งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลี้ยงปลากะพงขาว. ปลากะพงขาว มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Lates calcarifer (Bloch) และมีชื่อสามัญว่า Giant Perch หรือ Sea Bass ปลากะพงขาวเป็นปลา น้ำกร่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลี้ยงปลากะพงขาว. ปลากะพงขาว มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Lates calcarifer (Bloch) และมีชื่อสามัญว่า Giant Perch หรือ Sea Bass ปลากะพงขาวเป็นปลา น้ำกร่อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลี้ยงปลากะพงขาว

2 ปลากะพงขาว มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Lates calcarifer (Bloch) และมีชื่อสามัญว่า Giant Perch หรือ Sea Bass ปลากะพงขาวเป็นปลา น้ำกร่อย ขนาดใหญ่ที่สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งใน น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม จึงเป็นปลาที่นิยม เลี้ยงกันแพร่หลายในเขตจังหวัดชายทะเลของ ประเทศไทย ปลากะพงขาวเป็นปลาเลี้ยงง่าย โตเร็ว เนื้อมีรสชาติดีและมีราคาดีอีกด้วย

3 ข้อดีของปลากะพง ขาว 1. เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว เนื้อมี รสชาติดี ราคาดีพอสมควร 2. หาพันธุ์ปลาได้ง่าย มีทุกขนาด และสามารถหาได้ ในปริมาณไม่จำกัด 3. สามารถเลี้ยงปลากะพงขาวได้ ทั้งในแหล่งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำทะเล

4 การเลี้ยงปลากะพงขาว ในกระชัง การเลี้ยงปลาในกระชังเป็น วิธีการหนึ่งที่เกษตรกรนิยมกันอย่าง แพร่หลาย มีความเหมาะสมกับ สภาพท้องที่ตามแหล่งน้ำตื้น เช่น ปากแม่น้ำลำคลอง ริมชายฝั่งทะเล ซึ่งสามารถดัดแปลงเป็นที่เลี้ยงปลา ได้สะดวก ใช้พื้นที่น้อยแต่สามารถ เลี้ยงปลาได้เป็นจำนวนมาก ๆ นอกจากนั้นแล้วยังไม่ต้องกังวล เกี่ยวกับปัญหาคุณภาพของน้ำที่ใช้ เลี้ยงปลาอีกด้วย

5

6 การเลือกทำเลเพื่อการติดตั้ง กระชังเลี้ยงปลา  เป็นบริเวณปากแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ หรือชายฝั่งทะเล ซึ่งมีน้ำ ไหลถ่ายเทได้ดี มีการขึ้นลงของกระแสน้ำ และเมื่อน้ำลงต่ำสุดในฤดูร้อน ควรมีความ ลึกไม่น้อยกว่า 2 เมตร  เป็นบริเวณที่มีคลื่นสงบ  เป็นบริเวณที่อยู่ห่างไกลจากโรงงาน อุตสาหกรรม  แหล่งที่วางกระชังเลี้ยงปลาควรมีการ คมนาคมที่ดี  แหล่งที่วางกระชัง ควรอยู่ห่างจาก เส้นทางสัญจรทางน้ำ

7

8 รูปแบบของกระชังเลี้ยง ปลา แบ่งตามลักษณะของโครงสร้าง ได้ 2 แบบ คือ 1. กระชังประจำที่ คือ กระชังจะผูกติด กับเสาหลักซึ่งปักไว้กับพื้นดินอย่าง แข็งแรง ดังนั้นบริเวณแหล่งเลี้ยงจะมี ความลึกเมื่อน้ำขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2.50 เมตร โดยมีระดับน้ำขึ้นสูงสุดต่ำสุด แตกต่างกันประมาณ 50-60 เซนติเมตร

9

10 2. กระชังลอยน้ำ คือ กระชังที่เหมาะ สำหรับการเลี้ยงปลาในบริเวณ ที่มีน้ำ ลึกไม่ต่ำกว่า 2 เมตร ในช่วงน้ำลงต่ำสุด และระดับน้ำขึ้นลงแตกต่างกันมากกว่า 1 เมตรขึ้นไป ตัวกระชังจะผูกแขวนอยู่กับ แพ หรือทุ่นลอย ซึ่งลอยขึ้นลงตามการขึ้น ลงของกระแสน้ำ กระชังเลี้ยงปลานิยมทำเป็น สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดที่นิยมใช้ กัน มากโดยทั่ว ๆ ไป คือขนาด 3x3x2 เมตร 4x4x2 และ 5x5x2 เมตร ประกอบด้วย เนื้ออวนเบอร์ 15 มีขนาดตาเหยียด 2.0- 2.5 เซนติเมตร

11 การเตรียมพันธุ์ปลา ปลากะพงขาวที่จะปล่อยเลี้ยงใน กระชังต้องมีขนาดความยาว 10 เซนติเมตร (4 นิ้วขึ้นไป ) จึงจะเลี้ยง ได้ผลดี มีอัตรารอดตายมากกว่า 90% ซึ่งปลา ดังกล่าวหา ซื้อได้จากฟาร์มเอกชนทั่ว ๆ ไป

12

13 การจัดปลาลงเลี้ยงใน กระชังและอัตราปล่อย จะต้องคัดปลาที่มีขนาดใกล้เคียงกัน อยู่ในกระชังเดียวกัน สามารถปล่อย ปลากะพงขาวขนาด 4 นิ้ว ลงเลี้ยงได้ ในอัตราปล่อยตั้งแต่ 40-200 ตัวต่อ ตารางเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมและทำเลของที่ตั้ง กระชัง กรณีแม่น้ำลำคลองที่มีสภาพน้ำ ไม่ดีนัก น้ำไหลถ่ายเทไม่ดีพอ สามารถ ปล่อยเลี้ยงได้ในอัตรา 40-100 ตัวต่อ ตารางเมตร ถ้าสภาพทำเลและแหล่ง น้ำดีก็ปล่อยได้ในอัตราสูงถึง 200 ตัว / ตารางเมตร

14 อาหารและการให้อาหาร อาหารใช้เลี้ยงปลากะพงจะเป็นพวกปลาสด ส่วน ใหญ่นิยมใช้ปลาหลังเขียว วิธีการให้อาหารแก่ปลากะพงขาวนั้น จะให้โดยการ นำปลาสด ๆ ที่หาได้มาสับ ให้เป็นชิ้นขนาดพอดีกับปากปลากะพงขาว การให้อาหารจะให้วันละ 2 ครั้ง คือในตอนเช้าและ ตอนเย็น แต่ไม่ควรให้อาหารเกินความจำเป็น เพราะอาหารที่ เหลือตกค้างอยู่ในกระชัง อาจจะหมักหมมและอุดตันรูอวนได้ หรืออาจจะ เป็นเหยื่อล่อปูและสัตว์น้ำอื่น ๆ ปกติควรทำความสะอาดกระชังประมาณ 10-15 วัน ต่อครั้ง อัตราการแลกอาหารเป็นเนื้อ (F:C:R) จะมีค่าเท่ากับ ประมาณ 7-10:1

15

16 การเจริญเติบโตและ ผลผลิต ปลากะพงขาวที่เลี้ยงในกระชัง จะเจริญเติบโตได้ขนาดตลาด (500- 800 กรัม ) ในระยะเวลาการเลี้ยง ประมาณ 6-7 เดือน

17 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การเลี้ยงปลากะพงขาว. ปลากะพงขาว มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Lates calcarifer (Bloch) และมีชื่อสามัญว่า Giant Perch หรือ Sea Bass ปลากะพงขาวเป็นปลา น้ำกร่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google