งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้าน ท่าเกวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้าน ท่าเกวียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้าน ท่าเกวียน

2

3 ดาวเรืองที่นิยมนำมาปลูกประดับมี 2 พันธุ์ คือ - ดาวเรืองอเมริกัน เป็นดาวเรืองดอกใหญ่ ความสูงของต้นตั้งแต่ 15-75 เซนติเมตร มี 3 สี คือ สีเหลือง สีทอง และสีส้ม เหมาะสำหรับ ปลูกประดับแปลง ทั้งในลักษณะที่ปลูกเลี้ยง ในแปลงโดยตรง หรือปลูกเลี้ยงในกระถาง - ดาวเรืองฝรั่งเศส เป็นดาวเรืองดอกเล็ก ต้น เตี้ย ปลูกได้เฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้น เพราะ เป็นพันธุ์ที่ไวแสง ส่วนในฤดูอื่นจะออกดอก เพียง 4-5 ดอก ดอกมี 3 สี คือ สีเหลือง สีส้ม และสีแดง มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ความสูงตั้งแต่ 15-40 เซนติเมตร

4 นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ มี 2 พันธุ์คือ - ดาวกระจายสีเหลือง ดาวกระจายประเภทนี้ พบเห็นอยู่ทั่วไปในธรรมชาติทุกจังหวัดของ ประเทศไทย เป็นไม้ดอกล้มลุก ปลูกง่ายเลี้ยง ง่าย ไม่ต้องดูแลรักษามากนัก แต่มีเฉพาะดอก สีเหลืองและสีส้มเท่านั้น มี - ดาวกระจายสีอื่น ดาวกระจายประเภทนี้มีสี ขาว สีชมพู สีม่วง สีบานเย็น และสีแดง ไม่มีสี เหลือง ใบมีลักษณะคล้ายผักชีลาว ดอกมี ขนาดใหญ่ชั้นเดียว

5 มีพันธุ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย ทั้งต้นสูงและ ต้นเตี้ย โดยเฉพาะพันธุ์ที่มีสีสดใสกว่าพันธุ์ เดิม คือสีเหลือง สีชมพู และสีแดงสด หาก ปลูกรวมกันในแปลงเป็นกลุ่มใหญ่จะ สวยงามมาก

6 เป็นไม้ดอกที่ต้องการอากาศค่อนข้างเย็น สักเล็กน้อย แต่ถ้าปลูกในฤดูหนาวก็ไม่มี ปัญหาส่วนใหญ่มีกลีบดอกชั้นเดียว พุ่มต้น สูงเพียง 15-30 เซนติเมตร

7 เมล็ดมีขนาดค่อนข้างเล็กมาก แต่ไม่มีการ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่นที่สะดวกและได้จำนวน ต้นมากเท่าวิธีเพาะเมล็ด จึงนิยมขยายพันธุ์ ด้วยวิธีนี้ มีแปลงจะสวยงามมาก มีหลายสี หลายพันธุ์ และหลายประเภท

8 เป็นไม้ดอกที่ทนแล้งมาก และไม่ชอบที่ชื้น แฉะ หากรดน้ำมากเกินไปจะทำให้ต้นเน่าตาย พันธุ์ดั้งเดิมมีต้นสูงใหญ่ ออกดอกประปราย ดู ไม่เด่นสะดุดตา พันธุ์ใหม่ในปัจจุบันต้นเตี้ยลง เหลือเพียง 15 เซนติเมตร และถ้าปลูกไป นานๆ จะค่อยๆ สูงขึ้นอย่างช้าๆ อยู่ได้นาน หลายปีที่สำคัญคือ มีดอกดก และขนาดดอก ใหญ่ขึ้น จึงเหมาะที่จะปลูกประดับในที่ซึ่ง ดูแลไม่ทั่วถึง

9

10

11

12 1. ชนิดของดาวเรือง 1. ดาวเรืองอเมริกัน ดอกซ้อนกันแน่น ดอก มีขนาดใหญ่ 2. ดาวเรืองฝรั่งเศส เป็นดาวเรืองต้นเล็ก ดอกมีขนาดเล็ก 3. ดาวเรืองพันธุ์ลูกผสม มีลักษณะความ แข็งแรง ดอกใหญ่ และมีกลีบซ้อนมาก ดาวเรืองที่ปลูกกันอยู่โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

13 ทำได้โดยการใช้เมล็ดและการปักชำ แต่วิธีที่นิยมทำคือ การใช้เมล็ด เพราะได้ จำนวนมากกว่า

14 1. ไถเตรียมดิน หว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย หมักลงไป 2. ขุดหลุมกว้าง 15 เซนติเมตร แปลง ละ 3 แถว ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 3. นำต้นกล้าที่มีอายุ 7-10 วัน นำมา ปลูกในแต่ละหลุมที่เตรียมไว้ รดน้ำให้ชุ่ม 4. เมื่อดาวเรืองอายุ 15 และ 25 วัน ควรใส่ปุ๋ย 15-15-15 5. หลังจากปลูก 40-45 วัน ต้องรีบ ปลิดดอกข้างออกให้หมดภายใน 2-3 วัน 6. หลังจากนั้นประมาณ 20 วัน ก็ตัด ดอกไปจำหน่าย

15 1. โรคเหี่ยว 2. โรคราแป้ง 3. โรคดอก ไหม้ 4. เพลี้ยไฟ 5. หนอนกระทู้ หอม

16

17 1.1 การแยกหน่อ 1.2 การเพาะ เมล็ด เป็นวิธีการขยายพันธุ์บอนที่ไม่ยุ่งยากและ บอนต้นใหม่ที่ได้จะเหมือนต้นเดิมทุก ควรทำใน ฤดูฝนเพราะเป็นช่วงที่พ้นระยะพัก บอนต้นใหม่ที่ แยกจะเติบโตและแข็งแรงได้เร็ว คือ การนำเมล็ดที่ได้จากการผสม เกสรมาเพาะให้เกิดต้นใหม่

18 ควรเป็นดินที่มีความร่วนซุย ระบายน้ำและอากาศได้ ดิน น้ำ ควรให้น้ำสม่ำเสมอ การรดน้ำควรรดวันละ 2 ครั้งตอนเช้าและตอนเย็น ไม่ควรใช้สายยาง ฉีดน้ำที่โคนต้น

19 แสงมีผลต่อสีสันและลวดลายของใบบอนมาก อาจใช้ที่พรางแสง 50-70% ช่วยก็ได้ แสงแดด บอนเป็นพืชที่ต้องการความชื้นในอากาศ เพื่อป้องกันการพักตัวของบอนในช่วงฤดู หนาวและฤดูร้อนจึงมีการปลูกเลี้ยงบอนในตู้ หรือในกระโจม ความชื้นในอากาศ

20 ปุ๋ยอินทรีย์ควรใช้ปุ๋ยคอกมูลหมูและมูลไก่ ส่วนมูลวัวเมื่อใช้ไปนานๆ จะทำให้ดินเละทำ ให้หัวเน่าได้ง่าย ปุ๋ยเคมีใช้สูตรเสมอ เช่น 16- 16-16 ในอัตราต่ำๆ จะช่วยให้ใบดกและสีสัน สวย ถ้าใส่มากจะทำให้ชั้นใบห่างเกินไป ไม่ ควรใช้ปุ๋ยละลายน้ำที่ให้ทางใบเพราะอาจทำ ให้ใบเป็นรอยไหม้ได้ เนื่องจากผิวใบของบอน สีบอบบาง การให้ปุ๋ย


ดาวน์โหลด ppt นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้าน ท่าเกวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google