งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แต่งบ้านให้สวย ด้วยสวนงาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แต่งบ้านให้สวย ด้วยสวนงาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แต่งบ้านให้สวย ด้วยสวนงาม
นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน

2 บ้านน่าอยู่ บ้านน่าอยู่ หมายถึง บ้านที่จัดแบ่งห้องเป็นสัดส่วน มีความสะดวก มีระเบียบ จัดและตกแต่งอย่างสวยงาม เหมาะสม ทุกคน

3 การปลูกไม้ดอกประดับแปลงเพื่อให้เกิดความสวยงามนั้น จำเป็นต้องปลูกเป็นกลุ่มในแปลงขนาดไม่เล็กนัก ใช้ต้นจำนวนมาก

4 ลักษณะของไม้ดอกไม้ประดับ
ไม้ดอกที่จะนำมาปลูกจึงต้องมีคุณสมบัติสำคัญบางประการคือ ขยายพันธุ์ได้ง่ายโดยเฉพาะการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด อีกทั้งปลูกง่าย เลี้ยงง่าย ไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากนัก ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ออกดอกดก และดอกบานใกล้เคียงกันทีละหลายๆ ดอก

5 การปลูกดอกดาวเรือง

6 ชนิดของดาวเรือง ดาวเรืองที่ปลูกกันอยู่โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. ดาวเรืองอเมริกัน ดอกซ้อนกันแน่น ดอกมีขนาดใหญ่ 2. ดาวเรืองฝรั่งเศส เป็นดาวเรืองต้นเล็ก ดอกมีขนาดเล็ก 3. ดาวเรืองพันธุ์ลูกผสม มีลักษณะความแข็งแรง ดอกใหญ่ และมีกลีบซ้อนมาก

7 การขยายพันธุ์ดาวเรือง
ทำได้โดยการใช้เมล็ดและการปักชำ แต่วิธีที่นิยมทำคือ การใช้เมล็ด เพราะได้จำนวนมากกว่า

8 การปลูกดาวเรือง 1. ไถเตรียมดิน หว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไป
2. ขุดหลุมกว้าง 15 เซนติเมตร แปลงละ 3 แถว ใส่ปุ๋ยสูตร 3. นำต้นกล้าที่มีอายุ 7-10 วัน นำมาปลูกในแต่ละหลุมที่เตรียมไว้ รดน้ำให้ชุ่ม 4. เมื่อดาวเรืองอายุ 15 และ 25 วัน ควรใส่ปุ๋ย 5. หลังจากปลูก วัน ต้องรีบปลิดดอกข้างออกให้หมดภายใน 2-3 วัน 6. หลังจากนั้นประมาณ 20 วัน ก็ตัดดอกไปจำหน่าย

9 โรคและแมลงที่สำคัญต่อดาวเรือง
1. โรคเหี่ยว 2. โรคราแป้ง 3. โรคดอกไหม้ 4. เพลี้ยไฟ 5. หนอนกระทู้หอม


ดาวน์โหลด ppt แต่งบ้านให้สวย ด้วยสวนงาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google