งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตอนกิ่งในอากาศ (Air Layering) เป็นการขยายพันธุ์พืช ประเภทหนึ่ง โดยมีรูปแบบอีกหลาย รูปแบบ แล้วแต่ความเหมาะสมกับชนิด ของพืชที่จะทำการตอนกิ่ง การตอนกิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตอนกิ่งในอากาศ (Air Layering) เป็นการขยายพันธุ์พืช ประเภทหนึ่ง โดยมีรูปแบบอีกหลาย รูปแบบ แล้วแต่ความเหมาะสมกับชนิด ของพืชที่จะทำการตอนกิ่ง การตอนกิ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การตอนกิ่งในอากาศ (Air Layering) เป็นการขยายพันธุ์พืช ประเภทหนึ่ง โดยมีรูปแบบอีกหลาย รูปแบบ แล้วแต่ความเหมาะสมกับชนิด ของพืชที่จะทำการตอนกิ่ง การตอนกิ่ง คือการทำให้รากของพืชงอกในขณะที่ยัง ติดอยู่กับลำต้นเดิม ความเหมาะสมของ ฤดูกาลการตอนกิ่ง คือฤดูฝนจะเหมาะสม ที่สุด ฉะนั้นมาทำการตอนกิ่งที่มีวิธีการ ตอนกิ่งง่ายใคร ๆ ก็ทำได้

3 วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการตอนกิ่งใน อากาศ (Air Layering) ประกอบด้วย 1 มีดที่ทำการตอนกิ่งได้ถนัด 2 ถุงพลาสติกที่มีขนาดพอเหมาะ 3 ในที่นี้ของใช้วัสดุประเภทดิน ดินที่สามารถเก็บความชื้นได้ ดี หาได้จากบริเวณที่มีใบไม้เปือยย่อยสลายอยู่ 4 เชือกฟางสำหรับมัด

4 กิ่งพันธุ์ กิ่งพันธุ์ที่เหมาะสมในการตอนกิ่งใน อากาศ (Air Layering) จะต้องมีความสมบูรณ์ กิ่งแก่กิ่งอ่อน มีสีเขียวอม น้ำตาล

5 ควั่นเปลือก ทำการควั่นรอบกิ่งบริเวณที่จะทำการตอนกิ่ง เป็นสอง รอย ให้มีระยะห่างกัน 1 นิ้ว

6 ลอกเปลือก ทำการลอกเปลือกตรงกลางรอยควั่นทั้งสองออกใหัหมด ลักษณะที่ได้ ลักษณะที่ได้ภายหลังจากลอกเปลือกออกแล้ว จะเห็น เนื้อเยื่อเจริญ

7 เตรียมดินห่อหุ้ม นำดินในที่นี้คือดินแดงกับกากมะพร้าว ที่เก็บ ความชื้นของน้ำได้ดี

8 นำดินมาห่อหุ้มกิ่งที่ตอนไว้ นำดินที่ใส่ถุงแล้วมาห่อกับกิ่งต้นไม้ที่ตอน ไว้แล้ว มาหุ้มกิ่ง มัด ทำการมัดให้แน่น เพื่อป้องกันการขยับของถุงพลาสติก บรรจุดิน เวลารากอ่อนงอก ตรงบริเวณลอยควั่นด้านบน ใช้ เชือกฟางมันให้เหมือนข้าวเหนียวต้มมัด ให้ดูสวยงาม สองเส้น แทง ใช้ปลายมีดแทง ๆ แทงให้เป็นรูพอให้น้ำสามารถผ่าน ให้ ความชื้นแก่ดินภายในถุงพลาสติกได้ การถ่ายเทอากาศ และ ควบคุมอุณหภูมิ

9 เสร็จสมบูรณ์ เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ในการตอนกิ่งใน อากาศ (Air Layering) แบง่าย ๆ สบาย ๆ

10


ดาวน์โหลด ppt การตอนกิ่งในอากาศ (Air Layering) เป็นการขยายพันธุ์พืช ประเภทหนึ่ง โดยมีรูปแบบอีกหลาย รูปแบบ แล้วแต่ความเหมาะสมกับชนิด ของพืชที่จะทำการตอนกิ่ง การตอนกิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google