งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบส่งพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบส่งพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบส่งพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่
หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุดประสงค์ การนำไปใช้ สอนหลักสูตร เสนอผลงานที่ ติดประกาศที่ อื่นๆ ต้องการพิมพ์เป็น ขาว - ดำ สี รายละเอียด โทนสี ขนาด จำนวน ชิ้น ชื่องาน ผู้ส่ง ภาควิชา เบอร์โทร วันที่ส่ง วันที่ต้องการใช้ เพิ่มเติมภาพ ภาพเจ้าของงาน ธงชาติ ตราคณะ ต้องการ ต้องการ ต้องการ ไม่ ไม่ ไม่ ลายเซ็น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา ) ลงชื่อ ภาควิชา สิ่งที่แนบมาด้วย CD แผ่น ชื่อ File Program เอกสาร แผ่น ชื่อเรื่อง รูปแบบโดยย่ออยู่ใน อื่นๆ หมายเหตุ

2 คำแนะนำการส่งงานพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่
1. ใบงานส่งงานนี้สำหรับงานพิมพ์โปสเตอร์ หรือภาพ หรือประกาศขนาดใหญ่กว่า A3 ขึ้นไป 2. ส่งงานล่วงหน้าก่อนกำหนดการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 สัปดาห์ เนื่องจากต้องทำงานตามลำดับคิว และหน่วยโสตฯจะต้องส่งงานออกไปพิมพ์ภายนอก *** ( ถ้าส่งงานหลังจากนี้ผู้ส่งจะต้องรับผิดชอบนำไปส่งและรับงานจากร้านเอง) ***( และถ้าหน่วยโสตฯ ไม่สามารถทำต้นฉบับให้ได้ทันเวลา ผู้ส่งต้องออกค่าใช้จ่ายในการ ส่งทำต้นฉบับจากภายนอกคณะเอง) 3. กรอกข้อมูล ในใบส่งงานให้ครบเพื่อจะไม่เสียเวลาในการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้ง แนบสำเนาข้อมูลสำหรับการทำโปสเตอร์ เช่น ขนาดโปสเตอร์ ขนาดตัวอักษร รูปแบบโปสเตอร์จาก Announcement มาด้วย 4. มีลายมือ ชื่อผู้ส่งงาน หัวหน้าภาควิชา / อาจารย์ที่ปรึกษาในใบส่งงาน ( ถ้าไม่มีจะถูกส่งกลับ ) 5. ส่งข้อมูลสำหรับทำโปสเตอร์มาให้พร้อม ประกอบด้วย - ข้อมูลสำหรับตัวอักษร ( ใช้โปรแกรม Microsoft Word ) - ภาพ ( บันทึกเป็น J peg ) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi - กราฟ ( ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ) - บันทึกข้อมูลลงแผ่น CD เขียนชื่อเรื่อง และชื่อเจ้าของงานบนแผ่น CD ให้ชัดเจน - Print ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ลงกราดาษ A4 ส่งมาพร้อมไฟล์ใน CD - บอกรายละเอียดของโปสเตอร์ เช่น ขนาด ( กว้าง- ยาว ) และรูปร่างโปสเตอร์ (วางเป็นแนวตั้ง - แนวนอน) - ต้องการวางกลุ่มภาพเป็นลักษณะไหนจากบนลงล่าง หรือซ้าย ไป ขวา - ลำดับข้อมูลตัวอักษรและภาพ ให้ชัดเจน เช่น ข้อความที่1 คู่กับ ภาพที่ 1-2 - ลำดับภาพ ภาพใดคู่กับภาพใด ฯลฯ - อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจข้อมูลเนื้อหาและรูปแบบแล้วจึงส่งงานที่หน่วยโสตทัศนศึกษา - ส่งแผ่น CD เปล่า ให้หน่วยโสตฯ จำนวน 1 แผ่น เพื่อบันทึกงานของเจ้าของงาน ส่งพิมพ์นอกคณะทันตฯ 6. เมื่อเจ้าหน้าที่จัดเรียงข้อมูลและภาพเรียบร้อยแล้วจะนัดเจ้าของงานตรวจก่อนพิมพ์ขนาดจริง - ตรวจจาก Print สี ขนาด A3 เพื่อตรวจทานและแก้ไขคำผิด - หลังจากแก้ไขแล้ว ตรวจอีกครั้งทางหน้าจอคอมพิวเตอร์กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเช็คข้อมูลทุกส่วน ของโปสเตอร์ *** กรณีมีการแก้ไข – เพิ่มเติม ข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงหลายจุด งานของคุณจะถูกเลื่อนคิวไปเป็นคิวอันดับสุดท้าย 7. เมื่อพิมพ์ขนาดจริงแล้วจะเปลี่ยนแปลงอีกไม่ได้ *** ( ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของงานต้องออกค่าใช้จ่ายเอง) ตามอัตราที่กำหนด ( *** หน่วยโสตฯ จะไม่เก็บต้นฉบับงานโปสเตอร์ไว้กับหน่วยหลังจากส่งงานพิมพ์เรียบร้อยแล้ว)


ดาวน์โหลด ppt ใบส่งพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google