งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Word 2002 พุธทอง กาบบัวลอย. Microsoft Word 2002 พุธทอง กาบบัวลอย เทมเพลท Microsoft Word.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Word 2002 พุธทอง กาบบัวลอย. Microsoft Word 2002 พุธทอง กาบบัวลอย เทมเพลท Microsoft Word."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Word 2002 พุธทอง กาบบัวลอย

2 Microsoft Word 2002 พุธทอง กาบบัวลอย เทมเพลท Microsoft Word

3 Style ลักษณะตัวอักษร (Character Style) หรือย่อ หน้า (Paragraph) ที่มีลักษณะเฉพาะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.Character Style 2.Paragraph Style

4 ใช้ Style เพื่อเลือกใช้ลักษณะ เลือกข้อความหรือย่อ หน้าที่ต้องการ คลิกเมาส์ปุ่มลูกศรข้าง ช่องลักษณะ เลือกลักษณะที่ต้องการ

5 สร้าง Style ไว้ใช้งาน เพื่อสร้างลักษณะ โดยเฉพาะไว้ใช้งาน เปิดเมนู รูปแบบ / ลักษณะ และรูปแบบ คลิกเมาส์ที่ ลักษณะใหม่ กำหนดลักษณะ

6 ใช้ Style ที่สร้างไว้ เพื่อกำหนดลักษณะ ข้อความตามที่ได้สร้าง ลักษณะไว้ เลือกข้อความหรือย่อหน้า ต้องการ คลิกเมาส์ปุ่มลูกศรข้าง ช่องลักษณะ เลือกลักษณะที่สร้างไว้

7 การแก้ไข Style เพื่อแก้ไข Style ที่ได้สร้างไว้ เปิดเมนู รูปแบบ / ลักษณะและ รูปแบบ คลิกเมาส์ปุ่มลูกศรที่ style ที่ ต้องการลบ เลือกคำสั่ง ลบ

8 เทมเพลท ไฟล์ต้นแบบที่ช่วยลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน

9 การสร้างเทมเพลท เพื่อเก็บไว้ใช้งาน ใน การสร้างเอกสารที่มี ข้อความซ้ำ สร้างไฟล์เอกสารใน รูปแบบที่เราต้องการ เปิดเมนู ไฟล์ / บันทึก เป็น... กำหนด เก็บเป็นชนิด เป็น แม่แบบเอกสาร

10 เปิดไฟล์เทมพลท ที่สร้างไว้ เปิดเมนู แฟ้ม / สร้าง คลิกที่ แม่แบบทั่ว ๆ ไป เลือก เทมเพลท ที่สร้าง ไว้

11 Microsoft Word 2002 พุธทอง กาบบัวลอย ตาราง Microsoft Word

12 สร้างตารางด้วยทูลบาร์ คลิกเมาส์ที่เครื่องหมาย แทรก ตาราง เลือกจำนวนช่องแถวและสดมภ์

13 สร้างตารางจากเมนู เปิดเมนู ตาราง / แทรก / ตาราง ระบุจำนวนคอลัมน์ และ จำนวนแถว

14 สร้างตารางจากเครื่องมือวาดตารางจากทูล บาร์ เปิดทูลบาร์ ตารางและ เส้นขอบ เลือกเครื่องมือ วาด ตาราง แดรกเมาส์สร้างเส้นรอบ ตาราง ขีดเส้นแบ่งช่องตาราง

15 ลบเส้น คลิกเครื่องมือยางลบจาก ทูลบาร์เส้นขอบและ ตาราง คลิกเมาส์ที่เส้นตารางที่ ต้องการลบ

16 การเลือกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ เลือกเซลล์ คลิกเมาส์ในช่องเซลล์ เลือกแถว คลิกเมาส์หน้าแถว เลือกคอลัมน์ คลิกเมาส์เหนือคอลัมน์ เลือกหลายแถวหรือ หลายคอลัมน์ ใช้การแดรกเมาส์หน้า แถวหรือเหนือคอลัมน์ที่ ต้องการ

17 ลบแถวหรือลบคอลัมน์ เลือกแถวหรือคอลัมน์ที่ จะลบ คลิกเครื่องมือคัดที่ทูล บาร์

18 แทรกแถว หรือคอลัมน์ เลือกแถวหรือคอลัมน์ที่ ต้องการแทรก คลิกเมาส์ปุ่มขวา เลือกคำสั่ง แทรกแถว

19 สร้างตารางอัตโนมัติ เปิดเมนู ตาราง / รูปแบบ ตารางอัตโนมัติ

20 Microsoft Word 2002 พุธทอง กาบบัวลอย แทรกรูปภาพหรือ ไฟล์ Microsoft Word

21 แทรกรูปภาพ เปิดเมนู แทรก / รูปภาพ / ภาพตัดปะ คลิก Clip Organizer เลือก Office คอลเลกชั่น คัดลอกภาพที่ต้องการ

