งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MS Word 2010 for Beginning & Publishing. agenda  การปรับหน่วย  การกำหนดพื้นที่  รู้จักกับ paragraph  การตั้งค่า style และการนำไปใช้  หัว - ท้ายกระดาษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MS Word 2010 for Beginning & Publishing. agenda  การปรับหน่วย  การกำหนดพื้นที่  รู้จักกับ paragraph  การตั้งค่า style และการนำไปใช้  หัว - ท้ายกระดาษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MS Word 2010 for Beginning & Publishing

2 agenda  การปรับหน่วย  การกำหนดพื้นที่  รู้จักกับ paragraph  การตั้งค่า style และการนำไปใช้  หัว - ท้ายกระดาษ  สร้างสารบัญ แบบอัตโนมัติ

3 เปลี่ยนหน่วยให้ MS Word

4 1 Area and space

5 พื้นที่กระดาษ และพื้นที่เนื้อหา ชื่อเรียก ขนาดหนังสือ ขนาด หนังสือ (mm) ระยะขอบ (mm) A4 กว้าง = 210 สูง = 297 ระยะซ้าย - ขวา = 25 ระยะบน - ล่าง = 25 A4 ( พื้นสี ) กว้าง = 216 สูง = 303 ระยะซ้าย - ขวา = 28 ระยะบน - ล่าง = 28 A5 กว้าง = 148 สูง = 210 ระยะซ้าย - ขวา = 20 ระยะบน - ล่าง = 20 A5 ( พื้นสี ) กว้าง = 154 สูง = 216 ระยะซ้าย - ขวา = 23 ระยะบน - ล่าง = 23 8 หน้ายกกว้าง = 190.5 สูง = 260 ระยะซ้าย - ขวา = 25 ระยะบน - ล่าง = 25 8 หน้ายก ( พื้น สี ) กว้าง = 196.5 สูง = 266 ระยะซ้าย - ขวา = 28 ระยะบน - ล่าง = 28 ระยะขอบพื้นที่เนื้อหา ระยะขอบขนาดหนังสือ ระยะขอบเผื่อตัดตก ( พื้นสี )

6 พื้นที่กระดาษ และพื้นที่เนื้อหา ชื่อเรียก ขนาดหนังสือ ขนาด หนังสือ (inch) ระยะขอบ (inch) A4 กว้าง = 8.27 สูง = 11.69 ระยะซ้าย - ขวา = 0.98 ระยะบน - ล่าง = 0.98 A4 ( พื้นสี ) กว้าง = 8.50 สูง = 11.93 ระยะซ้าย - ขวา = 1.10 ระยะบน - ล่าง = 1.10 A5 กว้าง = 5.83 สูง = 8.27 ระยะซ้าย - ขวา = 0.79 ระยะบน - ล่าง = 0.79 A5 ( พื้นสี ) กว้าง = 6.06 สูง = 8.50 ระยะซ้าย - ขวา = 0.91 ระยะบน - ล่าง = 0.91 8 หน้ายกกว้าง = 7.50 สูง = 10.24 ระยะซ้าย - ขวา = 0.98 ระยะบน - ล่าง = 0.98 8 หน้ายก ( พื้น สี ) กว้าง = 7.74 สูง = 10.47 ระยะซ้าย - ขวา = 1.10 ระยะบน - ล่าง = 1.10 ระยะขอบพื้นที่เนื้อหา ระยะขอบขนาดหนังสือ ระยะขอบเผื่อตัดตก ( พื้นสี )

7 การกำหนดพื้นที่ใน MS Word 1 ระยะขอบเอกสาร + ระยะเผื่อตัดตก = ขนาดกระดาษ + เผื่อ ตัดตก ( ถ้ามี ) เผื่อตัด ตก ไม่เผื่อ ตัดตก

8 การกำหนดพื้นที่ใน MS Word 2 พื้นที่เนื้อหา การกำหนด ระยะขอบพื้นที่เอกสาร

9 2 Paragraph, Styles etc.

10 Paragraph คือ Tab คือ เว้นวรรค คือ ขึ้นบรรทัดใหม่ หรือแสดงให้ทราบว่า สิ้นสุด paragraph นั้นๆ

11 จัดระยะห่างภายในและภายนอก paragraph ระยะห่างเหนือ paragraph ระยะห่างใต้ paragraph ระยะห่างบรรทัดภายใน paragraph

12 ขนาดตัวหนังสือ (Font) ของเนื้อหาที่ เหมาะสมกับขนาดงาน  ขนาดงาน A5 : ขนาดตัวหนังสือที่เหมาะสมควรใช้ ขนาด 14 pt.  ขนาดงาน A4 และ 8 หน้ายก : ขนาดตัวหนังสือที่ เหมาะสมควรใช้ ขนาด 15-16 pt. * หมายเหตุ : font บางตัวอาจจะอาจจะ ตัวเล็ก หรือ ใหญ่ กว่ามาตฐาน ให้อ้างอิงจาก font AngsanaUPC, TH Saraban, BrowalliaUPC เป็นต้น

