งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์งบประมาณของ ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์งบประมาณของ ทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์งบประมาณของ ทร.
กองแผนและจัดทำงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร. 04/04/60

2 งบประมาณของ ทร. ระหว่างปี 2540-2553
กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร. 04/04/60

3 กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร.
04/04/60

4 ประมาณการงบประมาณ ทร. 2554-2558
กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร. 04/04/60

5 ประมาณการรายจ่ายเพื่อการพัฒนากองทัพ
กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร. 04/04/60

6

7 ประมาณการงบประมาณ ทร. กรณี +1%
โครงการปรับปรุง ร.ล.นเรศวรฯ ควรเริ่มในปี 2555 กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร. 04/04/60

8 ประมาณการงบประมาณ ทร. กรณี +3%
โครงการปรับปรุง ร.ล.นเรศวรฯ ไม่ควรก่อหนี้เกิน 3 ปี วงเงินปี 1,2,3 = 320, 640, 640 ลบ. กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร. 04/04/60


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์งบประมาณของ ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google