22 แทรกรูปภาพจากแฟ้มอื่น เปิดเมนู แทรก / รูปภาพ / จากแฟ้ม

23 แทรกไฟล์เอกสารอื่น เพื่อแทรกไฟล์เอกสารอื่นเข้ามาใส่ เอกสารที่กำลังทำงาน เปิดเมนู แทรก / แฟ้ม เลือกไฟล์ที่ต้องการนำมาแทรก

24 กล่องข้อความ เพื่อสร้างตำแหน่งข้อความที่เป็น อิสระ เปิดเมนู แทรก / กล่องข้อความ พิมพ์ข้อความลงในกล่อง จัดตำแหน่งกล่องข้อความ

25 ปรับทิศทางข้อความในกล่องข้อความ คลิกเมาส์ในกล่อง ข้อความ เปิดเมนู รูปแบบ / ทิศทางของข้อความ

26 สร้างข้อความศิลป์ด้วย Word Art เปิดเมนูคำสั่ง แทรก / รูปภาพ / Word Art เลือกรูปแบบ พิมพ์ข้อความ

27 Microsoft Word 2002 พุธทอง กาบบัวลอย การจัดทำเอกสาร Microsoft Word

28 การทำหัวกระดาษและท้ายกระดาษ เปิดเมนู มุมมอง / หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ แทรกรูป ภาพพิมข้อความใส่ลง ในกรอบ คลิกปุ่ม ปิด

29 ใส่เลขลำดับหน้า เปิดเมนู แทรก / หมายเลขหน้า กำหนด ตำแหน่ง และ การจัดตำแหน่ง คลิกที่ปุ่ม ตกลง

30 กำหนดที่คั่นหนังสือ เพื่อสร้างตำแหน่ง ค้นหาในเอกสาร เปิดเมนู แทรก / ที่คั่น หนังสือ... พิมพ์ข้อความโดยไม่มี เว้นวรรคลงในช่องชื่อที่ คั่นหนังสือ คลิกที่ปุ่มเพิ่ม

31 การค้นหาตำแหน่งโดยใช้ที่คั่นหนังสือ เพื่อความรวดเร็วในการ ไปยังตำแหน่งที่สำคัญ เปิดเมนู แก้ไข / ค้นหา เลือก ที่คั่นหนังสือ ของ แถบไปที่ เลือกตำแหน่งรายการที่ คั่นหนังสือ

32 การทำดัชนี ใช้ทำรายการที่ใช้ อ้างอิงคำศัพท์ วลี หรือ สัญลักษณ์ เลือกข้อความที่ต้องการ ทำดัชนี กดปุ่ม Ctrl + Alt + X คลิกที่ปุ่ม ทำเครื่องหมาย คลิกที่ปุ่มปิด

33 การทำดัชนีในเอกสาร เปิดเมนู แทรก / การ อ้างอิง / ดัชนีและตาราง เลือก ภาษา เลือก รูปแบบ กำหนด คอลัมน์ คลิกปุ่ม ตกลง

34 การทำสารบัญ กำหนดข้อความที่ ต้องการสร้างสารบัญเป็น หัวเรื่อง 1, หัวเรื่อง 2, หัว เรื่อง 3 เปิดเมนู แทรก / การ อ้างอิง / ดัชนีและตาราง เลือก สารบัญ เลือก รูปแบบ คลิกปุ่ม ตกลง

35 กำหนดขึ้นหน้าใหม่ เพื่อกำหนดเอกสารให้ ขึ้นหน้าใหม่ คลิกเมาส์ที่ตำแหน่งที่ ต้องการสิ้นสุดหน้าเพื่อ ขึ้นหน้าใหม่ เปิดเมนู แทรก / ตัวแบ่ง เลือก ตัวแบ่งหน้า คลิกปุ่ม ตกลง การยกเลิก : เปิดเมนูมุมมองปกติ คลิกเมาส์เส้นประแสดง Page Break แล้วกดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ด

36 กำหนดส่วนใหม่ให้เอกสาร เพื่อแบ่งส่วนในการ จัดการเอกสารเช่น การ จัดแนวหน้ากระดาษ การจัดเยื้องหน้า การจัด ระยะขอบของเอกสาร เปิดเมนู แทรก / ตัวแบ่ง เลือก หน้าถัดไป คลิกปุ่ม ตกลง การยกเลิก : เปิดเมนูมุมมองปกติ คลิกเมาส์เส้นประแสดง Section Break แล้วกดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ด


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Word 2002 พุธทอง กาบบัวลอย. Microsoft Word 2002 พุธทอง กาบบัวลอย เทมเพลท Microsoft Word.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google