งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผังงาน

2 ประเภทผังงาน ผังงานระบบ (System Flowchart)
แสดงถึงขั้นตอนการทำงานภายในระบบงานหนึ่ง ๆ แต่ละจุดประกอบด้วย Input-Process-Output ไม่สามารถเขียนโปรแกรมจากผังงานระบบได้

3 ประเภทผังงาน ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)
แสดงถึงขั้นตอนของคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม อาจสร้างมาจากผังงานระบบ นำไปเขียนโปรแกรมคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่อไป

4 ประโยชน์ของผังงาน รู้และเข้าใจได้ง่าย ง่ายและสะดวกต่อการพิจารณาถึง
ลำดับขั้นตอนในการทำงาน

5 ประโยชน์ของผังงาน ตรวจสอบความถูกต้องของลำดับขั้นตอนได้ง่าย
การเขียนโปรแกรมทำได้รวดเร็วและง่ายขึ้น บำรุงรักษาหรือเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น

6 ข้อจำกัดของผังงาน ใช้สื่อความหมายระหว่างบุคคลมากกว่า
ที่จะสื่อกับเครื่อง ไม่ทราบความสำคัญของแต่ละขั้นตอน สิ้นเปลือง เพราะใช้กระดาษและ อุปกรณ์มาก

7 ข้อจำกัดของผังงาน ผังงานขนาดใหญ่ ปรับเปลี่ยนแก้ไขทำได้ยาก
ในผังงานจะบอกเพียงลำดับอย่างไร และ ปฏิบัติงานอะไร ผังงานไม่สามารถแทนลักษณะคำสั่ง ในภาษาได้ชัดเจนตรงไปตรงมา

8 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน
หน่วยงานที่รวบรวมและกำหนดมาตรฐาน American National Standard Institute (ANSI) International Standards Organization (ISO)

9 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน

10 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การกำหนดค่าเริ่มแรก การรับข้อมูล การประมวลผล การแสดงค่าของข้อมูล การทดสอบ

11 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การกำหนดค่าเริ่มแรก จุดเริ่มต้น Start

12 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การรับข้อมูล อ่านข้อมูล X

13 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การประมวลผล กิจกรรม และการปฏิบัติงาน X = X * Y

14 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การแสดงค่าของข้อมูล แสดงค่า X ทางหน้าจอ

15 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การทดสอบ การตัดสินใจ การตรวจสอบ การอนุมัติ X < 1?

16 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
จุดสิ้นสุด End

17 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
แสดงถึงทิศทาง หรือ การเคลื่อนไหวของงาน

18 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน

19 การจัดภาพและทิศทางของผังงาน
จากบนมาล่าง จากซ้ายไปขวา และควรเขียนลูกศรกำกับทิศทาง สัญลักษณ์มีขนาดต่างกันได้ แต่ต้องมีรูปตามมาตรฐานที่กำหนด หลีกเลี่ยงการโยงไปมาในทิศทางตัดกัน

20 การจัดภาพและทิศทางของผังงาน
คำอธิบายในภาพเขียนเพียงสั้น ๆ และ เข้าใจง่าย ควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด และควรมีชื่อของผังงาน ผู้เขียน วันที่ที่เขียน และเลขหน้าลำดับ

21 การเขียนผังงาน รายละเอียดของผังงานที่ดี ประกอบด้วย ชื่อผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน/กิจกรรม วิธีการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม ระยะเวลา

22 ตัวอย่างการเขียนผังงานพัสดุ1 ตัวอย่างการเขียนผังงานการเงิน

23 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google