13 Style คือรูปแบบของการตั้งค่า ตัวอักษรเป็นกลุ่ม ประโยชน์ คือ ง่าย  แก้ไข เปลี่ยนแปลง รูปแบบข้อความได้พร้อมๆ กันทั้ง เล่ม  รูปแบบข้อความทั้งเล่มจะไม่ต่างกัน ( แยกกันทำหลาย คน )  รวดเร็วตั้งแต่ สร้าง จัดหน้า และแก้ไข  สร้างระบบอัตโนมัติ เช่น สารบัญ ได้ง่ายในภายหลัง

14 การตั้งค่า Style การสร้าง style ขึ้นใช้งาน กำหนดรูปแบบให้กับตัวอักษรและ / หรือ paragraph ก่อน แล้วกดสร้าง

15 การตั้งค่า Style การแก้ไข style คลิกขวาที่ style แล้วกด modify 1 3 2

16

17 Save to share  Save ไว้ ใช้กับเครื่องอื่น 1 2 3 4

18 save 1 เลือก style ที่ต้องการ 2 กด copy

19 using กด close file เพื่อเลือก template

20 File template : xxxxxx.dotm C:\Users\Mcdogwon\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

21 3 หัว - ท้ายกระดาษ สิ่ง ที่ต้องการให้แสดงในทุกๆ หน้า หรือเลขหน้า เราควรสร้างสิ่ง เหล่านี้แยกกับส่วนเนื้อหา หรือก็คือ ส่วน หัวกระดาษท้ายกระดาษ

22 พื้นที่ หัว - ท้ายกระดาษ พื้นที่หัว กระดาษ พื้นที่ท้าย กระดาษ พื้นที่ เนื้อหา

23 เลขหน้า ชิดซ้าย - ขวา ทำได้ไม่ยาก แนวคิดคือการสร้าง template หัว - ท้ายกระดาษ ต่างกันระหว่างหน้าซ้าย - ขวา ส่งผลให้ เราต้อง ออกแบบส่วน หัว - ท้ายกระดาษ 2 ครั้ง เพื่อหน้าซ้าย และหน้าขวา

24 ตัวอย่าง 2 หน้าซ้าย - ขวา ไม่เหมือนกัน

25 หน้าแรก ไม่มีเลขหน้า สร้าง template สำหรับ หน้าแรกของเอกสาร

26 สรุป หัว - ท้ายกระดาษ MS Word เปิดให้เราสร้าง template หัว - ท้ายกระดาษได้ 3 รูปแบบ คือ 1. หน้าแรก 2. หน้าคี่ 3. หน้าคู่

27 4 Auto

28 Auto markup  สารบัญ -Table of content  ดัชนี -Index  Footnote

29 สารบัญ การสร้าง 1 กำหนดรูปแบบ (template) ให้หัวข้อ ตามระดับของข้อความ 2 สั่งงาน word โดย กดที่ References>table of contents แล้ว เลือกรูปแบบตาม ต้องการ 1 2 3

30 การปรับแต่ง styles level กำหนดรูปแบบ กำหนดหัวข้อสารบัญ

31 Index วิธีสร้าง 1 เลือกข้อความที่ต้องการทำ index 2 กดปุ่ม Mark Entry จะแสดงให้ตั้งค่าต่างๆ 3 เลือกให้เป็น current page แล้วเลือก หรือพิมพ์ข้อความตามต้องการ แล้วกด Mark

32 1 เลือกคำที่ต้องการ 2 เด้งหน้าตั้งค่าขึ้นมา 3 กำหนดค่าแล้วกด mark

33 เมื่อกดปุ่ม mark แล้ว ระบบจะสร้าง tag ขึ้นมา ไม่ต้องสนใจ tag ที่มันสร้างขึ้นมา

34 Footnote วิธีสร้าง 1 คลิ๊กตำแหน่งที่ต้องการใส่ footnote แล้วกด insert footnote 2 พิมพ์คำอธิบาย ปุ่ม next footnote ช่วยให้กระโดดไป footnote ถัดไป ปุ่ม insert endnote ไปเพิ่ม footnote ไว้ท้าย เอกสาร ปุ่ม show note คือ แสดงว่ามีอะไรบ้าง

35 สร้างเส้นและตัวเลขให้อัตโนมัติ แล้วเราก็พิมพ์คำอธิบายเข้าไป

36 ตั้งค่าอื่นๆ

37 ขอบคุณครับ Mcdogwon@gmail.com วรวุฒิ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ

38 ภาพชัด - ไม่ชัด dot per inch คุณภาพต่ำคุณภาพสูง

39 การเรียงตัว pixel บนหน้าจอแบบ ต่างๆ Display แบบต่างๆ LCD Display


ดาวน์โหลด ppt MS Word 2010 for Beginning & Publishing. agenda  การปรับหน่วย  การกำหนดพื้นที่  รู้จักกับ paragraph  การตั้งค่า style และการนำไปใช้  หัว - ท้ายกระดาษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google