งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งพิมพ์ จัดทำเพื่อผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม ( ภายในหรือภายนอกองค์กร ) จัดทำเป็นรูปเล่ม มีระยะเวลาออกที่แน่นอน และ มีความต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งพิมพ์ จัดทำเพื่อผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม ( ภายในหรือภายนอกองค์กร ) จัดทำเป็นรูปเล่ม มีระยะเวลาออกที่แน่นอน และ มีความต่อเนื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สิ่งพิมพ์ จัดทำเพื่อผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม ( ภายในหรือภายนอกองค์กร ) จัดทำเป็นรูปเล่ม มีระยะเวลาออกที่แน่นอน และ มีความต่อเนื่อง

3 สิ่งพิมพ์ 1. แผ่นพับ (Brochures / Folder) 2. จดหมายข่าว ( ฺ Newsletters) 3. จุลสาร (Booklet and Bulletin) 4. ประกาศ (Announcements) 5. โปสเตอร์ (Posters) 6. หนังสือคู่มือ (Manuals ) 7. ใบปลิว (Leaflet)

4 สิ่งพิมพ์ จัดทำเป็นรูปเล่ม และมีขนาด ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม มีเรื่องราวสำคัญและน่าสนใจ ขององค์กร ตลอดปีที่ผ่านมา

5 การออกแบบแผ่นพับ แผ่นพับ หมายถึง กระดาษ ที่พิมพ์ภาพ ข้อความ และองค์ประกอบอื่นเพื่อใช้ ในการ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ข้อมูลในการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ต่าง ๆ และเพื่อ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจอื่น ๆ

6 นิยมทำเป็นลักษณะที่สามารถใช้ กระดาษขนาด มาตรฐานในการจัดทำ อาจจัดพิมพ์สีเดียว หรือสองสี แล้วแต่ความประสงค์ ของเจ้าของงานและงบประมาณที่ มีอยู่ ภายหลังการพับแล้ว แผ่นพับอาจมี ได้หลายขนาด ตั้งแต่เล็กจนถึงใหญ่ อาจมีรูปแบบ ในแนวนอน หรือ แนวตั้ง ทุกหน้าไม่จำเป็นต้องมี ขนาดเท่ากัน ไม่จำเป็นต้องมีเลขหน้า รูปแบบและขนาด ของแผ่นพับ

7 ขนาดและรูปแบบขึ้นอยู่กับ งบประมาณในการจัดทำ วิธีการจัดส่ง หรือ เผยแพร่ การใช้งาน ( ข้อมูล )

8 1. มีวัตถุประสงค์ที่แน่ ชัด 2. เนื้อหา มีประโยชน์ น่าสนใจ อ่านง่าย สั้น กระชับ ได้ ใจความ ใช้ภาษาง่าย ๆ หลีกเลี่ยง ศัพท์เฉพาะ ไม่ควรนำเสนอเนื้อหา มากกว่า 2 เรื่องใน แผ่น พับ 1 ชิ้น หลักในการ ออกแบบแผ่นพับ

9 2. เนื้อหา นำเสนออย่างมีลำดับขั้น และต่อเนื่องจาก หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย เนื้อหาอื่น ๆ ที่อาจมี ได้แก่ คำขวัญ ข้อมูล ที่ เป็น ประโยชน์สำหรับผู้อ่าน ที่อยู่ แผนที่ หมายเลขโทรศัพท์ ของ หน่วยงานที่ออก แผ่นพับ หลักในการ ออกแบบแผ่นพับ

10 3. การเลือกกระดาษพิมพ์ หรือ พื้นภาพ มีผลต่อความคมชัดของ ภาพ ตัวอักษร สี ความ สวยงาม ความรู้สึก 4. ภาพประกอบมีความ เกี่ยวข้องกับเนื้อหา หลักในการ ออกแบบแผ่นพับ

11 5. ตัวอักษร มีการเน้นหัวข้อสำคัญให้ดูเด่น ส่วนเนื้อหา ใช้แบบอักษรที่เรียบ อ่านง่าย รูปแบบและขนาดได้สัดส่วนกับ ขนาดของ แผ่นพับ ไม่ควรใช้แบบอักษรมากว่า 3 แบบในหนึ่ง ชิ้นงาน หลักในการ ออกแบบแผ่นพับ

12

13 6. หน้าปก ปกหน้า เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ของแผ่นพับเพราะ เป็นส่วนดึงดูดความสนใจ ของผู้รับให้ อยากหยิบ อยากอ่าน ข้อมูล : ชื่อหน่วยงาน Logo อยู่ ด้านบน ที่อยู่และ หมายเลขโทรศัพท์อยู่ด้านล่าง ตรง กลางเป็นชื่อ เรื่องของงานที่นำเสนอ หลักในการ ออกแบบแผ่นพับ

14 ปกหลัง เป็นส่วนที่สำคัญอีก ส่วนหนึ่งที่จะเชิญชวนให้อยาก มาใช้บริการ ข้อมูล : คำขวัญ / ปรัชญา ของ หน่วยงาน หรือ บริการ แผนที่ แสดงที่ตั้งของหน่วยงาน ภาพ สำคัญ / สามารถเรียกความสนใจ สร้างความประทับใจ หรือใช้เป็นที่ ประทับชื่อ ที่อยู่ของผู้รับ หลักในการ ออกแบบแผ่นพับ

15

16

17

18 7. ควรจัดทำแบบร่างของแผ่น พับก่อนทำงานจริง เพื่อกำหนดทิศทางการไหล ของข้อมูลการ ลำดับ หน้า และรูปแบบการพับ หลักในการ ออกแบบแผ่นพับ

19

20 การออกแบบและจัดหน้าของ แผ่นพับควร คำนึงถึง ความมีเอกภาพ ความสมดุลของ องค์ประกอบ ความมี สัดส่วน ความมี ระเบียบ ความสอดคล้อง ความ กลมกลืน ขนาด รูปแบบ สัดส่วนการ แบ่งคอลัมน์ หลักในการ ออกแบบแผ่นพับ

21 เมื่อมองภาพรวมของแผ่นพับ ที่คลี่แล้วต้อง สร้างความรู้สึกที่ดี และความ ประทับใจแก่ ผู้อ่าน สามารถชักชวนให้ ผู้อ่านพิจารณาภาพ และข้อความทั้งหมดทั้ง ด้านหน้าและ ด้านหลัง ของ แผ่นพับ หลักในการ ออกแบบแผ่นพับ

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt สิ่งพิมพ์ จัดทำเพื่อผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม ( ภายในหรือภายนอกองค์กร ) จัดทำเป็นรูปเล่ม มีระยะเวลาออกที่แน่นอน และ มีความต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google