งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เตรียมต้นกกขนาดยาว 40 เซนติเมตร รูปภาพ ขั้นตอนการ ประดิษฐ์มู่ลี่ -1- หน้า ถัดไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เตรียมต้นกกขนาดยาว 40 เซนติเมตร รูปภาพ ขั้นตอนการ ประดิษฐ์มู่ลี่ -1- หน้า ถัดไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. เตรียมต้นกกขนาดยาว 40 เซนติเมตร รูปภาพ ขั้นตอนการ ประดิษฐ์มู่ลี่ -1- หน้า ถัดไป

2 2. ตัดไหมพรหมยาว 5 ซม. ประมาณ 20 เส้น แล้วใช้เชือกมัด ตรงกลาง เชือกอีกข้างสนเข็ม ขั้นตอนการ ประดิษฐ์มู่ลี่ ภาพประ กอบ -2- ก่อน หน้า หน้า ถัดไป

3 3. ร้อยต้นกกทั้ง 2 ข้าง โดยร้อย สลับกับลูกปัด ร้อยจนได้ความยาวของมู่ลี่ ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการ ประดิษฐ์มู่ลี่ ภาพประก อบ -3- ก่อน หน้า หน้า ถัดไป

4 4. รวบปลายเชือกทั้งสองผูกติดกันให้เหลือปลาย เชือกเพียงเส้นเดียว นำไปแขวนหน้าต่างหรือตกแต่ง ผนังก็จะดูน่ารัก ขั้นตอนการ ประดิษฐ์มู่ลี่ ภาพสำเร็จ -4- ก่อน หน้า


ดาวน์โหลด ppt 1. เตรียมต้นกกขนาดยาว 40 เซนติเมตร รูปภาพ ขั้นตอนการ ประดิษฐ์มู่ลี่ -1- หน้า ถัดไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google