งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลื่อย เป็นเครื่องมือคมตัดแบบตัดถากชนิด หนึ่ง บริเวณฟันหรือใบเลื่อยทำด้วยเหล็ก สำหรับทำเครื่องมือหรือเหล็กสำหรับงานตัด ด้วยความเร็วสูง ซึ่งเป็นฟันเล็กๆเรียงกันอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลื่อย เป็นเครื่องมือคมตัดแบบตัดถากชนิด หนึ่ง บริเวณฟันหรือใบเลื่อยทำด้วยเหล็ก สำหรับทำเครื่องมือหรือเหล็กสำหรับงานตัด ด้วยความเร็วสูง ซึ่งเป็นฟันเล็กๆเรียงกันอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เลื่อย เป็นเครื่องมือคมตัดแบบตัดถากชนิด หนึ่ง บริเวณฟันหรือใบเลื่อยทำด้วยเหล็ก สำหรับทำเครื่องมือหรือเหล็กสำหรับงานตัด ด้วยความเร็วสูง ซึ่งเป็นฟันเล็กๆเรียงกันอยู่ เป็นแถวคล้ายคมของสกัด มีทั้งในงานไม้ และงานโลหะ

3

4 ส่วนประกอบหลัก 1. โครงเลื่อย 2. ใบเลื่อย 3. นัตหางปลา 1 2 3

5 หน้าทีส่วนประกอบเลื่อยมือ 1. โครงเลื่อย ( Frame ) ทำหน้าที่ในการจับขึงใบ เลื่อยให้ตึงและพาใบเลื่อยเคลื่อนที่ไป และกลับ เพื่อทำการตัดเฉือนวัสดุ 2. ใบเลื่อย ( Blade ) ทำหน้าที่ในการจัดเฉือน วัสดุที่ต้องการตัด 3. นัตหางปลา (Nut) ทำหน้าที่ในการล็อคใบเลื่อย และปรับความตึงของใบเลื่อย

6 ลักษณะของคลองเลื่อย แบบฟันสลับ ใช้กับเลื่อยกล ( เครื่อง ) แบบฟันคลื่น ใช้กับเลื่อยมือ แบบตอกหรือเจียระไน ใช้กับเลื่อยวงเดือน

7 คุณสมบัติของใบเลื่อย ใบเลื่อยที่ใช้เลื่อยวัสดุแข็งและวัสดุ อ่อน จะมีความห่างระหว่างฟันต่างกันซึ่งแบ่ง ออกเป็นฟันห่างฟันถี่ปานกลาง และฟันถี่มาก ค่าความถี่ ของฟันเลื่อยจะบอกได้โดยเทียบ จำนวนฟันต่อความยาวของใบเลื่อย 1 นิ้วหรือ 25 มิลลิเมตร ขนาดของใบเลื่อย จะบอกเป็นจำนวนฟัน / นิ้วและความหนา ความกว้าง ความยาวรูปร่าง ของใบเลื่อยโดยทั่ว ๆ ไปจะบอกความยาวระหว่าง รูร้อยใบเลื่อย เช่น 300 มม. และทางด้านใกล้รู ร้อยด้านหนึ่ง จะบอกจำนวนฟัน / นิ้ว ที่ใช้งานกัน อยู่ทั่ว ๆ ไป คือ 18 ฟัน / นิ้ว

8 ร่องเก็บเศษ ระยะพิตห่าง ร่องเก็บเศษโต ใชักับโลหะอ่อน ระยะพิตแคบ ร่องเก็บเศษเล็ก ใช้กับโลหะแข็ง

9 ลักษณะของร่องเก็บเศษ ร่องเก็บเศษเล็ก ฟันมีความแข็งแรงมาก ร่องเก็บเศษโตฟันมีความแข็งแรงน้อย เนื่องจากมีมุมลิ่มเล็ก ร่องเก็บเศษโตฟันมีความแข็งแรงมาก เพราะขนาดของมุมลิ่มโต

10 การเลือกใบเลื่อยให้เหมาะกับงาน

11 ขั้นตอนการเลื่อย ชิ้นงาน 1. ยึดใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อยโดยให้ ฟันเลื่อยชี้ไปทิศทางของการเลื่อยเสมอ 2. จับชิ้นงานให้แน่นบนปากกา ให้แนวตัดอยู่ใกล้ตัวของปากกา มากที่สุด บากแนวเลื่อยด้วยตะไบสามเหลี่ยม 3. เริ่มเลื่อยเอียงใบเลื่อยทำมุมกับผิวงาน ประมาณ 10 องศา

12 4. ใช้ความเร็วในการเลื่อยประมาณ 40 – 50 จังหวะชักต่อนาที ข้อควรระวังในการใช้เลื่อยมือ 1. การเลื่อย ถ้าเป็นเลื่อยมือ ต้องออกแรงตัดให้สม่ำเสมอ 2. ต้องเลือกระยะฟันของใบเลื่อย ให้เหมาะสมกับชนิด, ขนาด และวัสดุงาน 3. ใส่ใบเลื่อยให้ฟันชี้ไปทางจังหวะตัดเนื้องาน 4. การจับชิ้นงาน ให้รอยตัดอยู่ใกล้ที่จับยึดมากที่สุด เพื่อ ป้องกันการสั่นขอชิ้นงานขณะทำการเลื่อย 5. การจับยึดชิ้นงานต้องมีเทคนิคที่เหมาะสมในงานบาง ลักษณะ 6. ใช้ใบเลื่อยให้เต็มตลอดใบหรือให้ใช้จำนวนฟันให้มาก ที่สุด

13 ข้อมูลอ้างอิง http://hanpho.ac.th/


ดาวน์โหลด ppt เลื่อย เป็นเครื่องมือคมตัดแบบตัดถากชนิด หนึ่ง บริเวณฟันหรือใบเลื่อยทำด้วยเหล็ก สำหรับทำเครื่องมือหรือเหล็กสำหรับงานตัด ด้วยความเร็วสูง ซึ่งเป็นฟันเล็กๆเรียงกันอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google