งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไม้ดอกไม้ประดับงามตา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไม้ดอกไม้ประดับงามตา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไม้ดอกไม้ประดับงามตา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน

2 ชนิดไม้ดอกไม้ประดับ งามตา

3 ดาวเรือง (Marigold) ดาวเรืองที่นิยมนำมาปลูกประดับมี 2 พันธุ์ คือ - ดาวเรืองอเมริกัน เป็นดาวเรืองดอกใหญ่ ความสูงของต้นตั้งแต่ เซนติเมตร มี 3 สี คือ สีเหลือง สีทอง และสีส้ม เหมาะสำหรับปลูกประดับแปลง ทั้งในลักษณะที่ปลูกเลี้ยงในแปลงโดยตรง หรือปลูกเลี้ยงในกระถาง - ดาวเรืองฝรั่งเศส เป็นดาวเรืองดอกเล็ก ต้นเตี้ย ปลูกได้เฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้น เพราะเป็นพันธุ์ที่ไวแสง ส่วนในฤดูอื่นจะออกดอกเพียง 4-5 ดอก ดอกมี 3 สี คือ สีเหลือง สีส้ม และสีแดง มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อนความสูงตั้งแต่ เซนติเมตร

4 ดาวกระจาย (Cosmos) นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ มี 2 พันธุ์คือ - ดาวกระจายสีเหลือง ดาวกระจายประเภทนี้พบเห็นอยู่ทั่วไปในธรรมชาติทุกจังหวัดของประเทศไทย เป็นไม้ดอกล้มลุก ปลูกง่ายเลี้ยงง่าย ไม่ต้องดูแลรักษามากนัก แต่มีเฉพาะดอกสีเหลืองและสีส้มเท่านั้น มี - ดาวกระจายสีอื่น ดาวกระจายประเภทนี้มีสีขาว สีชมพู สีม่วง สีบานเย็น และสีแดง ไม่มีสีเหลือง ใบมีลักษณะคล้ายผักชีลาว ดอกมีขนาดใหญ่ชั้นเดียว

5 หงอนไก่ (Celosia cristata)
มีพันธุ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย ทั้งต้นสูงและต้นเตี้ย โดยเฉพาะพันธุ์ที่มีสีสดใสกว่าพันธุ์เดิม คือสีเหลือง สีชมพู และสีแดงสด หากปลูกรวมกันในแปลงเป็นกลุ่มใหญ่จะสวยงามมาก

6 ผีเสื้อ (Dianthus หรือ Pink)
เป็นไม้ดอกที่ต้องการอากาศค่อนข้างเย็นสักเล็กน้อย แต่ถ้าปลูกในฤดูหนาวก็ไม่มีปัญหาส่วนใหญ่มีกลีบดอกชั้นเดียว พุ่มต้นสูงเพียง เซนติเมตร

7 พิทูเนีย (Petunia) เมล็ดมีขนาดค่อนข้างเล็กมาก แต่ไม่มีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่นที่สะดวกและได้จำนวนต้นมากเท่าวิธีเพาะเมล็ด จึงนิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ มีแปลงจะสวยงามมาก มีหลายสี หลายพันธุ์ และหลายประเภท

8 แพงพวย (Vinca) เป็นไม้ดอกที่ทนแล้งมาก และไม่ชอบที่ชื้นแฉะ หากรดน้ำมากเกินไปจะทำให้ต้นเน่าตาย พันธุ์ดั้งเดิมมีต้นสูงใหญ่ ออกดอกประปราย ดูไม่เด่นสะดุดตา พันธุ์ใหม่ในปัจจุบันต้นเตี้ยลงเหลือเพียง 15 เซนติเมตร และถ้าปลูกไปนานๆ จะค่อยๆ สูงขึ้นอย่างช้าๆ อยู่ได้นานหลายปีที่สำคัญคือ มีดอกดก และขนาดดอกใหญ่ขึ้น จึงเหมาะที่จะปลูกประดับในที่ซึ่งดูแลไม่ทั่วถึง

