งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง
จัดทำโดย ฝ่ายการเงิน กองคลัง

2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง
ครั้งที่ 1 ค่าใช้จ่ายประชุมราชการ ครั้งที่ 2 เงินทดรองราชการ ครั้งที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ

3

4

5 หน้าที่ 1 หน้าที่ 2

6

7

8

9

10

11 หน้าที่ 1 หน้าที่ 2

12 หน้าที่ 3 หน้าที่ 4

13 หน้าที่ 5 หน้าที่ 6

14 หน้าที่ 7 หน้าที่ 8

15 หน้าที่ 1 หน้าที่ 2

16 หน้าที่ 3 หน้าที่ 4

17 หน้าที่ 5 หน้าที่ 6

18 หน้าที่ 7 หน้าที่ 8

19 หน้าที่ 9 หน้าที่ 10

20 หน้าที่ 11 หน้าที่ 12

21 หน้าที่ 13 หน้าที่ 14

22 หน้าที่ 15 หน้าที่ 16

23 หน้าที่ 17 หน้าที่ 18

24 หน้าที่ 19 หน้าที่ 20

25 หน้าที่ 21 หน้าที่ 22

26 หน้าที่ 23 หน้าที่ 24

27


ดาวน์โหลด ppt โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google