งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมตำแหน่งการแสดงผล และการจัดวางข้อมูลบนจอภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมตำแหน่งการแสดงผล และการจัดวางข้อมูลบนจอภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมตำแหน่งการแสดงผล และการจัดวางข้อมูลบนจอภาพ
การควบคุมตำแหน่งการแสดงผล และการจัดวางข้อมูลบนจอภาพ

2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้งานคำสั่ง printf ในอีกลักษณะหนึ่งคือ การใช้ Format string ในการกำหนดการแสดงผล และกำหนดรายการข้อมูล(list of data) ที่ต้องการนำมาแสดงผลซึ่ง format string และชนิดของข้อมูลในรายการข้อมูลต้องสอดคล้องกันตามตาราง Format String ลักษณะการป้อนข้อมูล %d ข้อมูลตัวเลขจำนวนเต็ม เช่น %f ข้อมูลตัวเลขทศนิยม เช่น 1.234 %c ข้อมูลตัวอักษรโดยเป็นตัวอักษรตัวเดียวอยู่ระหว่างเครื่องหมาย (‘ ’) เช่น (‘ c ’) %s ข้อมูลตัวอักษรและตัวเลขหรืออักขระพิเศษ เรียงกันระหว่าง (“”) เช่น (“abc123”)

3 สำหรับการแสดงผลโดยใช้ format string %s นั้นสามารถมีการกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้การแสดงผลมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยกำหนด “%ตัวเลขs” เช่น %40s,%-10s เป็นต้น โดยตัวเลขที่นำมาเติมจะเป็นการกำหนดช่องในการแสดงผลในหน้าจอ หากตัวเลขไม่มีเครื่องหมายลบนำหน้า printf จะแสดงผลชิดขอบขวาของช่องที่กำหนด หากตัวเลขมีเครื่องหมายลบนำหน้า คำสั่ง printf จะแสดงข้อมูลแบบชิดซ้าย ดังรูป

4 พื้นที่ของหน้าแสดงผลของโปรแกรม Dos commamd

5 ให้นักเรียนลองเขียนโปรแกรม

6

7 แบบฝึกท้ายใบงานที่ 8 1. ลักษณะการป้อนข้อมูลของ %d คือ 2. ลักษณะการป้อนข้อมูลของ %s คือ 3. หน้า Dos command มีทั้งหมดกี่ตัวอักษร 4. จากโค๊ดโปรแกรมผลลัพธ์ที่ได้คือ 5. จากผลลัพธ์โค๊ดโปรแกรมที่ได้คือ


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมตำแหน่งการแสดงผล และการจัดวางข้อมูลบนจอภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google