MS-Word
1 3 หมายเลข 2 เอาเครื่องหมายถูกออก 2 4 หน่วยที่ 4 การผลิตแผ่นพับ

11 คอลัมน์ที่กำหนดจำนวน 3 คอลัมน์
หน่วยที่ 4 การผลิตแผ่นพับ

12 ตัวอย่างแผ่นพับ หน้า 1 หน้า 2 หน่วยที่ 4 การผลิตแผ่นพับ

13 จบหน่วยที่ 4 การผลิตแผ่นพับ


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google