งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองแผนและจัดทำงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ การวิเคราะห์งบประมาณ ของ ทร. 25/07/57 1 กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช. ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองแผนและจัดทำงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ การวิเคราะห์งบประมาณ ของ ทร. 25/07/57 1 กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช. ทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองแผนและจัดทำงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ การวิเคราะห์งบประมาณ ของ ทร. 25/07/57 1 กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช. ทร.

2 25/07/57 กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช. ทร. 2 งบประมาณของ ทร. ระหว่างปี 2540-2553

3 25/07/57 กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช. ทร. 3

4 25/07/57 กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช. ทร. 4 ประมาณการงบประมาณ ทร. 2554- 2558

5 25/07/57 กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช. ทร. 5 ประมาณการรายจ่ายเพื่อการ พัฒนากองทัพ 2554-2560

6

7 25/07/57 กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช. ทร. 7 ประมาณการงบประมาณ ทร. กรณี +1% โครงการปรับปรุง ร. ล. นเรศวรฯ ควร เริ่มในปี 2555

8 25/07/57 กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช. ทร. 8 ประมาณการงบประมาณ ทร. กรณี +3% โครงการปรับปรุง ร. ล. นเรศวรฯ ไม่ ควรก่อหนี้เกิน 3 ปี วงเงินปี 1,2,3 = 320, 640, 640 ลบ.


ดาวน์โหลด ppt กองแผนและจัดทำงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ การวิเคราะห์งบประมาณ ของ ทร. 25/07/57 1 กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช. ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google