9 เครื่องมือเตรียมพื้นที่ปลูก

10 เครื่องมือตัดแต่งกิ่งและขยายพันธ์

11 การปลูกดอกดาวเรือง

12 1. ชนิดของดาวเรือง ชนิดของดาวเรือง ดาวเรืองที่ปลูกกันอยู่โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. ดาวเรืองอเมริกัน ดอกซ้อนกันแน่น ดอกมีขนาดใหญ่ 2. ดาวเรืองฝรั่งเศส เป็นดาวเรืองต้นเล็ก ดอกมีขนาดเล็ก 3. ดาวเรืองพันธุ์ลูกผสม มีลักษณะความแข็งแรง ดอกใหญ่ และมีกลีบซ้อนมาก

13 การขยายพันธุ์ดาวเรือง
ทำได้โดยการใช้เมล็ดและการปักชำ แต่วิธีที่นิยมทำคือ การใช้เมล็ด เพราะได้จำนวนมากกว่า

14 การปลูกดาวเรือง 1. ไถเตรียมดิน หว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไป
2. ขุดหลุมกว้าง 15 เซนติเมตร แปลงละ 3 แถว ใส่ปุ๋ยสูตร 3. นำต้นกล้าที่มีอายุ 7-10 วัน นำมาปลูกในแต่ละหลุมที่เตรียมไว้ รดน้ำให้ชุ่ม 4. เมื่อดาวเรืองอายุ 15 และ 25 วัน ควรใส่ปุ๋ย 5. หลังจากปลูก วัน ต้องรีบปลิดดอกข้างออกให้หมดภายใน 2-3 วัน 6. หลังจากนั้นประมาณ 20 วัน ก็ตัดดอกไปจำหน่าย

15 โรคและแมลงที่สำคัญต่อดาวเรือง
1. โรคเหี่ยว 2. โรคราแป้ง 3. โรคดอกไหม้ 4. เพลี้ยไฟ 5. หนอนกระทู้หอม

16 การปลูกบอนสี

17 1. การขยายพันธุ์ 1.1 การแยกหน่อ 1.2 การเพาะเมล็ด
เป็นวิธีการขยายพันธุ์บอนที่ไม่ยุ่งยากและบอนต้นใหม่ที่ได้จะเหมือนต้นเดิมทุก ควรทำในฤดูฝนเพราะเป็นช่วงที่พ้นระยะพัก บอนต้นใหม่ที่แยกจะเติบโตและแข็งแรงได้เร็ว 1.2 การเพาะเมล็ด คือ การนำเมล็ดที่ได้จากการผสมเกสรมาเพาะให้เกิดต้นใหม่

18 2. การปลูกเลี้ยงและดูแลรักษา
ดิน ควรเป็นดินที่มีความร่วนซุย ระบายน้ำและอากาศได้ น้ำ ควรให้น้ำสม่ำเสมอ การรดน้ำควรรดวันละ 2 ครั้งตอนเช้าและตอนเย็น ไม่ควรใช้สายยางฉีดน้ำที่โคนต้น

19 แสงแดด ความชื้นในอากาศ
แสงมีผลต่อสีสันและลวดลายของใบบอนมาก อาจใช้ที่พรางแสง 50-70% ช่วยก็ได้ ความชื้นในอากาศ บอนเป็นพืชที่ต้องการความชื้นในอากาศเพื่อป้องกันการพักตัวของบอนในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนจึงมีการปลูกเลี้ยงบอนในตู้หรือในกระโจม

20 การให้ปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ควรใช้ปุ๋ยคอกมูลหมูและมูลไก่ ส่วนมูลวัวเมื่อใช้ไปนานๆ จะทำให้ดินเละทำให้หัวเน่าได้ง่าย ปุ๋ยเคมีใช้สูตรเสมอ เช่น ในอัตราต่ำๆ จะช่วยให้ใบดกและสีสันสวย ถ้าใส่มากจะทำให้ชั้นใบห่างเกินไป ไม่ควรใช้ปุ๋ยละลายน้ำที่ให้ทางใบเพราะอาจทำให้ใบเป็นรอยไหม้ได้ เนื่องจากผิวใบของบอนสีบอบบาง


ดาวน์โหลด ppt ไม้ดอกไม้ประดับงามตา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google