งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2554 สำนักงบประมาณ Bureau of the Budget โดย คุณวลัยรัตน์ ศรีอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2554 สำนักงบประมาณ Bureau of the Budget โดย คุณวลัยรัตน์ ศรีอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2554 สำนักงบประมาณ Bureau of the Budget โดย คุณวลัยรัตน์ ศรีอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

2 100% งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

3 ค่าใช้จ่าย บุคลากร 40% งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

4 ค่าใช้จ่าย บุคลากร 40% ภาระผูกพัน 6% งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

5 ค่าใช้จ่าย บุคลากร 40% ภาระผูกพัน 6% ชำระหนี้เงินกู้และชดใช้ เงินคงคลัง 20% งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

6 ค่าใช้จ่าย บุคลากร 40% ภาระผูกพัน 6% ชำระหนี้เงินกู้และชดใช้ เงินคงคลัง 20% 24% รายจ่ายตาม นโยบาย ต่อเนื่อง 24% งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

7 ค่าใช้จ่าย บุคลากร 40% ภาระผูกพัน 6% ชำระหนี้เงินกู้และชดใช้ เงินคงคลัง 20% 24% รายจ่ายตาม นโยบาย ต่อเนื่อง 24% 10% รายจ่ายภารกิจ ปกติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

8 ศึกษาธิกา ร คมนาค ม การคลัง ค่าใช้จ่าย บุคลากร 13.6% ภาระผูกพัน 17.4% รายจ่ายตาม นโยบายต่อเนื่อง 11.2% รายจ่ายภารกิจ ปกติ 57.6% ค่าใช้จ่าย บุคลากร 62.5% ภาระผูกพัน 4.1% รายจ่ายตามนโยบาย ต่อเนื่อง 22.3% รายจ่ายภารกิจ ปกติ 11.0% ทั้ง ประเทศ ค่าใช้จ่าย บุคลากร 42.8% ภาระผูกพัน 12.9% รายจ่ายภารกิจ ปกติ 14.1% ชำระหนี้เงินกู้และ ชดใช้เงินคงคลัง 12.6% รายจ่ายตาม นโยบายต่อเนื่อง 17.5% ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4.7% ภาระผูกพัน 1.5% รายจ่ายตามนโยบาย ต่อเนื่อง 0.01% รายจ่ายภารกิจ ปกติ 1.9% ชำระหนี้เงินกู้ และ ชดใช้เงินคง คลัง 91.76% ตัวอย่างค่าใช้จ่ายระดับกระทรวงปี 2553


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2554 สำนักงบประมาณ Bureau of the Budget โดย คุณวลัยรัตน์ ศรีอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google