งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ. จ. อ. ภาคภูมิ โชติสุวรรณกุล นักเรียนหลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะชั้นพันจ่า เอก เลขที่ ๐๒๑ หัวข้อ ผนังสำเร็จรูป ไม้อัด วีว่าบอร์ด สมาร์ทบอร์ด งานนำเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ. จ. อ. ภาคภูมิ โชติสุวรรณกุล นักเรียนหลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะชั้นพันจ่า เอก เลขที่ ๐๒๑ หัวข้อ ผนังสำเร็จรูป ไม้อัด วีว่าบอร์ด สมาร์ทบอร์ด งานนำเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ. จ. อ. ภาคภูมิ โชติสุวรรณกุล นักเรียนหลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะชั้นพันจ่า เอก เลขที่ ๐๒๑ หัวข้อ ผนังสำเร็จรูป ไม้อัด วีว่าบอร์ด สมาร์ทบอร์ด งานนำเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของ หมวดวิชา วัสดุก่อสร้าง

2 ในปัจจุบันการก่อสร้างอาคาร ได้เพิ่ม จำนวนมากขึ้น เรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างขนาด เล็กหรือใหญ่ก็ตาม ต่าง มุ่งให้ความสำคัญ ต่อระยะเวลา และ เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยกันทั้งนั้น ผนัง สำเร็จรูป เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ ตอบสนองความต้องการทางด้านนี้ได้เป็น อย่างดี เพราะผนังสำเร็จรูป มีข้อดีต่างๆ ดังนี้ คือ 1. ให้ความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน 2. แข็งแรงทนทาน 3. ทันสมัย และสวยงาม

3

4 ไม้อัด ( แผ่นไม้อัด Plywood) ไม้อัด หรือไม้อัดสลับชั้น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ ได้จากการประกอบสมดุล โดย การนำไม้บางหลายแผ่น มา ประกอบให้ยึดตัวกันด้วยกาว ลักษณะที่สำคัญ คือ การจัดให้ไม้บางแต่ละแผ่น มี เสี้ยนขวางตั้งฉากกันเพื่อเพิ่ม คุณสมบัติทางความเข็งแรง และ ลดการขยายตัว หรือหดตัดใน ระนาบของแผ่นให้น้อยที่สุด

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 การติดตั้ง สามารถยึดด้วยตะปู หรือ ใช้สกรูเกลียวปล่อยแล้วฉาบฝังหัวเพื่อความ เรียบร้อย สวยงาม ให้ใช้ระยะห่างระหว่าง โครงคร่าว ตั้งแต่ 40 ซม.X120 ซม. หรือ 60 ซม.X120 ซม. แล้วแต่ความหนาแผ่น และ ความแข็งแรงที่ต้องการ โดยเว้นร่องระหว่าง แผ่นไว้ 5 – 10 มม. แล้วอุดร่องด้วยสาร ยืดหยุ่น ประเภท โพลียูรีเธน หรือ ซิลิโคน เพื่อป้องกันน้ำ หรือความชื้น ในการติดตั้ง โครงเหล็ก ควรใช้โครงคร่าวเหล็กที่มีการให้ ตัวได้เล็กน้อย เช่น เหล็กพับรูตัว C หรือ U ความหนาประมาณ 1.6 มม. ถ้าต้องการให้ แผ่นขนาดความยาว 20 มม. รับน้ำหนักได้ 200 – 500 กก. ต่อ 1 ตรม. ต้องวางตงห่างกัน 60X60 ซม. แต่ถ้าต้องการให้รับน้ำหนักได้ 600 กก. ต่อ 1 ตรม. ต้องวางตกห่างกัน 30X30 ซม.

17 การเลื่อย ตัด สามารถตัดขนาด ด้วยเลื่อยมือ หรือเลื่อยไฟฟ้า ที่ใช้ ใบเลื่อยวงเดือนไม่แนะนำให้ใช้ ใบตัดไฟเบอร์

18 การเจาะ เจาะโดยใช้ดอก สว่านไฮสปีด การตอกตะปู สำหรับแผ่นความ หนาไม่เกิน 10 มม. สามารถตอก ตะปูได้เลยโดยไม่ต้องเจาะนำ และ สามารถติดตั้งโดยใช้ตะปูลมได้

19 การขันสกรู แนะนำให้ใช้สกรูปลายสว่าน ที่สามารถ เจาะรูนำขนาดใหญ่และคว้านปากรู เพื่อ ฝังหัวสกรูในขั้นตอนเดียว แล้วโป๊วอุดรู เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม หากใช้สกรู เกลียวปล่อยทั่วไปในการติดตั้ง ให้เจาะรู นำให้ขนาดใหญ่กว่าสกรู เพื่อให้สกรูขยับ ตัวได้เล็กน้อย สามารถเพิ่มความแข็งแรง ทนทานได้และคว้านปากรูเพื่อฝังหัวสกรู ร่องระหว่างแผ่น ในการติดตั้งแผ่น ให้มีการเว้นร่องระหว่าง แผ่นไว้ 3 - 5 มม. สำหรับงานภายใน และ 5 - 10 มม. สำหรับงานภายนอก ควรอุด ร่องที่เว้นไว้ด้วยสารยืดหยุ่นประเภทโพลียู รีเทนเพื่อป้องกันโครงเคร่าจากน้ำและ ความชื้น หรือปิดรอยต่อด้วยคิ้ว

20 การทาสี ใช้ได้กับสีแทบทุกชนิด โดยเฉพาะสีน้ำอคริ ลิค สีโพลียูรีเทน หรือสีอีพ๊อกซี่ ผิวที่เรียบไม่ ดูดซึมสี ทำให้เปลืองสีน้อยกว่าวัสดุแผ่น เรียบชนิดอื่น หากใช้สีน้ำมัน ให้ทาสีรองพื้น กันด่างก่อน

21 การยกแผ่น การเลื่อนแผ่นวีว่าบอร์ดออกจากกอง ให้ เลื่อนแผ่นไปตามด้านข้างทั้งแผ่น หลีกเลี่ยงการยกแผ่นโดยจับที่ปลายทั้ง สองด้าน เพราะด้วยน้ำหนักของแผ่น จะทำ ให้เกิดการแอ่นตัวมากเกินควร และอาจเป็น สาเหตุของการแตกหัก

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 สรุป ไม่ว่าจะเป็นโครงการ ก่อสร้างขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ต่างมุ่งให้ความสำคัญ ต่อ ระยะเวลา และเทคโนโลยีที่ ทันสมัยด้วยกันทั้งนั้น ผนัง สำเร็จรูป ไม้อัด วีว่าบอร์ด สมาร์ทบอร์ด เป็นอีกเทคโนโลยี หนึ่งที่ตอบสนองความต้องการ ทางด้านนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็น หน้าที่ของวิศวกรผู้ออกแบบ เป็น ผู้พิจารณาเลือกชนิดของวัสดุ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดใน ราคาที่เหมาะสมกับชิ้นงาน

33 แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ www.viva.co.th www.navy.mi.th/ncd ราคากลาง ชย. ทร. www.thaiplywood.com


ดาวน์โหลด ppt พ. จ. อ. ภาคภูมิ โชติสุวรรณกุล นักเรียนหลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะชั้นพันจ่า เอก เลขที่ ๐๒๑ หัวข้อ ผนังสำเร็จรูป ไม้อัด วีว่าบอร์ด สมาร์ทบอร์ด งานนำเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google