งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผัง งาน. ประเภทผังงาน ผังงานระบบ (System Flowchart) – แสดงถึงขั้นตอนการทำงาน ภายในระบบงานหนึ่ง ๆ – แต่ละจุดประกอบด้วย Input-Process- Output –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผัง งาน. ประเภทผังงาน ผังงานระบบ (System Flowchart) – แสดงถึงขั้นตอนการทำงาน ภายในระบบงานหนึ่ง ๆ – แต่ละจุดประกอบด้วย Input-Process- Output –"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผัง งาน

2 ประเภทผังงาน ผังงานระบบ (System Flowchart) – แสดงถึงขั้นตอนการทำงาน ภายในระบบงานหนึ่ง ๆ – แต่ละจุดประกอบด้วย Input-Process- Output – ไม่สามารถเขียนโปรแกรมจาก ผังงานระบบได้

3 ประเภทผังงาน ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) – แสดงถึงขั้นตอนของคำสั่งที่ ใช้ในโปรแกรม – อาจสร้างมาจากผังงาน ระบบ – นำไปเขียนโปรแกรมคำสั่ง ให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่อไป

4 ประโยชน์ของผังงาน รู้และเข้าใจได้ง่าย ง่ายและสะดวกต่อการ พิจารณาถึง ลำดับขั้นตอนในการ ทำงาน

5 ประโยชน์ของผังงาน ตรวจสอบความถูกต้องของ ลำดับขั้นตอนได้ง่าย การเขียนโปรแกรมทำได้ รวดเร็วและง่ายขึ้น บำรุงรักษาหรือเปลี่ยนแปลง ได้ง่ายขึ้น

6 ข้อจำกัดของผังงาน ใช้สื่อความหมายระหว่าง บุคคลมากกว่า ที่จะสื่อกับเครื่อง ไม่ทราบความสำคัญของแต่ ละขั้นตอน สิ้นเปลือง เพราะใช้กระดาษ และ อุปกรณ์มาก

7 ข้อจำกัดของผังงาน ผังงานขนาดใหญ่ ปรับเปลี่ยนแก้ไขทำได้ยาก ในผังงานจะบอกเพียงลำดับ อย่างไร และ ปฏิบัติงานอะไร ผังงานไม่สามารถแทน ลักษณะคำสั่ง ในภาษาได้ชัดเจน ตรงไปตรงมา

8 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน ผังงาน หน่วยงานที่รวบรวมและกำหนด มาตรฐาน – American National Standard Institute (ANSI) – International Standards Organization (ISO)

9 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน ผังงาน

10 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียน ผังงาน การกำหนดค่าเริ่มแรก การรับข้อมูล การประมวลผล การแสดงค่าของข้อมูล การทดสอบ

11 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียน ผังงาน การกำหนดค่าเริ่มแรก จุดเริ่มต้น Start

12 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียน ผังงาน การรับข้อมูล อ่านข้อมูล X

13 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียน ผังงาน การประมวลผล กิจกรรม และการปฏิบัติงาน X = X * Y

14 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียน ผังงาน การแสดงค่าของข้อมูล แสดงค่า X ทางหน้าจอ

15 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียน ผังงาน การทดสอบ การตัดสินใจ การตรวจสอบ การอนุมัติ X < 1?

16 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียน ผังงาน จุดสิ้นสุด End

17 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียน ผังงาน แสดงถึงทิศทาง หรือ การเคลื่อนไหวของงาน

18 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียน ผังงาน จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน

19 การจัดภาพและทิศทางของ ผังงาน จากบนมาล่าง จากซ้ายไป ขวา และควรเขียนลูกศร กำกับทิศทาง สัญลักษณ์มีขนาดต่างกัน ได้ แต่ต้องมีรูปตาม มาตรฐานที่กำหนด หลีกเลี่ยงการโยงไปมาใน ทิศทางตัดกัน

20 การจัดภาพและทิศทางของ ผังงาน คำอธิบายในภาพเขียน เพียงสั้น ๆ และ เข้าใจง่าย ควรมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสะอาด และควรมีชื่อของผังงาน ผู้เขียน วันที่ที่เขียน และเลขหน้า ลำดับ

21 การเขียนผังงาน รายละเอียดของผังงานที่ดี ประกอบด้วย 1. ชื่อผู้รับผิดชอบ 2. ขั้นตอน/กิจกรรม 3. วิธีการปฏิบัติงาน 4. ความเสี่ยง 5. จุดควบคุม 6. ระยะเวลา

22 การเขียนผังงาน ตัวอย่างการเขียนผังงานพัสดุ1 ตัวอย่างการเขียนผังงานการเงิน

23 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผัง งาน. ประเภทผังงาน ผังงานระบบ (System Flowchart) – แสดงถึงขั้นตอนการทำงาน ภายในระบบงานหนึ่ง ๆ – แต่ละจุดประกอบด้วย Input-Process- Output –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google