งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ 1 ค่าใช้จ่ายประชุมราชการ ครั้งที่ 2 เงินทดรองราชการ ครั้งที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ 1 ค่าใช้จ่ายประชุมราชการ ครั้งที่ 2 เงินทดรองราชการ ครั้งที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ครั้งที่ 1 ค่าใช้จ่ายประชุมราชการ ครั้งที่ 2 เงินทดรองราชการ ครั้งที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบ กระทรวงการคลัง

4

5

6 หน้าที่ 1 หน้าที่ 2

7

8

9

10

11

12 หน้าที่ 1 หน้าที่ 2

13 หน้า ที่ 3 หน้าที่ 4

14 หน้าที่ 5 หน้าที่ 6

15 หน้าที่ 7 หน้าที่ 8

16 หน้าที่ 1 หน้าที่ 2

17 หน้าที่ 3 หน้าที่ 4

18 หน้าที่ 6 หน้าที่ 5

19 หน้าที่ 8 หน้าที่ 7

20 หน้าที่ 10 หน้าที่ 9

21 หน้าที่ 12 หน้าที่ 11

22 หน้าที่ 14 หน้าที่ 13

23 หน้าที่ 15 หน้าที่ 16

24 หน้าที่ 18 หน้าที่ 17

25 หน้าที่ 20 หน้าที่ 19

26 หน้าที่ 22 หน้าที่ 21

27 หน้าที่ 24 หน้าที่ 23

28 นำเสนอในคราวหน้าค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ 1 ค่าใช้จ่ายประชุมราชการ ครั้งที่ 2 เงินทดรองราชการ ครั้งที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google