งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การใช้งานโปรแกรม สำเร็จรูป Name: Teacher / Contact บทที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การใช้งานโปรแกรม สำเร็จรูป Name: Teacher / Contact บทที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การใช้งานโปรแกรม สำเร็จรูป Name: Teacher / Contact บทที่ 4

2  การใช้งานโปรแกรมด้านการ จัดการเอกสาร  Microsoft Word  การใช้งานโปรแกรมด้านจัดตาราง การคำนวณ  Microsoft Excel  การใช้งานโปรแกรมด้านการ นำเสนอข้อมูล  Microsoft PowerPoint

3 Microsoft Excel การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม  คลิกปุ่ม Start บนแถบ Task bar  เลือก All Programs  Microsoft Office  เลือก Microsoft Office Excel 2007 จะเปิดให้ใช้งานได้ทันที

4 Microsoft Excel ส่วนประกอบของหน้าจอ โปรแกรม

5 Microsoft Excel การเพิ่มปุ่มทูลบาร์ใน Quick Access Toolbar

6 Microsoft Excel การบันทึกเอกสารลงใน disk

7 Microsoft Excel การใช้งานแผ่นงานและตาราง  การทำงานกับแผ่นงาน (Sheet)

8 Microsoft Excel การเลือกช่วงข้อมูล วิธีการเลือกสัญลักษณ์ของเมาส์ เลือกข้อมูลแบบเป็น ช่วง วางเมาส์เป็นรูป drag คลุม ข้อมูลที่ต้องการ เลือกข้อมูลแบบเป็น ช่วงห่างกัน Drag คลุมข้อมูลช่วงแรก กดปุ่ม Ctrl+drag คลุมช่วงอื่น ๆ เลือกข้อมูลทั้งคอลัมน์ ทั้งแถว คลิกส่วนหัวคอลัมน์ หรือหัวแถวที่ต้องการ เลือกข้อมูลหมดทั้ง sheet คลิกจุดตัดระหว่างหัวคอลัมน์กับหัว แถว

9 Microsoft Excel การใช้งานตาราง

10 Microsoft Excel การจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน

11 Microsoft Excel การสร้างกราฟ

12 Microsoft Excel การใส่สูตรคำนวณปกติ

13 Microsoft Excel สูตรคำนวณที่ใช้งานบ่อย Average สูตรการหาค่าเฉลี่ย Count Numbers สูตรการนับ จำนวนข้อมูล Max สูตรการหา ค่าสูงสุด Min สูตรการหาค่า ต่ำสุด ข้อผิดพลาดทั่วไปเมื่อสร้างสูตร #VALUE! หมายถึง ในสูตรคำนวณปกติมีการ อ้างอิงตำแหน่งเซลล์ที่เป็น ตัวอักษร #NAME? หมายถึง ชื่อฟังก์ชั่นที่ใช้พิมพ์ผิด

14 Microsoft Excel ลำดับการจัดเรียงเริ่มต้น  Sort Smallest to Largest จัดเรียงจากน้อยไปมาก (A  Z)  Sort Largest to Smallest จัดเรียงจากมากไปน้อย (Z  A)

15 Microsoft Excel การเรียงลำดับข้อมูลในช่วงหรือ ตาราง

16 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO การใช้งานโปรแกรม สำเร็จรูป Name: Teacher / Contact บทที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google