งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 จำนวน ( คน ) จังห วัด 100.02% 98.08%. 2 จำนวน ( คน ) จังห วัด 100.63% 98.144% 99.97%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 จำนวน ( คน ) จังห วัด 100.02% 98.08%. 2 จำนวน ( คน ) จังห วัด 100.63% 98.144% 99.97%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 จำนวน ( คน ) จังห วัด % 98.08%

2 2 จำนวน ( คน ) จังห วัด % % 99.97%

3 3 จำนวน ( คน ) จังห วัด % 94.22% % 99.03%

4 4 จำนวน ( คน ) จังห วัด % 92.92% 99.93% 98.75%

5 5 จำนวน ( คน ) จังห วัด % 91.92% 99.95% 98.56%

6 6 จำนวน ( คน ) จังห วัด % 89.85% % 98.17%

7 7 จำนวน ( คน ) จังห วัด 99.98% 90.76% 99.87% 98.35%

8 8 จำนวน ( คน ) จังห วัด % 90.51% % 98.33%

9 9 จำนวน ( คน ) จังห วัด %89.84% % 97.82%

10 10 จำนวน ( คน ) จังห วัด % 93.43% % 98.30%

11 11 จำนวน ( คน ) จังห วัด %91.04% % 97.46%

12 12 จำนวน ( คน ) จังห วัด 99.99% % % 99.83%

13 13 จำนวน ( คน ) จังห วัด 99.99% 93.87% % 98.21%

14 14 จำนวน ( คน ) จังห วัด 99.98% 98.36% 99.99% %

15 15 จำนวน ( คน ) จังห วัด % 90.16%99.99% 96.06%

16 16 จำนวน ( คน ) จังห วัด % 99.93% %

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27


ดาวน์โหลด ppt 1 จำนวน ( คน ) จังห วัด 100.02% 98.08%. 2 จำนวน ( คน ) จังห วัด 100.63% 98.144% 99.97%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google