งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนนับใดๆ ที่หาร จำนวนนับที่กำหนดให้ได้ ลงตัว เรียกว่า ตัวประกอบของจำนวน นับ จำนวนนับสามารถ เรียกอีกอย่างว่า จำนวนเต็มบวก หรือ จำนวนธรรมชาติ ซึ่งเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนนับใดๆ ที่หาร จำนวนนับที่กำหนดให้ได้ ลงตัว เรียกว่า ตัวประกอบของจำนวน นับ จำนวนนับสามารถ เรียกอีกอย่างว่า จำนวนเต็มบวก หรือ จำนวนธรรมชาติ ซึ่งเรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จำนวนนับใดๆ ที่หาร จำนวนนับที่กำหนดให้ได้ ลงตัว เรียกว่า ตัวประกอบของจำนวน นับ จำนวนนับสามารถ เรียกอีกอย่างว่า จำนวนเต็มบวก หรือ จำนวนธรรมชาติ ซึ่งเรา สามารถนำจำนวนนับ เหล่านี้มา บวก ลบ คูณ หรือ หาร กันได้

3 ตัวอย่าง จงหาจำนวนนับที่เป็นตัว ประกอบของ 132 เนื่องจาก 132 = 1 x 132 132 = 2 x 66 132 = 3 x 44 132 = 4 x 33 132 = 6 x 22 132 = 11 x 12 ดังนั้น ตัวประกอบของ 132 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 22, 33, 44, 66 และ 132

4 จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัว ประกอบเพียง 2 ตัว คือ 1 และตัว ของมันเอง เรียกว่าจำนวนเฉพาะ ตัวอย่างเช่น 3 เป็นจำนวน เฉพาะ เนื่องจากมีตัวประกอบ 2 ตัว คือ 1 และ 3 จาก 1 x 3 15 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เนื่องจากมีตัวประกอบมากกว่า 2 ตัว คือ 1, 3, 5, 15

5 จงหาว่าจำนวนใดต่อไปนี้เป็น จำนวนเฉพาะบ้าง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

6 สรุป จำนวนเฉพาะ จาก 1 - 87 ได้แก่ 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 87 แบบฝึกหัด จงหาจำนวน เฉพาะจาก 88 - 100 มี อะไรบ้าง ** เรียกตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะ ว่า ตัวประกอบเฉพาะ

7 สรุป จำนวนเฉพาะ จาก 88 - 100 ได้แก่ 89 97 แบบฝึกหัด จงหาจำนวน เฉพาะจาก 88 - 100 มี อะไรบ้าง ** เรียกตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะ ว่า ตัวประกอบเฉพาะ

8 = 4 x 3 = 2 x 2 x 3 = 2 2 x 3 การแยกตัวประกอบ คือ การ หาค่าของจำนวนที่อยู่ใน รูปการคูณของตัวประกอบ เฉพาะ สรุป 12 แยกตัวประกอบได้ 2 2 x 3 แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด จงแยกตัวประกอบของ 18 20 32 และ 420 เช่น 12 แยกตัว ประกอบได้

9 = 7 x 6 = 7 x 2 x 3 จงหา ห. ร. ม. ของ 42 กับ 105 105 แยกตัวประกอบได้ = 5 x 21 = 5 x 7 x 3 นำการ นำการ แยกตัวประกอบของ 42 กับ 105 ไปหาร ห. ร. ม. Solution. 42 แยกตัวประกอบได้

10 = 2 x 3 x 7 จงหา ห. ร. ม. ของ 42 กับ 105 105 แยกตัวประกอบได้ = 3 x 5 x 7 Solution. 42 แยกตัวประกอบได้ จะได้ ห. ร. ม. คือ 3 x 7 = 21

11 = 2 x 3 x 7 จงหา ค. ร. น. ของ 42 กับ 105 105 แยกตัวประกอบได้ = 3 x 5 x 7 Solution. 42 แยกตัวประกอบได้ จะได้ ค. ร. น. คือ 3 x 7 x 2 x 5 = 210 จะได้ ห. ร. ม. คือ 3 x 7 = 21

12 จงหา ห. ร. ม. ของ 32 กับ 48 Solution จะได้ 36, 48 2 18, 24 2 9, 12 3 3, 4 ฉะนั้น ห. ร. ม. คือ 2x 2 x 3 = 12

13 จงหา ห. ร. ม. ของ 48 กับ 64 จงหา ห. ร. ม. ของ 120 กับ 150 จงหา ห. ร. ม. ของ 35, 147 และ 45 จงหา ห. ร. ม. ของ 39, 52 และ 78 จงหา ห. ร. ม. ของ 132, 84 และ 165

14 จงหา ค. ร. น. ของ 32 กับ 48 Solution จะได้ 36, 48 2 18, 24 2 9, 12 3 3, 4 ห. ร. ม. คือ 2 x 2 x 3 = 12 3 1, 4 2 1, 2 2 1, 1 ฉะนั้น ค. ร. น. คือ 2 x 2 x 3 x 3 x 2 x 2 = 12 x 12 = 144

15 จงหา ค. ร. น. ของ 48 กับ 64 จงหา ค. ร. น. ของ 120 กับ 150 จงหา ค. ร. น. ของ 35, 147 และ 45 จงหา ค. ร. น. ของ 39, 52 และ 78 จงหา ค. ร. น. ของ 132, 84 และ 165


ดาวน์โหลด ppt จำนวนนับใดๆ ที่หาร จำนวนนับที่กำหนดให้ได้ ลงตัว เรียกว่า ตัวประกอบของจำนวน นับ จำนวนนับสามารถ เรียกอีกอย่างว่า จำนวนเต็มบวก หรือ จำนวนธรรมชาติ ซึ่งเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google