งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4. การต่อกิ่ง (Grafting) แบ่งออก ได้เป็น 5 วิธี 4.1. การต่อกิ่งไม้เนื้ออ่อน (Herbaceous grafting) 4.1.1 Spliced grafting 4.1.2 Saddle grafting 4.2 Bark.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4. การต่อกิ่ง (Grafting) แบ่งออก ได้เป็น 5 วิธี 4.1. การต่อกิ่งไม้เนื้ออ่อน (Herbaceous grafting) 4.1.1 Spliced grafting 4.1.2 Saddle grafting 4.2 Bark."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4. การต่อกิ่ง (Grafting) แบ่งออก ได้เป็น 5 วิธี 4.1. การต่อกิ่งไม้เนื้ออ่อน (Herbaceous grafting) 4.1.1 Spliced grafting 4.1.2 Saddle grafting 4.2 Bark grafting and its modified 4.3 Side grafting and its modified 4.4 Cleft grafting and its modified 4.5 Whip or Tongue grafting and its modified

2 4.1 Herbaceous grafting สามารถสรุปขั้นตอนการปฏิบัติได้ดังภาพ

3 และ Herbaceous grafting มีขั้นตอนดังนี้

4 1. ลักษณะของ ปากกาที่ใช้สำหรับ การต่อกิ่ง

5 2. ใช้มีดที่คมและสะอาดตัดลำต้น ทั้งต้นตอและกิ่งพันธุ์ดี

6 3. เสียบเเท่งลวดลงตรงกลาง ของลำต้น

7

8

9 4. นำส่วนของกิ่งพันธุดีมาเสียบ ลงแท่งลวดอีกด้านหนึ่งของต้น ตอ

10

11 5. ลักษณะของลำต้นที่ทำ การต่อกิ่งแล้ว

12 6. ต้นมะเขือเทศที่ทำการต่อกิ่งปลูก ในแปลงเพาะปลูก

13 7. รอยต่อระหว่างกิ่งพันธุ์ดีและต้นตอ

14 8. ลักษณะของมะเขือเทศที่ทำการ ต่อกิ่งเจริญเติบโตและทนต่อ สภาพแวดล้อมได้ดี

15 4.2 Bark grafting มี ขั้นตอนดังนี้

16 1. กรีดเปลือก ต้นตอ 2 รอย ห่างกัน ประมาณ 1.5- 2 ซม. และยาว 2-3 นิ้ว

17 2. จรดมีดถึงเนื้อ ไม้ใน แนวตั้งฉากกับ รอยแผล

18 3. ลอกเปลือก ไม้ในแนวที่ เฉื่อนจนสุด รอยแผลและ ปิดไว้ เหมือนเดิม

19 4. เฉื่อนกิ่ง พันธุ์ดีให้เป็น รูปปากฉลาม และแผลเรียบ ยาวประมาณ 2-3 นิ้ว

20

21 5. นำกิ่งพันธุ์ดี สอดลงในแผล ของต้นตอ

22 6. พันด้วย พลาสติกให้ แน่นทิ้งไว้ ประมาณ 1 เดือนถ้ายอดที่ เสียบยังสดอยู่ แสดงว่ากิ่ง พันธุ์ดีเชื่อมต่อ กับต้นตอ เรียบร้อยแล้ว

23 7. ลักษณะของกิ่ง พันธุ์ดีที่แตกยอด ใหม่

24 4.3 Side grafting 1. เฉื่อนกิ่งต้นตอเข้าไปใน เนื้อไม้เล็กน้อยและยาว 2-3 นิ้ว

25 2. ตัดเปลือกตรงรอยเฉื่อน เป็นมุม 45 องศา และห่าง จากโคนแผล 1/2-1 นิ้ว

26

27 3. เฉื่อนกิ่งพันธุ์ดี เป็นรูปปากฉลาม ยาวเท่ากับแผลบน ต้นตอ 2-3 นิ้ว

28 4. เฉื่อนด้านหลังของ รอยแผลเล็กน้อย

29 5. สอดกิ่งพันธุ์ดีลงแผล ของต้นตอ

30 6. พันด้วยพลาสติกให้ แน่นโดยพันแผลจาก ด้านล่างขึ้นด้านบน

31

32 7. ประมาณ 1 เดือน หลังจากต้น ตอและกิ่ง พันธุ์ดีเชื่อม กันดีแล้ว ยอดของกิ่ง พันธุ์ดีจะเริ่ม แตกยอด ใหม่

33 8. ยอดกิ่ง พันธุ์ดีใหม่

34 4.4 Cleft grafting

35 1. เลือกต้นตอให้เป็นแนว ตรงและไม่มีข้อ ตัดต้นตอ ให้เป็นแนวระดับ

36

37 2. เลือกกิ่งพันธุ์ดีให้มี ตาข้าง 1-3 ตา

38 3. เฉื่อนกิ่งพันธุ์ดี เป็นรูปปากฉลาม ทั้ง 2 ข้างยาว ประมาณ 1 นิ้ว

39 4. ผ่าต้นตอตรงกลาง ยาวประมาณ 1 นิ้ว

40 5. เสียบกิ่งพันธุ์ดีลงต้นตอ และให้เนื้อเยื่อเจริญทั้ง 2 ตรงกัน

41 6. ผูกด้วย เชือกฟาง หรือพันด้วย พลาสติกให้ แน่น

42 7. คลุมด้วยถุงพลาสติกเพื่อ ป้องกันการระเหยความชื้น ออกจากกิ่งและเก็บไว้ในที่ ร่ม

43 8. ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน ถ้ากิ่งยังอยู่แสดงว่ากิ่ง พันธุ์ดีและต้นตอเริ่มเชื่อม ประสานกันให้ค่อยๆเปิด ถุงและเมื่อแข็งแรงดีจึง ย้ายออกจากถุง


ดาวน์โหลด ppt 4. การต่อกิ่ง (Grafting) แบ่งออก ได้เป็น 5 วิธี 4.1. การต่อกิ่งไม้เนื้ออ่อน (Herbaceous grafting) 4.1.1 Spliced grafting 4.1.2 Saddle grafting 4.2 Bark.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google